Magyar · Română · English

Főoldal / Konferenciák, rendezvények /

Korábbi rendezvényünk: Magyar Tudomány Napja Erdélyben: Kolosváry Bálint (1875-1954) emlékkonferencia

2014. november 22, szombat, 9 óra, Sapientia EMTE Jogtudományi Intézet, Kolozsvár, Tordai út 4, Aula Magna

PROGRAM


09.00-09.30 MEGNYITÓ (helyszín: AULA MAGNA, B torony, 1. emelet)

Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, ELTE, rektor

Dr. Tonk Márton egyetemi tanár, Sapientia EMTE Kolozsvári Kar, dékán


09.30-13.30 PLENÁRIS ELŐADÁSOK (helyszín: AULA MAGNA, B torony, 1. emelet)

Moderátor: Dr. Kokoly Zsolt

09.30-10.00 Dr. Deli Gergely: A magánjog stílusa

10.00-10.30 Dr. Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi elemek az új magyar Polgári törvénykönyvben

10.30-11.00 Dr. Nagy Csongor István: Csoportperek Európában: ne féljünk a Vadnyugattól

11.00-11.15 Kávészünet

11.15-11.45 Dr. Leszkoven László: A kezesség, mint többszemélyes magánjogi helyzet

11.45-12.15 Dr. Barta Judit: Régi ágak, új hajtások: a vadászati jog dogmatikai kérdései Kolosváry Bálint Vadászati jog c. munkájában és a modern magyar vadászati jogban

12.15-12.30 Kávészünet

12.30-13.00 Dr. Papp Tekla: Kolosváry Bálint magánjogi szemlélete a jogi személyek kapcsán

13.00-13.30 Dr. Veress Emőd: Vezetői felelősség: hitelezővédelmi viták a magyar és román társasági jogban


13.30-15.00 EBÉDSZÜNET (ebéd az előadóknak, helyszín: Református Teológia)


15.00-18.30 I. szekció: Kötelmi jog (helyszín: B 301 terem, B torony, 3. emelet)

Moderátor: Lészai Orsolya

15.00-15.30 Dr. Török Éva: A szerződési szabadság gazdasági jelentősége

15.30-16.00 Dr. Pusztahelyi Réka: Az időmúlás hatása a jogok gyakorlására és a követelések érvényesítésére  -  az elévülés és rokon tényállásai az új magyar Polgári törvénykönyv tükrében

16.00-16.30 Fegyveresi Zsolt: A kereskedelmi jog egyes sajátosságainak továbbélése a monista román polgári jogban

16.30-17.00 Kávészünet

17.00-17.30 Dr. Vermes Attila: Fejezetek a kereskedelmi jog történetéből, különös tekintettel a biztosítási szerződésre

17.30-18.00 Dr. Strihó Krisztina: A merchandising szerződés

18.00-18.30 Dr. Juhász Ágnes: A szerződésátruházás mint jogintézmény


15.00-18.30 II. szekció: Polgári jog általános része, római jog, dologi jog, családjog, öröklési jog, munkajog (helyszín: B 302 terem, B torony, 3. emelet)

Moderátor: Kis Réka

15.00-15.30 Dr. Barzó Tímea: A közszerzeményi házassági vagyonjogi rendszer múltja és jövője

15.30-16.00 Dr. Nótári Tamás: Jogértelmezés és birtokvédelem. A scriptum és a voluntas ellentéte Cicero Pro Caecinájában

16.00-16.30 Dr. Vallasek Magdolna: Cselekvőképesség a munkajogban - a fogyatékkal élő személyek munkaképességének kérdései és szabályozása

16.30-17.00 Kávészünet

17.00-17.30 Drd. Székely János: Öröklés itt és ott - szemelvények az öröklési jog romániai és magyarországi kodifikációjának eredményeiből

17.30-18.00 Dr. Sztranyiczki Szilárd: A telekkönyi kiigazítási keresetekről az új román Polgári törvénykönyv szerint

19.00: Kolosváry Bálint portréjának leleplezése (helyszín: B torony, 3 emelet, Jogtudományi Intézet folyosója)

19.00 ÁLLÓFOGADÁS (helyszín: A torony, 4. emelet).


20.00 MASZEK BALLADÁK - Laczkó Vass Róbert színművész és Szép András zongorista szerzõi és elõadóestje (helyszín: STUDIÓ, B torony, -2 szint).


Társszervező: Erdélyi Múzeum Egyesület.

Előzetes regisztráció résztvevőknek: jog.sapientia.szervezes@gmail.com

Regisztráció határideje: november 20, csütörtök, 16,00 óra.

Az a résztvevő, aki szeretne jelen lenni a konferenciát követő állófogadáson és koncerten (19,00, illetve 20,00 órától), az a konferencia helyszínén részvételi díjat kell fizessen, amelynek összege 40 lej, illetve egyetemi hallgatóknak 10 lej. A résztvevők a részvételi díj kifizetéséről igazoló nyugtát kapnak. A szakmai programon való részvétel ingyenes. Kérjük az e-mail-en történő előzetes regisztráció során jelölje meg azt, hogy csak a szakmai programon, vagy az állófogadáson és a koncerten is részt kíván-e venni.

Támogatók:

Dr. Lupán Ernő Alapítvány

Forum Iuris Egyesület

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro