Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

6 éve

Látogatás a román Alkotmánybíróságon

A globalizálódó alkotmányosság és az alkotmányos identitás kölcsönhatása a román alkotmányozásban című témával foglalkozó kutatócsoport meglátogatta a román Alkotmánybíróságot.

A Sapientia EMTE kertében működő és a Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete által támogatott „A globalizálódó alkotmányosság és az alkotmányos identitás kölcsönhatása a román alkotmányozásban” című témával foglalkozó kutatócsoport (dr. Varga Attila, drd. Kis Réka, drd. Lészai Orsolya és Székely Barnabás) a kutatási program keretében meglátogatta a román Alkotmánybíróságot.

A február 23-24-én sorra kerülő látogatás alkalmával a csoport tagjai részt vettek az Alkotmánybíróság nyilvános tárgyalásán, illetve találkoztak az Alkotmánybíróság három bírájával és két vezető segédbíróval.

A február 23-i alkotmánybírósági tárgyaláson a Taláros Testület napirendjén 19 ügy szerepelt, valamennyi az utólagos normakontroll eljárása szerinti ügyek. A kutatási téma szempontjából releváns volt, hogy az ügyek képviselői szinte kivétel nélkül, hivatkoztak, mindenekelőtt a nemzetközi jogszabályokra, különösen az Emberi Jogok Európai Egyezményére, a nemzetközi bíróságok (Strasbourgi és Luxembourgi bíróságok) esetgyakorlatára, más államok törvénykezésére valamint alkotmánybírósági döntéseire.

A tárgyalást követően, a csoport Benke Károly alkotmánybírósági vezető segédbíróval találkozott, aki konkrét esetek kapcsán ismertette az Alkotmánybíróságon zajló ügymenet részletes eljárást, illetve folyamatát.

Február 23-én a csoport először Mircea Minea és Puskás Bálint alkotmánybírókkal találkozott, akiknek ismertették a kutatás témáját, és kötetlen beszélgetés keretében egy sor, az Alkotmánybíróság tevékenyégével kapcsolatos kérdésről tárgyaltak. Ilyenek voltak többek között az alkotmánymódosító tervezetek alkotmánybírósági értékelése, az alaptörvényben a 146-os cikk e pontjában szereplő hatáskörrel kapcsolatos alkotmánybírósági gyakorlat.

Ezt követően a csoport Tudorel Toader alkotmánybíróval találkozott, a találkozón részt vett Marieta Safta vezető segédbíró is. A találkozó és a megbeszélés azért is volt fontos a csoport tagjai számára, mert Tudorel Toader professzor és Marieta Safta egyik legutóbbi közös könyvükben (Dialogul judecatorilor constitutionali, Universul Juridic Bucuresti, 2015) olyan kérdéseket is elemeznek, melyek közvetlenül illeszthetők a kutatás tematikájához.

Ilyen értelemben a velük való beszélgetés kifejezetten a kutatás konkrét témáját, a globalizálódó alkotmányosságot, valamint az alkotmányos identitást érintette. Toader alkotmánybíró úr, aki rendes tagja a Velencei Bizottságnak, a szervezet munkáját, eljárásait, működési mechanizmusait is bemutatta.

A kutatócsoport köszönetet mondott a találkozó lehetőségéért és a kutatás szempontjából fontos és hasznos beszélgetésekért, külön kiemelve Benke Károlyt, akinek a szervezői munkája lehetővé tette e látogatás létrejöttét.

Dr. Varga Attila, egyetemi docens

 

 

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro