Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

5 éve

Karunk vendége volt Dr. Trócsányi László, Magyarország igazságügyminisztere

Dr. Trócsányi László április 17-én A Magyar Alaptörvény az alkotmányos identitás tükrében címmel tartott nagyon tartalmas és érdekes előadást.

Dr. Trócsányi László, aki miniszteri tisztsége mellett egyetemi tanár, elmondta, hogy az alkotmányos identitást erőteljesen jeleníti meg az új magyar Alaptörvény.

Az alkotmányos identitás nagyon fontos, mert az Európai Unióval való tagállami viszonynak is ez a rendező elve. Amíg az Európai Unió a tagállami alkotmányokat is a belső jogrend részének tekinti, és elvi szinten leszögezi, hogy nem lehet az alkotmány az EU joggal ellentétes, addig tagállami szempontból az alkotmány szabja meg, hogy az EU vagy a Bizottság meddig mehet el a szabályozásban. Az előadó példaképpen Franciaországot említette, ahol az Alkotmánytanács szerint a az európa jog nem sértheti meg az alkotmányos identitást, amelyet Franciaországban olyan alapelvek határoznak meg, mint a szabadság, testvériség, egyenlőség, laicitás és szolidaritás.

A magyar Alaptörvény értékválsztásai egyébként nem előzménytelenek, számos elem más európai alkotmányban, így a német vagy az olasz alaptörvényben is megtalálható. Az új magyar alkotmány számos vita tárgyát képezte, mert állást foglal egyes értékek mellett. Trócsányi László szerint a magyar alkotmányos identitás része, hogy alaptörvényi elveknek nem csak individualista, hanem közösségépítő szerepet is szánt az alkotmányozó.

Dr. Varga Attila egyetemi docens az előadás utáni felszólalásában elmondta, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Közjogi Intézetének is kiemelt kutatási témája az alkotmányos identitás, és többek között folyamatban levő kutatásban vizsgálják a globalizáció és az alkotmányosság összefüggéseit.

Dr. Trócsányi László az előadás után Dr. Dávid László rektorral és Dr. Tonk Mártonnal, a Kolozsvári Kar dékánjával is találkozott.

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro