Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

8 éve

Magyar Tudomány Napja Erdélyben: emlékkonferencia Kolosváry Bálint tiszteletére

November 22-én, szombaton a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézete és az Erdélyi Múzeum Egyesület Kolosváry Bálint emlékkonferenciát szervez. Dr. Veress Emőd intézetigazgató egyetemi docenst kérdeztük a rendezvényről.


-- November 22-én nagyszabású rendezvényre kerül sor a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Intézetében. Mit kell tudni erről a konferenciáról?

-- Az Erdélyi Múzeum Egyesülettel közösen minden évben szervezünk egy nagyszabású jogtudományi eseményt. Erre a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében kerül sor, ez a konferencia is ebbe a sorozatba illeszkedik.

-- Ki volt Kolosváry Bálint, akinek az emléke előtt tiszteleg a konferencia?

-- Erdélyben a jogi tudományosságnak igen jelentős múltja van. Több híres jogakadémia is működött Erdélyben és 1872-ben itt indult, Magyarországon másodikként, egyetemi szintű jogászképzés. A legnagyobb magyar jogászok közül sokan tevékenykedtek rövidebb-hosszabb ideig Kolozsváron. Sajnos ez a múlt és szellemi háttér az elmúlt évtizedekben fokozatosan és szervezetten feledésbe merült. Ez a múlt viszont nekünk fontos, identitásunk, jogi kultúránk részévé kell újra válljon. Célunk, hogy feltárjuk, megismerjük és hasznosítsuk azt a szellemi tudást és értékrendet, amelyet a kolozsvári jogtudományi iskola jelent. Ezért próbáljuk nagy jogtudósaink életét és művét az érdeklődés középpontjába állítani, rendezvények keretében, kiadványokon keresztül de az egyetemi előadásokon is. Idén már Kuncz Aladár iró bátyjáról, a kereskedelmi jogász Kuncz Ödönről elneveztünk egy tantermet. A november 22-i konferencián pedig Kolosváry Bálint polgári jogász professzorról emlékezünk meg, aki itt is született és a kolozsvári, szegedi majd a budapesti egyetemek professzora volt.

-- Igen, Kuncz Ödönről nevezték el az egyetem perszimulációs termét. Kolosváry Bálintnak állítanak hasonló emléket?

-- Ősszel, tanévkezdéskor volt a perszimulációs terem névadó ünnepsége, a teremben pedig felavattuk a Kuncz Ödönt ábrázoló festményt is. Az új, Tordai úti egyetemi épületben, a B torony egyik folyosóján a nagy kolozsvári professzorok festményekből álló arcképcsarnokát alakítjuk ki, és november 22-én elhelyzzük a leendő arcképcsarnokban az első festményt, Kolozsváry Bálint portréját. Az arcképcsarnoknak köszönhetően számos nagy professzor lesz jelen az egyetemünkön. Remélem, hogy nem csak jelképesen, a festmények révén, hanem szellemiségükben is. Ez a múltbanézés nagyon erőteljesen a jövőről is szól, és a növekedés egyik feltétele. Az erdélyi magyaroknak jól képzett jogászokra van szüksége, a klasszikus jogi pályákon de nem csak. Az erdélyi magyarok között népességarányosan nagyon alulreprezentált a jogászok aránya, akár országon belül, akár nemzetközi viszonylatban vizsgáljuk. A közösség megfelelő szervezéséhez több jogászra van szükség. De nem mindegy, ezek a jogászok milyen szakmai tudást birtokolnak, milyen értékrendet közvetítenek.

-- Ez a folyamat örvendetes. A teljes professzori arcképcsarnok mikor lesz kész?

-- Fokozatosan. Nem egyszerre akarjuk elhelyezni ezeket a portrékat, hanem mindig egy adott esemény, a festményen megörökített személyre is emlékező rendezvény keretében. Ez szolgálja talán a legjobban a kitűzött célt, az illető személy munkásságának megismertetését. De nem titok, hogy a következő portrék kiket fognak ábrázolni. A sorrend nem biztos, hogy ez lesz, de mindenképpe így szeretnénk emléket állítani a polgári jogász Groschmid Béninek, aki Máramarosszigeten született, vagy két nagyon neves jogfilozófusnak, a brassói születésű Moór Gyulának vagy a Kolozsváron nyugvó Somló Bódognak és a sort lehet folytatni. Olyan gazdag ez a múlt, olyan komoly tudományos életművek ezek, hogy van mit megőrizni, átadni és remélni, hogy ilyen gyökerekkel a fejlődésünk is biztos és töretlen lehet.

-- Mi a konferencia témája?

- Nem szűk kérdéskört vizsgáló szakkonferencia lesz, hanem most más modellt követünk: átfogó magánjogi rendezvényre fog sor kerülni, a polgári jog és a gazdasági magánjog számos aktuális kérdését át fogjuk tekinteni. Ez magyar nyelvű rendezvény, de azt is tudni kell, hogy számos angol és román nyelvű rendezvénynek is a házigazdái vagyunk, sőt, a következő évek feladata az, hogy a német nyelvű tudományosságra is rákapcsolódjunk. De visszatérve a Kolosváry Bálint emlékkonferenciára, szeretném megköszönni előadóinknak, hogy elfogadták a meghívásunkat. Támogatóinkat szintén köszönet illeti, hogy önzetlenül segítik a rendezvény létrejöttét, a szervezéssel foglalkozó kollégáknak a munkát köszönöm, és a résztvevőknek, akik regisztrálnak és elönnek a rendezvényre köszönöm az érdeklődést. A Kolosváry Bálint emlékkonferencia közös erőfeszítéssel lesz az erdélyi jogi tudományosság egyik legnagyobb szabású 2014-es rendezvénye.

-- Köszönjük a tájékoztatást.

RÉSZLETEK A KONFERENCIÁRÓL ITT.

P.R.

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro