Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

2 éve

Oktatóink előadásai az ESCLH konferenciáján

A Sapientia EMTE Jogtudományi Szak oktatói részt vettek az European Society for Comparative Legal History/Európai Összehasonlító Jogtörténeti Társaság Lisszabonban 2022. június 21-24 között szervezett biennális konferenciáján.

Dr. Veress Emőd egyetemi tanár (Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet/Sapientia EMTE), Dr. Fegyveresi Zsolt (Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet/Sapientia EMTE), Dr. Székely János (Sapientia EMTE) és Dr. Vallasek Magdolna (Sapientia EMTE) egyetemi adjunktusok előadásainak a konferencia szervezői különálló, közös szekciót szenteltek. Ebben a Renner Bőrgyár Rt., későbbi nevén Dermata (utóbb Herbák, majd Clujana) kolozsvári nagyvállalat cégtörténetének komplex, jogtörténeti és összehasonlító-jogi kutatásából származó eredményeiket mutatták be. A konferencia tematikáját követve a szekció középpontjában Farkas Mózes, mint egyszerre ügyvéd és vállalatvezető tevékenysége, jogi ismereteinek ügyvezetői tevékenységére gyakorolt befolyása állt.

Dr. Veress Emőd Farkas Mózes cégalapítói, majd ügyvezetői tevékenységét ismertette, a Renner Bőrgyár Rt., későbbi Dermata helyi és nemzetközi vállalati jelentőségét bemutató felvezető előadásában. Külön kitért a levéltári kutatás folyamán felfedezett, kifejezetten ritkának számító szindikátusi szerződésre, amely Farkas Mózes és más részvényesek titkos egyezségét rögzítette a szavazati jogaik összehangolt gyakorlásáról, és amelynek megalkotásában Farkas Mózes ügyvédi tapasztalata látványosan közrejátszott.

Dr. Székely János előadásában a cég vezetésének gazdasági paramétereit, a nagy gazdasági válságra adott jogalkotói és cégvezetői válaszokat (kartellalkotás, a gazdasági protekcionizmus, és ezzel szemben mutatott reakciók) mutatta be. Farkas Mózes egyidejűleg ügyvédi és ügyvezetői tevékenységére kitérve, az ügyvédi hivatásrend korabeli szabályozását ismertette, amely - ellentében a maival - nem minősítette a két tevékenységet egymással összeférhetetlennek.

Dr. Vallasek Magdolna a vizsgált vállalat munkavállalóival szemben tanúsított magatartását, különösen a sztrájkok és más megmozdulások által kivívott kollektív bértárgyalást, és annak eredményét dokumentálta. Különösen kitért a kollektív szerződések jelentőségére, a kor munkavállalói helyzetének javításában. Egyúttal ismertette a vállalat a munkavállalók iránt tett gesztusait, szociális jellegű intézkedéseit.

Dr. Fegyveresi Zsolt, a szekciót záró előadásában Farkas Mózes, végül visszavonása miatt nem érvényesült végrendeletének tartalmát, erre a végrendelkező jogismeretének befolyását mutatta be. Ismertette Farkas Mózes terveit egy modern, a későbbi nyugat-európai modelleket előre vetítő, munkavállalói döntéshozatalt foganatosító terveit, amelyek megvalósítására saját részvényeinek a munkavállalók kategóriái közötti szétosztását tervezte.

A szekciót Dr. Veress Emőd összegzése, majd szakmai vita követte. Ebben részt vett az ESCLH jelenlegi elnöke, valamint korábbi elnöke is, és több más jogtörténész.

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro