Magyar · Română · English

Főoldal /

Rólunk

 

 

 

 

 

 

A jogász szak a kolozsvári jogászképzés hagyományaira alapozva a legmodernebb európai szellemben nyújt egyetemi oktatást. A képzés célja, hogy a klasszikus romániai egyetemi jogi tanítási modellt túllépve, nyugat-európai minták szerint és szellemiségben képezzen jogászokat a gyakorlati pályák számára. A kis hallgatói létszám lehetővé teszi az intenzív oktatást és egyénre szabott felkészítést.

Amit kínálunk:

 • többnyelvű képzést, magyar, román és angol nyelven hallgatható előadásokat, mindhárom szaknyelv magas szintű elsajátításának a lehetőségét
 • felkészült oktatói csapatot, külföldi vendégtanárokat
 • gyakorlatközpontú oktatást
 • külföldi tanulmányutakat, áthallgatási lehetőségeket
 • kis hallgatói létszámot, valódi tanár-diák kapcsolatot
 • az európai jog magas fokú tanítását
 • bírói és ügyészi felvételi vizsgára külön felkészítést
 • komoly tudományos, szakmai, kutatási hátteret
 • szakosodási lehetőségeket (üzleti jogi, közigazgatási jogi és kisebbségi jogi szakirányok)
 • a kolozsvári pezsgő diákélet szépségeit
 • és a nehéz vizsgák után a jól végzett munka örömét...

Oktatott tárgyak:

 • közjogi tárgyak: alkotmányjog I-II, közigazgatási jog I-II, pénzügyi jog, nemzetközi közjog
 • bűnügyi tudományok: büntetőjog általános rész I-II,  büntetőjog különös rész I-II, büntető eljárásjog I-II, kriminalisztika, kriminológia
 • magánjogi tárgyak: polgári jog I-VI,  római jog, polgári eljárásjog I-II, üzleti jog I-II
 • speciális tárgyak: munkajog, európai jog, kisebbségi jog, sportjog

A SAPIENTIA EMTE három intézete (a Magánjogi és Összehasonlító Jogi Intézet, a Bűnügyi Tudományok Intézete és a Közjogi Intézet), sajátos jellegüknél fogva, összekötő hidak a magyar és román jogi tudományos életben, közvetítenek és aktívan részt vesznek a romániai és magyarországi egyetemi és kutatási programokban.


 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro