Magyar · Română · English

Főoldal / Alumni /

Moór Gyula Program

Intenzív vizsgafelkészítő szemináriumok a birói/ügyészi, valamint ügyvédi kamarai felvételire készülők számára

Célja: Mentori segítség nyújtása elsősorban a bírói és ügyészi szakvizsgára, másodsorban az ügyvédi kamarai felvételire készülő, már végzett jogászok számára.

Jelentkezhetnek: a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen korábban végzett jogászok, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen végzett, még nem államvizsgázott, de a 2021. évi júliusi államvizsgán részt vevő hallgatók, illetve a fennmaradt helyek függvényében más egyetemeken végzett jogászok. Jelentkezhetnek a korábban a Moór Gyula program intenzív vizsgafelkészítő csoportjába legtöbb egy alkalommal felvételt nyert, a vállalt szakvizsgán megjelent, de átmenő jegyet nem szerzett jogászok is. A helyek száma korlátozott. A szervezők a felvétel érdekében motivációs beszélgetést írhatnak elő, illetve a jelentkezés során az államvizsga jegyek, illetve nem végzett hallgatóknál a polgári jogi, büntetőjogi, polgári eljárásjogi és büntető eljárásjogi tárgyakból szerzett érdemjegyek képezik a rangsorolás kritériumát. A felvételi pontozási rendszer előnyben részesíti a bírói és ügyészi felvételi vizsgára készülő résztvevőket.

A részvétel ingyenes, viszont a jelentkezők kötelességet vállalnak a program egészén való részvételre, illetve a választott 2021-es felvételi vizsgán való megjelenésre. A bírói és ügyészi, illetve az ügyvédi szakvizsgákra együttesen is lehet jelentkezni, ilyen esetben azonban mindkét vizsgán kötelező a részvétel. A program keretében a résztvevők a felkészüléshez szükséges segédanyagokat is kapnak. A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A járványhelyzetre való tekintettel a felkészítők online környezetben zajlanak.

Öszöndíj: A próbavizsgákon kiemelkedő teljesítményt nyújtó résztvevők a felkészülést segítő ösztöndíj támogatásban részesülnek. Az ösztöndíj odaítélésénél a bírói és ügyészi felvételi vizsgára készülő résztvevőket a pontozási rendszer előnyben részesíti.

Időtartama: 2020. november – 2021. június.

Jelentkezési határidő: 2020. december 5-e, 12:00 óra. Jelentkezni fegyveresi@gmail.com e-mail címen lehet.

Szükséges iratok (e-mailen beküldendő):

 • jogász egyetemi oklevél szkennelt másolata (mindkét oldal) vagy nem államvizsgázott hallgatók esetén a polgári jogi, polgári eljárásjogi, büntetőjogi, illetve büntető eljárásjogi érdemjegyekről szóló titkársági igazolás
 • személyazonossági kártya szkennelt másolata
 • curriculum vitae
 • meg kell jelölni, milyen szakvizsgán szeretne a jelentkező résztvenni (bírói/ügyészi vagy/és ügyvédi)

 • Az intenzív vizsgafelkészítő csoport tanmenete: Körülbelül kéthetente tartott 2 órás szemináriumok minimum 20 alkalom – és más, a programhoz szervesen kapcsolódó tevékenységek a következő felosztás szerint:

  A. Felkészítő szemináriumok

  1. Polgári jog. Általános rész

  2. Dologi jogok

  3-4. Kötelmek. Általános rész

  5. Szerződések

  6. Örökösödés

  7. Családjog

  8. Polgári per alapelvei. Perrendtartási norma időbeli hatálya. Kereseti jog. A polgári per résztvevői. Joghatóság

  9. Általános perrendtartási rendelkezések. Elsőfokú eljárás

  10. Rendkívüli perorvoslat. Végrehajtás

  11. Különleges eljárások

  12-13. Büntető jog. Általános rész

  14-15-16. Büntető jog. Különös rész

  17. Büntető eljárásjog. Általános rész

  18-19-20. Büntető eljárásjog. Különös rész

  B. Vizsgaszimulálások

  a. Belső szimulálások (próbavizsgák) szervezése

  b. Részvétel az Országos Magisztrátusképző Intézet (Institutul Naţional al Magistraturii) által szervezett szimuláláson

  C. Adminisztratív szervezési találkozók


  Résztvevő oktatók:

  · dr. Veress Emőd intézetigazgató egyetemi tanár, ügyvéd

  · dr. Eugen Crişan egyetemi adjunktus, bíró

  · dr. Sztranyiczki Szilárd egyetemi docens, ügyvéd

  · dr. Székely János egyetemi adjunktus, ügyvéd

  · dr. Kádár Hunor egyetemi adjunktus, ügyvéd

  · Vendégelőadók


  A 2020-2021-es tanév valószínűleg a Moór Gyula program utolsó évfolyama, a Moór Gyula programot 2021. őszétől hasonló célokat követő mesteri program fogja felváltani.

   

  © 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

  Készítette a Weblap.ro