Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

5 éve

Új könyv a kezességi szerződésről

Dr. Veress Emőddel beszélgettünk a kezességi szerződésről szóló, a C.H. Beck Könykiadónál most megjelent kötetéről.

PORTRÉ: VERESS EMŐD

Egyetemi docens. Szakterülete a polgári jog (a kötelmi jog általános része) és a társasági jog.

Kedvenc könyve: Nagyon szeretem az irodalmat, minden jó könyv a kedvencem. Inkább azt sorolom fel, amit mostanában olvastam és nagyon tetszett. Így például Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából, Bereményi Géza: Vadnai bébi, Hilary Mantel: Farkasbőrben, Makszim Gorkij: Az Artamonovok, Primo Levi: Ember ez?.

Kedvenc filmje: Mostanában a Senki többet (The Best Offer) vagy A nagy szépség (La grande bellezza) tetszett. De be kell vallanom, hogy nézem és szeretem a Trónok harca sorozatot.

Hobby: Tenisz, erdélyi magyar festők.

- Most jelent meg a kezességi szerződésről szóló román nyelvű monográfiája. Miért fontos ez a téma?

- 2011. október elsején hatályba lépett az új román Polgári törvényköny. Számos jogintézményt, így a kezességi szerződést is az új szabályozás fényében újra kellett és kell értékelni. Egyébként a kezességi szerződésnek a román magánjogi szakirodalomban nem volt még monografikus feldolgozása, ez az első ilyen jellegű kötet. Számos érdekes probléma vizsgálatára nyílt lehetőség, valódi tudományos kihívás volt e könyv megírása.

- Milyen problémákat vet fel a könyv?

- A kötetben a kezesség átfogó, összehasonlító jogi szempontokat is érvényesítő vizsgálatára vállalkoztam. Vizsgálom a kezességi szerződés történeti kialakulását, a római jogtól a modern polgári kodifikációkon át a jelenleg hatályos jogig. Az időszámításunk szerinti II. századból származó verespataki viaszostáblák például több kezességi szerződést is megőriztek. De a jogtörténeti elemzés csak a bevezetés, a könyv lényege és célja, hogy a gyakorló jogászok számára is fontos problémák kapcsán használható megoldásokat mutassak fel vagy legalábbis állást foglaljak a vitás és kényes kérdésekben.

Csak egy példa, ahol a szakirodalomban komoly viták zajlanak: az új Ptk. szerint a kezesség a kezes elhalálozásával megszűnik. A szakirodalomban többen úgy foglaltak állást, hogy a kezesség így bizonytalan sorsú biztosítékká vált, mert a jogosult nem tud eljárni az örökösökkel szemben, ha a kezes elhalálozik. A kötetben levezetem, hogy ez az értelmezés helytelen, és remélhetőleg meggyőzően bizonyítom, hogy a kezesség megszűnik, de az örökösök felelőssége intra vires hereditatis, vagyis az örökölt vagyon értékének keretei között továbbra is fennáll a hitelezővel szemben. Nagyon izgalmas lesz, hogy e kérdésben miképpen fog majd a joggyakorlat alakulni. A Polgári törvénykönyv még nagyon is új - ezért bevezetését szükségszerűen kísérik bizonytalanságok.

A kezességi szerződésekkel kapcsolatban a banki praxis is számos vitatott kérdést vet fel. A kezesség évezredes múltú jogintézmény, de a dinamikája elképesztő: a XXI. században is lehet újat mondani a kezességről.

- Milyen újdonságokat tartalmaz a kötet?

- Sok érdekes kérdés merült fel a kutatás során. Elemeztem például a kezesség atipikus formáit, így a váltózkezességet. A váltókezesség területén nagyon sok a téves bírósági döntés, ezt többek között azzal is magyarázom, hogy a váltójog tipikusan kapitalista szellemiségéhez az államszocialista kényszer-kitérő után még mindig nem sikerült visszatalálni. Itt óriási az egyetemi oktatás felelőssége, hogy a leendő bíráknak sikerüljön pontos ismereteket átadni, amelyek megteremtik a helyes törvényértelmezés alapjait. A könyvben több olyan problémát is megjelöltem, ahol a bírósági gyakorlat korrekcióra szorul.

Egy másik újszerű probléma a közbeszerzési eljárásokban a harmadik személyek által vállalt speciális kezességhez kapcsolódik, amikor az ajánlattevő által egyébként nem teljesített szelekciós kritériumokat biztosítják. A közbeszerzési kezességek kapcsán megpróbáltam cáfolni azt az álláspontot, amely szerint fizetésképtelen vállalat is vállalhat ilyen kezességet. Az részletes érvelést természetesen fel lehet lelni a kötetben.

A jogtudomány sajátossága, hogy ellentétes értelmezéseket is lehetővé tesz, sőt, a különféle alternatív megközelítések adják a jogtudomány szépségét. De az álláspontokat nagyon pontosan kell indokolni. Remélem, hogy sikerült új tudományos eredményeket felmutatni például a kezesség járulékosságának elemzésében, a kezesség érvényességének kérdéskörével kapcsolatban, az egyidejűleg jelzáloggal és kezességgel is biztosított követelések vagy a visszkereseti jog feltételrendszerének vonatkozásában is. 

- Ki a könyv célközönsége?

- A kötet részletező jellegű, az egyetemi tankönyvekben öt-hat oldalon át tárgyalt kezességi szerződést háromszáz oldalon át elemzi. Tehát az elsődleges célközönséget a gyakorló jogászok és a jogtudomány művelői képezik, de szeretném, ha a magánjog varázsát felismerő egyetemi hallgatók is kezükbe vennék.

- Mennyi idő alatt készült el a könyv?

- Tíz éve foglalkozom a biztosítéki joggal, általánosan a hitelezővédelem, adósvédelem kérdéskörével. Most több ezzel kapcsolatos projekt is megvalósul. Hamarosan, még a tavasz folyamán meg fog jelenni a román kötelmi jog általános részéről írt kötetem is. A kezességi szerződésről szóló könyvön körülbelül két évet dolgoztam.

- Sok sikert a további munkájához!

- Köszönöm szépen, van feladat bőven!

 

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro