Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

2 hónapja

Lőrincz Ernő - in memoriam

(Kápolnásfalu, 1927 - Gyuró, 2024)

Életének 97. évében elhunyt Lőrincz Ernő jogász, egyetemi oktató. Személyében a Bolyai Egyetem egykori jogásztanár közösségének utolsó élő tanúja is eltávozott.

Lőrincz Ernő a Bolyai Tudományegyetem Jog- és Közgazdaságtudományi Karának diákja, később oktatója volt 1950-1957 között. Kolozsvári tanársága idején kutatási területét a munkajog, munkavédelem, iparoktatás, a környezetvédelem biztosítási megközelítése képezte.

Mivel egyetemi oktatói és tudományos kutatói munkásságát a kommunista önkényuralom Erdélyben ellehetetlenítette, 1965-től Magyarországra költözött és aktív gyakorló jogászi pályára lépett.

1958-ban jelent meg doktori kutatásait összegző, az erdélyi munkaviszonyok szabályozásáról írt jogtörténeti munkája (A munkaviszonyok szabályozása Erdélyben 1840 és 1918 között. Bukarest, Tudományos Könyvkiadó), azonban terjesztését a cenzúra indoklás nélkül leállította - a szélesebb közönség csak Magyarországra való áttelepülése után olvashatta  kibővített formában: A munkaviszonyok szabályozása Magyarországon a kapitalizmus kezdeteitől az első világháború végéig. 1840-1918. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1974. Könyvei mellett magyar és román nyelvű szaktanulmányai is jelentek meg.

2016-ban, a Bolyai Egyetemen zajló jogászképzésnek emléket állító kötet bemutatójára visszalátogatott Kolozsvárra, ahol a könyvbemutató keretén belül egykori diákjaival (későbbi gyakorló jogászokkal) és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem fiatal joghallgatóival is találkozott. Erről a találkozásról így vallott: „öröm és meghatottság járt át, midőn sok évtized elmúltával (úgyszólván csodaszerűen) ismét találkozhattam az egykori kolozsvári magyar egyetem tanáraival, diákjaival, és átélhettem azon „regényes" időket és jeleneteket, amelyeket felébresztett bennem a hűen tolmácsolt Bolyai-korszak. Mert lehettek és voltak a kedves és boldog percek mellett a politikai diktatúrától kapott gáncsoló, cinikus csapások - mégis felejthetetlen marad számomra a Bolyai Tudományegyetem Jog- és Közgazdaságtudományi Karán töltött pályakezdő ifjúságom 10-11 esztendeje."

2018-ban Nem elég vonalas? címmel interjú jelent meg vele a Korunk folyóiratban. melyben felidézte az '50-es évekbeli kolozsvári magyar jogászképzés sajátosságait, emléket állítva mind a hallgatóknak, mind az oktatóknak. Ezzel az itt elolvasható beszélgetéssel búcsúzunk tőle.

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro