Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

2 éve

Tisztelgő kötet Vékás Lajos 80. születésnapjára

Vékás Lajos Kolozsváron született, ezért a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem is ünneplő kötetet jelentetett meg díszdoktorának tiszteletére. Azért is, mert Vékás professzor úr erdélyi kötődései messze túlmutatnak e születés tényén: egyetemünknek és hallgatóinknak pártfogója és támogatója.

A kötet szerzői Kolozsvárról – a 21. században feltámadt, amúgy nagyon régi magyar jogtudományi műhelyből – is boldog születésnapot, egészséget és munkakedvet kívántak Vékás Lajos polgári jogász egyetemi tanárnak, az MTA társadalomtudományi alelnökének.

A tisztelgő kötetben tizenegy tanulmány olvasható. Fegyveresi Zsolt a gazdasági társaságok közgyűlési határozatainak bírósági kontrolljáról írt. Kokoly Zsolt a képmáshoz való jogot, mint személyiségi jogot vizsgálta. Kovács Bálint a beruházásvédelemnek szentelt tanulmányt, Menyhárd Attila pedig igenlő választ adott arra a kérdésre, hogy szüksége van-e a társadalomnak jogászokra. Nótári Tamás a római bírósági végrehajtásról írt, mint a római jogi kutatások egyik kellően még nem felderített területéről. Pál Előd a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek felelősségéről írt, Székely János az öröklési jog átalakulásáról, Sztranyiczki Szilárd pedig az ingatlannyilvántartás (véget nem érő) problémáiról. Vallasek Magdolna Márta munkajogi tanulmányában az alkalmazott, munkás, dolgozó fogalmának változásait, Varga Attila pedig az alkotmányjog és a polgári jog egyre összetettebb kölcsönhatásait vizsgálta. A kötetet Veress Emőd tanulmánya zárja, aki a jogtudományban és a jogtörténetben megfelelő mélységében még nem kutatott kérdést, az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv kilenc évtizedes erdélyi hatályát elemezte.

A kötetet a Forum Iuris Könyvkiadó adta ki a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem támogatásával. A kötet teljes egészében online is elérhető.

 

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro