Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

10 éve

Prof. dr. Liviu Pop: Lupán Ernő professzornak, kollegának és barátnak

Dr. Liviu Pop egyetemi tanár üzenete az Assentio mentium. Studii juridice alese în onoarea prof. univ. dr. Ernest Lupan (C.H. Beck Kiadó, Bukarest, 2012) c. kötet bemutatója kapcsán.

 

Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor,

Apropiindu-vă cu paşi repezi de vârsta înţelepciunii şi apusul carierei îmi dau seama că atotputernica şi generoasa Providenţă m-a învrednicit să trăiesc într-o vreme în care am fost şi sunt contemporan cu oameni de mare valoare, personalităţi de seamă din spaţiul academic, mulţi dintre ei fiindu-mi profesori, colegi şi chiar prieteni. Dintre aceştia face parte, nu în ultimul rând, şi omul de ştiinţă care este şi va rămâne profesorul universitar Lupan Ernest. Permiteţi-mi să îngenunchez spiritual în faţa magistrului nostru şi să mulţumesc celor care cu ştiinţă şi conştiinţă au făcut posibilă apariţia culegerii de studii ce-i este dedicată în scop de binemeritat şi sincer omagiu. O merită din plin, fiind unul dintre ultimii corifei ai şcolii de drept clujene, format şi afirmat în ştiinţa juridică la începutul celei de a doua jumătăţi a secolului trecut. Domnia sa este fără îndoială un mare jurist, om de ştiinţă remarcabil şi de înaltă ţinută. Analiza onestă a operei sale ştiinţifice ne permite celor de bună-credinţă să constatăm soliditatea cunoştinţelor de specialitate pe care şi-a fundamentat durabil întregul demers de investigare şi cercetare a dreptului, examenul retrospectiv şi viziunea prospectivă asupra realităţilor vieţii juridice; întreaga sa creaţie ştiinţifică se remarcă prin acurateţe ideatică şi obiectivitate, prin provocare şi accesibilitate, fără a exclude alteritatea ştiinţifică, prin claritate, prin rigoarea conceptelor şi accesibilitatea lor, atribute specific doar oamenilor de ştiinţă adevăraţi şi creativi.

Profesorul Lupan Ernest este însă şi un om adevărat, cu însuşiri dintre cele mai alese. Dintotdeauna i-am admirat discreţia, devotamentul, tenacitatea, perseverenţa, liniştea şi puterea de a-i asculta pe ceilalţi şi de a-i respecta, prietenia sinceră, deloc conjuncturală, caldă şi totuşi lipsită de orice tămâiere interesată. Într-un cuvânt, a dat dovadă întotdeauna de prietenie, exigenţă şi de tărie de caracter. Ne-a învăţat pe toţi că răsplata prieteniei este prietenia, răsplata autoexigenţei este exigenţa şi răsplata caracterului este caracterul.

Cu regretul absenţei mele de la acest minunat eveniment, îl asigur pe domnul profesor de admiraţia noastră, îl felicit şi îi doresc să dea vieţii ani şi anilor viaţă încă multă vreme de acum înainte. De asemenea, exprim întreaga mea gratitudine comunităţii academice de la Universitatea Sapientia pentru iniţierea şi realizarea acestei culegeri de studii, în care se obiectivează un meritat gest de apreciere, mulţumire, recunoştinţă şi respect pentru tot ce domnul profesor a dăruit şi urmează să dăruiască cu generozitate ştiinţei juridice contemporane.

Cluj-Napoca,
28 martie 2012
Prof. universitar emerit dr. Liviu Pop

 

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro