Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

10 éve

Az európai magánjog jelene és jövője - nemzetközi konferencia Kolozsváron

A Sapientia EMTE Jogtudományi Intézete második európai jogi konferenciáját tartja 2012. május 10-11-én. A konferencián négy szekcióban hangzanak el tudományos előadások az európai jogi egyik legizgalmasabb kérdéscsoportjáról: lehetséges-e, szükséges-e a polgári jogi, gazdasági jogi és a polgári eljárásjogi viszonyokban a jogharmonizáció.

A konferencián elhangzó előadásokat neves küföldi és romániai szakemberek tartják. A magyar nyelven elhangzó előadások a következők: Európai egységes magánjog: vízió vagy realitás?, Az európai magánjog az új magyar Ptk. perspektívájábó, A társasági jog Európában - különös tekintettel az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációjára, A közvállalkozások állami támogatása - az ÁGÉSZ/ÁÉSZ reformja, A bankszámlák zárolása mint a határon átnyúló követelésbehajtás egyik eszköze, Személyhez fűződő jogok megsértésének nemzetközi magánjogi vonatkozásai az Európai Bíróság eDate/Martinez ügyben hozott ítélete után, A jogállapot igazolására szolgáló nemzeti és közösségi jog szerinti eljáráso, Az előzetes döntéshozatali eljárás jogértelmezése, mint kvázi jogalkotás a közérdekű keresetek (actio popularis) tükrében, A médiaszolgáltató társaságok feletti joghatósággal kapcsolatos aktuális kérdések.

Angol nyelven hangazanak el: Economic crisis - contractual relations in Hungary and in Europe, The Transfer of Company Seats: The Freedom of Establishment and National Laws, Ex officio application of EU-law: principles of european civil procedure through european private law?, Codification of Civil Procedure at European Level and its effects on the New Romanian Civil Procedure Code, whit special focus on the enforcement of foreign judgments. Szintén angol nyelvű szekcióban az európai magánjog római jogi alapjait vizsgálják neves szakemberek, e szekció előadásainak címei: Remarks on the reasons of commissoria rescindenda ( CTh. 3, 2, 1 /=Brev. CTh. 3, 2, 1 = C. J. 8, 34, 3/), Laesio enormis, Societas and its management, Praesumptio commorientium.

A hagyományossá váló európai jogi konferenciák célja, hogy az európai jog legaktuálisabb kérdéseinek megvitatására alapítson Kolozsváron tudományos fórumot, és az Európai Unió új tagállamait is aktív résztvevőjévé tegye az európai jogalkotási, konzultációs folyamatokban.

A konferencia részletes programja és a regisztrációval kapcsolatos információk ezen a linken érhetőek el.

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro