Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

3 hónapja

Közlemény

A Transtelex portálon a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen folyó akkreditált jogászképzéssel kapcsolatban a következő téves információk jelentek meg:

[Soós Anna, a BBTE rektorhelyettese] külön kitért a jogászképzés helyzetére, amelyik a Sapientián magyarul zajlik. „Mi a jogon külön helyeket kínálunk a magyar diákoknak felvételikor. Utána csak választható tárgyakat hallgathatnak ugyan magyarul, de ha a romániai magyarságnak akarunk jogászokat képezni, akkor a hallgatóknak a román szaknyelven kell elsajátítaniuk" - részletezte érveit.

Ezzel kapcsolatban szeretnénk leszögezni:

1. Eltérően a BBTE elődintézményétől, a Bolyai Tudományegyetemtől, ahol 1945-1959 között valóban teljesen magyar nyelven folyt jogászképzés, a Sapientia EMTE jogászképzése alapításától kezdve mindig is kétnyelvű volt. A gondosan megtervezett kétnyelvűség keretei között a román nyelvű tárgyak aránya ténylegesen meghaladja a magyar nyelvű tárgyakét.

2. Ha a kisebbségi társadalomnak képezünk jogászokat, akkor a helyes az, ha a hallgatók a román mellett a magyar szaknyelvet is elsajátítják, amelyre a BBTE keretében valós lehetőség nincs. Egy terminológiai bevezető és két választható tárgy - a nemzetközi közjog és az EU-jog - magyar nyelvű oktatása erre nem elegendő, pontosan a legfontosabb jogterületek maradnak szaknyelvi szempontból lefedetlenül. A BBTE jogi karán a jelenleg is fennálló, már 1997-ben kialakított helyzethez képest bármilyen előrelépést kezdeményező terv, javaslat és projekt kudarcba fulladt, és e sorozatos kudarcok miatt indított a Sapientia EMTE jogászképzést, amely részben mást, részben többet nyújt mint a BBTE hasonló szakja.

3. A jogászképzésnek szintén fontos az eszmei kontextusa, amely a Sapientia jogászképzését életre hívta: a Sapientia EMTE képzése azért jött létre, hogy a szakmai minőség, nyitottság, tolerancia, ugyanakkor a kisebbségi közösség és jogok iránti elkötelezettség jegyében képezzen jogászokat. A Sapientia EMTE jogtudományi képzéséhez kapcsolódóan fontos erdélyi magyar szellemi műhely is megalakult, amely a jogtudomány kulcsfontosságú területein végez kutatásokat, amely több mint több 70 kötetet - monográfiákat és tankönyveket - jelentetett meg az utóbbi 5 évben, és amely három nemzetközileg jegyzett folyóiratot ad ki. Erre a tevékenységre más intézményes keretek között nem lett volna lehetőség. Ez a szakmai műhely az erdélyi magyar közösség érdekeit szolgálja.

A Sapientia EMTE Jogtudományi Intézetének oktatói közössége nevében
Dr. Veress Emőd, intézetigazgató egyetemi tanár

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro