Magyar · Română · English

Főoldal /

Dr. Lupán Ernő hallgatói ösztöndíj

A pályázat kiemelkedően tehetséges joghallgatók szakmai munkáját támogatja.

Dr. Lupán Ernő egyetemi tanárról itt olvashat bővebben.

AKTUÁLIS KIÍRÁS: Dr. Lupán Ernő hallgatói ösztöndíj pályázat

A Prof. dr. Lupán Ernő Alapítvány és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Intézete hallgatói pályázatot hirdet a 2015/2016-os egyetemi tanévre, az alábbiak szerint:

 1. A pályázat célja: kiemelkedően tehetséges hallgatók szakmai előrehaladásának elősegítése. A támogatásban részesülő hallgató szakmai munkáját egyetemi oktató tutor támogatja.
 2. A pályázók köre: a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem jog szakos, a 2015/2016-os tanévben legalább másodévre alapképzésben beiratkozott egyetemi hallgatói.
 3. Keretszám: A 2015/2016-os egyetemi tanévben legtöbb három ösztöndíj kerül kiosztásra (a kiírók fenntartják azt a jogot, hogy nem megfelelő pályázatok esetén ne osszák ki az ösztöndíjakat vagy kisebb számú ösztöndíjat osszanak ki).
 4. Támogatás mértéke: 1000 lej/ ösztöndíj egyszeri támogatás, mely a 2015/2016-os teljes tanévre szól. A nyertes pályázók támogatását az Alapítvány átutalással teljesíti a támogatási szerződésben megjelölt bankszámlaszámra. A támogatás átutalására 2015. december 15-ig kerül sor. A nyertes pályázóknak a támogatás felhasználását nem szükséges tételes elszámolással igazolni.
 5. A pályázat benyújtási határideje: 2015. november 13, 16,00 óra.
 6. A pályázat benyújtása a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézet (Kolozsvár, Tordai u. 4) révén történik, Dobos Piroska tanszéki titkárnál.
 7. A pályázat dokumentumai:
  • szakmai önéletrajz;
  • az eddigi letett vizsgák eredményeiről szóló, az Egyetem által kiállított igazolás;
  • rövid kutatási terv (1 oldal);
  • személyi igazolvány másolat;
  • egyik szülő/gyám személyi igazolvány másolata.
 8. Hiányos pályázat esetén a hiányosság rendezésére nincs lehetőség.
 9. Az elbírálás kritériumai: kutatási tervhez kötődő szaktárgyakból szerzett érdemjegyek (30%), összes érdemjegy átlaga (20%), kutatási terv megalapozottsága (50%).
 10. Döntés a pályázatokról: 2015. november 17-ig. A döntést a Prof. dr. Lupán Ernő Alapítvány kuratóriuma hozza meg.
 11. A pályázó kötelezettségei:
 • kötelező módon részt vesz a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézet tutori programjában;
 • kötelező módon részt vesz a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézet által szervezett kutatásmódszertani előadáson;
 • megfelelő határidőre a tutorának irányítása alatt elkészíti a kari TDK-n és az ETDK-n bemutatásra alkalmas dolgozatát; a bemutatásra való alkalmasságot a tutor ellenjegyzi;
 • vállalja a kari TDK-n és az ETDK-n való részvételt;
 • a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézet rendezvényein kötelező módon részt vesz és a szervezési feladatokban megfelelően közreműködik;
 • részt vesz a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézet által szervezett/társzervezett intézménylátogatási programokon;
 • a tanév végéig a tutor ellenjegyzésével 10 oldal terjedelmű (A4, 12 Times New Roman betűtípus, 1-es sorköz) tanulmányt ad le az intézeti honlapon elektronikus formátumban megjelenő hallgatói szaklap számára (a tanulmány nem lehet a TDK dolgozattal azonos, de a dolgozat egy részletének további kifejtése igen)
 • amennyiben angol nyelv ismerete megfelelő, kötelező módon részt vesz a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézet által szervezett amerikai vendégtanár program előadásain.

12. A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

13. A sikeres pályázót kizárólag a Sapientia EMTE keretében folytatott tanulmányok időtartama alatt illeti meg az ösztöndíj.

14. A nyertes pályázókkal a Prof. dr. Lupán Ernő Alapítvány támogatási szerződést köt.

15. A 11. pontban meghatározott kötelezettségek be nem tartása szerződésszegésnek minősül. A Prof. dr. Lupán Ernő Alapítvány jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni. Szerződésszegés esetén a pályázó vállalja, hogy a támogatási összeg kétszeresét visszafizeti. Ezt a visszafizetést szerződésszegés esetén a pályázó egyik szülője/gyámja a támogatási szerződés kezesként történő aláírásával garantálja.

16. A Prof. dr. Lupán Ernő ösztöndíj a Sapientia EMTE által nyújtott tanulmányi és/vagy szociális ösztöndíjjal kumulálható. Ugyanaz a hallgató, kivételes jelleggel, legtöbb két alkalommal részesülhet Prof. dr. Lupán Ernő ösztöndíjban.

17. A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul adatainak és a döntés tartalmának nyilvános közzétételéhez. Sikeres pályázó önéletrajzában megjelölheti, hogy Prof. dr. Lupán Ernő ösztöndíjban részesült.

18. A pályázati felhíváshoz, a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet munkanapokon, félfogadási időben Dobos Piroska tanszéki titkárnál (Sapientia EMTE Jogtudományi Intézet (Kolozsvár, Tordai u. 4).

A Prof. dr. Lupán Ernő Alapítvány Kuratóriuma

Kolozsvár, 2015. november 6

Dr. Lupán Ernő ösztöndíjas hallgatók

 

2015/16-os egyetemi tanév

 • Márton Mónika
2014/15-ös egyetemi tanév

 • Márton Mónika
 • Molnár Viktor Lajos

2013/14-es egyetemi tanév

 • Köblös Lehel

2012/13-as egyetemi tanév

 • Constantinescu Krisztina
 • Fegyveresi Zsolt
 • Szekrényes Johanna Amália

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro