Magyar · Română · English

Főoldal / Konferenciák, rendezvények /

Korábbi rendezvényünk: Az európai magánjog jelene és jövője

2012. május 10-11

Részvételi, regisztrációs információk az oldal alján találhatóak.

2012. május 10, csütörtök

15,00-15,30 Megnyitó

Dr. Veress Emőd, Sapientia EMTE JTI, intézetigazgató

15,30-17,00 I. szekció: Az európai polgári jogi kodifikációról: kétségek és eredmények

Dr. Hajnal Zsolt (Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, egyetemi tanársegéd, a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület elnöke)
Európai egységes magánjog: vízió vagy realitás?

Dr. Gárdos Péter (ügyvéd, Budapest)
Az európai magánjog az új magyar Ptk. perspektívájából

Dr. Szikora Veronika (Debreceni Egyetem, ÁJK, egyetemi docens)
A társasági jog Európában - különös tekintettel az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációjára

17,00-17,30 Kávészünet

17,30-19,30 II. szekció: Codification of Civil Law at European Level: doubts and results

Dr. Tekla Papp (Associate Professor, University of Szeged)
Economic crisis - contractual relations in Hungary and in Europe

Dr. Tamás Szabados (Eötvös Loránd University, Budapest)
The Transfer of Company Seats: The Freedom of Establishment and National Laws

Dr. Zoltán Nemessányi (Assistant lecturer, University of Pécs, Faculty of Law)
Ex officio application of EU-law: principles of european civil procedure through european private law?

Rikhard Pantilimon (Assistant professor, Sapientia University)
Codification of Civil Procedure at European Level and its effects on the New Romanian Civil Procedure Code, whit special focus on the enforcement of foreign judgments

19,30 Állófogadás

2012. május 11, péntek

9,00-11,00 III. szekció: Roman Law basis of the European Private Law

Prof. Dr. Magdolna Szűcs (University of Novi Sad)
Remarks on the reasons of commissoria rescindenda ( CTh. 3, 2, 1 /=Brev. CTh. 3, 2, 1 = C. J. 8, 34, 3/)

Prof. Dr. Emilija Stankovic (University of Kragujevac)
Laesio enormis


Associate Prof. Dr. Milena Polojac (University of Belgrade)
Societas and its management

Associate Prof. Dr. Tamás Nótári (Sapientia University, Karoli Gaspar University)
 Praesumptio commorientium

11,00-11,30 Kávészünet

11,30-14,00 IV. szekció: Az európai polgári eljárásjog jelene és jövője

Dr. Kengyel Miklós, (tanszékvezető egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem, ÁJK)
A bankszámlák zárolása mint a határon átnyúló követelésbehajtás egyik eszköze

Dr. Nagy Csongor István (tanszékvezető egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem, ÁJK)
Személyhez fűződő jogok megsértésének nemzetközi magánjogi vonatkozásai az Európai Bíróság eDate/Martinez ügyben hozott ítélete után

Dr. Kapa Mátyás (főiskolai tanár, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest)
A jogállapot igazolására szolgáló nemzeti és közösségi jog szerinti eljárások

Dr. Virág Csaba (törvényszéki bíró, Budapest Környéki Törvényszék)
Az előzetes döntéshozatali eljárás jogértelmezése, mint kvázi jogalkotás a közérdekű keresetek (actio popularis) tükrében

Kokoly Zsolt (egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE)
A médiaszolgáltató társaságok feletti joghatósággal kapcsolatos aktuális kérdések

14,00 Ebéd az előadók részére

15,00 Kirándulás


Konferencia tudományos és szervező bizottsága:

Dr. Tonk Márton, Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar, dékán

Dr. Veress Emőd, Sapientia EMTE, JTI, intézetigazgató

Dr. Daniel-Mihai Șandru, egyetemi tanár

Dr. Nótári Tamás, egyetemi docens

Kokoly Zsolt, egyetemi adjunktus a szervező bizottság titkára

Partnerek és támogatók:

Forum Iuris Egyesület, Kolozsvár

Kolozs Megye Tanácsa

CSDE Európai Jogi Központ - Román Tudományos Akadémia, Andrei Rădulescu Jogtudományi Intézet

 

Regisztráció konferencia résztvevőknek: 2012. április 23-május 8 között a forum.iuris [kukac] hotmail.com e-mail címen lehet. A visszaigazolás a jelentkezések sorendje szerint történik (a konferencia terem befogadó képessége korlátozott). A részvételi díj 50 lej gyakorló jogászok és 10 lej egyetemi hallgatók számára, az összeget a konferencia előtti regisztráció alkalmával lehet kifizetni. A Sapientia EMTE joghallgatói számára a részvétel térítésmentes és kötelező jellegű. A regisztráció a Sapientia EMTE joghallgatói számára is kötelező. A részvételi díj tartalmazza a konferencia mappa anyagait, a csütörtök esti állófogadáson való részvétel költségét, a szünetekben felszolgált kávét. A kiránduláson való részvétel lehetőségeiről a szervezőknél kell érdeklődni.

Szállás foglalási lehetőség itt.

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro