Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

5 hónapja

November 4-én került sor Dr. Veress Emőd tanszékvezető egyetemi tanár MTA doktori védésére

A Sapientia EMTE Jogtudományi Intézetének munkatársai gratulálnak a sikerhez!

 

Egyetemi oktatóként és kutatóként is két jogterülethez tartozó problémák vizsgálatát vállaltam fel: egyik a kötelmi jog, elsősorban a kötelmi jog általános része, a másik pedig a társasági jog. E két, egyébként világosan elkülöníthető és sajátos jegyeket hordozó jogi alrendszer és tudományos kutatási cél vizsgálata e kötetben mégis szerves egységet képez. E könyv keretei között a két jogterület  a társasági jog és a kötelmi jog – határvidékén, „átfedési" zónájában elhelyezkedő jogintézményt vizsgálom: a társaság alapítására és működtetésére vonatkozó kötelmi jogviszonyt, vagyis a szindikátusi szerződést, alapvetően a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság vonatkozásában.

(Veress Emőd: A szindikátusi szerződés, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, Budapest, 2020)


 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro