Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

6 éve

Öt célkitűzés az új tanévre

Dr. Veress Emőd tanszékvezető egyetemi docenst kérdeztük meg, nevezze meg az új tanév öt legfontosabb újdonságát, célkitűzését.

Dr. Veress Emőd szerint a legfontosabb öt új célkitűzés a 2015/16-os egyetemi tanévre a következő:

1. Az oktatás minőségének javítása. Szeptember 17-től elindítjuk az oktatás tartalmának felülvizsgálását. A cél az, hogy úgy a román, mint a magyar nyelven oktatott tárgyak esetében az adott tárgyak tartalmát gondoljuk újra, próbáljuk a munkaerőpiac kívánalmait, a szakvizsga elvárásokat és a gyakorlatközpontúságot minél magasabb szinten érvényesíteni az oktatásban. Ez a felülvizsgálat a teljes tanévben zajlik, de az eredményeit azonnal igyekszünk megvalósítani. Óralátogatásokra, oktatásfejlesztési megbeszélésekre, tananyagfejlesztésre, a szemináriumi oktatás gyakorlatközpontúbbá tételére kell gondolni.

2. Magyar jogi szaknyelv használatának elősegítése és erősítése. A most kezdődő tanévben jelentősen továbbfejlesztjük az elektronikus román-magyar jogi szakszótárunkat, de októberben egy teljesen új projekt is elindul: el fogjuk készíteni az új Polgári törvénykönyv teljes szövegének magyar fordítását. E fordítást nyomtatott és elektronikus formában is közzé fogjuk tenni.  Programjaink a magyar jogi szaknyelv erősítését, használatának terjesztését szolgálják. Szintén ebben az új tanévben meg fog jelenni a nyomtatott kétnyelvű jogszabálytár első kötete, amely az alkotmány román és magyar szövegét tartalmazza.

3. Jogsegélyszolgálat. Új programként jogsegélyszolgálatot indítunk októbertől. Tanári felügyelet alatt valós rászorulóknak nyújthatnak jogi tanácsokat a diákok. A program két jogterületet fed le, olyan kérdésköröket, ahol a tanácsot kérelmezők helyzete is indokolhatja ilyen szolgáltatásnak az elindítását. Ez a két terület a munkajog és az öröklési jog. A tanácsadási programunk ingyenes lesz a kérelmezők részére.

4. Moór Gyula Program. Negyedik újdonságként említem meg a Moór Gyula Programot. E program célja a már végzett hallgatók felkészítése a bírói és ügyészi szakvizsgákra. A végzett jogászok számára ingyenesen, októbertől júniusig tartó intenzív vizsgafelkészítő szemináriumokat tervezünk, a jelentkezést hamarosan megnyitjuk.

5. Szakmai kirándulás. Ebben a tanévben bécsi és győri szakmai kirándulást szervezünk legjobb hallgatóinknak. Bécsben nemzetközi intézményeket, egyetemeket, múzeumokat, illetve Győrben a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karát látogatjuk meg. Megtartjuk a hagyományossá váló dél-erdélyi szakmai kirándulásunkat is, amelynek keretében Gyulafehérvárra és Verespatakra is ellátogatunk.

Sz.N.

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro