Magyar · Română · English

Főoldal /

Digitalizált tudástár

Ágoston Péter, A magánjog módszere, Budapest, 1903.

Balogh Arthur, Jogállam, Budapest, 1914.

Balogh Arthur, Magyar közjog, Budapest, 1916.

Balogh Arthur, A kisebbségek nemzetközi védelme, Berlin, 1928.

Baranyai Zoltán, A kisebbségi jogok védelme, Budapest, 1922.

Bónis György, Hagyomány és haladás az erdélyi jog fejlődésében, Kolozsvár, 1944.

Búza László, A kisebbségek jogi helyzete, Budapest, 1930.

Búza László, Kisebbségi nyelvek szabad használata a magánéleteben a kisebbségi szerződések szerint, Budapest, 1931.

Búza László, A közjog és a magánjog fogalmi elhatárolásának kérdése, Kolozsvár, 1943.

Concha Győző, Újkori alkotmányok [első kötet], Budapest, 1884.

Concha Győző, Egyéni szabadság és parlamentarizmus Angliában, Budapest, 1888.

Concha Győző, Politika. Közigazgatástan, Budapest, 1905.

Concha Győző, A választójog reformja, Budapest, 1907.

Concha Győző, Politika. Alkotmánytan, Budapest, 1907.

Concha Győző, Hatvan év tudományos mozgalmai között [első kötet], Budapest, 1928.

Concha Győző, Hatvan év tudományos mozgalmai között [második kötet], Budapest, 1935.

Jászi Oszkár, A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés, Budapest, 1912.

Kuncz Jenő, A jog, Budapest, 1908.

Pikler Gyula, A jog keletkezéséről, Budapest, 1897.

Pikler Gyula, Az emberi egyesületek és különösen az állam keletkezése és fejlődése, Budapest, 1905.

Pulszky Ágost, A jog- és állambölcsészet alaptanai, Budapest, 1885.

Réz Mihály, Közjogi tanulmányok, Budapest, 1914.

Somló Bódog, Értékfilozófiai írások, Kolozsvár, 1999.,

Somló Bódog Jögbölcseleti előadásai [első füzet], Kolozsvár, 1906.

Somló Bódog Jögbölcseleti előadásai [második füzet: A büntetőjog bölcselete], Kolozsvár, 1906.

Somló Felix, Schriften zur Rechtsphilosophie, Budapest, 1999.

Teghze Gyula, A háború és a nemzetközi jog, Budapest, 1916.

Timon Ákos, Magyar Alkotmány- és Jogtörténet, Budapest, 1919.

Wenczel Tivadar, A magyar magánjog rövid áttekintése, Budapest, 1877.

Wittmann Ernő, A nemzetiségek önrendelkezési jogának múltja és jövője, Budapest, 1918.

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro