Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

5 hónapja

Oktatóink román nyelvű monográfiái nagy sikernek örvendenek

A bukaresti Hamangiu könyvkiadó gondozásában jelent meg az idén Dr. Vallasek Magdolna Raportul juridic de muncă és Dr. Kokoly Zsolt Dreptul media european și român c. kötete

Dr. Vallasek Magdolna kötete a Munkatörvény szabályozásából kiindulva elemzi a munkajogi jogviszonyra vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket, Célja első sorban az, hogy megbízható segítséget nyújtson a munkajogot tanulmányozó egyetemi hallgatóknak, azonban ezen túlmenően a gyakorló jogászok számára is hasznos forrást biztosít azáltal, hogy a román munkajogi szabályozást egy tágabb perspektívában mutatja be, felhasználva a szakirodalomban megtalálható legfontosabb nézeteket, az Alkotmánybíróság döntéseit vagy az Európai Unió irányelveinek útmutatását.

 

 

 

Dr. Kokoly Zsolt kötete romániai viszonylatban hiánypótló jellegű, mivel első alkalommal vállalkozik a nemzetközi és európai médiajog román nyelvű összefoglaló igényű bemutatására, illetve a román médiajog alapvető sajátosságainak felvázolására. A munka egyszerre használható egyetemi tankönyvként (elsősorban joghallgatók, de kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatók számára is), illetve elméleti és gyakorlati útmutatóként gyakorló jogászok, médiaszakemberek számára.A kötet a hatályos jogi szabályozás bemutatásán túl kitér az európai és romániai joggyakorlat bemutatására is, ideértve a szabályozó hatóságok gyakorlatát is és a társ- és önszabályozás vonatkozásait is. Hasonlóképpen, a szerző mind a a hagyományos értelemben vett tömegtájékoztatás (nyomtatott sajtó, rádiós műsorközlés, audiovizuális média), mind az újmédiás tartalmak (ideértve a nemlineáris médiaszolgáltatások, videómegosztó platformok, felhasználók által generált tartalmak) jogszabályi hátterét tárgyalja.

 

Gratulálunk a szerzőknek!

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro