Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

3 éve

Jogi szaknyelvi standardizálás 1.

Romániában a 2015. évi 279. törvény nyilvánította a magyar nyelv napjának november 13-át. A Jogi szaknyelvi egységesítésért felelős munkabizottságot 2018. júniusában a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézete alapította. A munkabizottság a magyar nyelv napja alkalmából teszi közzé a első közleményét, és ezentúl periodikusan, munkájának előrehaladtával hasonló közleményekben tudósít munkaüléseiről.

A jogi szaknyelvi munkabizottság feladata a romániai magyar jogi szaknyelv vitatott kérdéseit megoldani, a helyes fordítást rögzíteni, így a jogi szaknyelv revitalizálásának szempontjából alapvető fontosságú feladatot lát el.

Az igazságszolgáltatás intézményrendszerével és az ebben szerepet vállaló egyes személyekkel kapcsolatos szakkifejezések (1. rész)

instanță = bíróság
primă instanță = elsőfokú bíróság

Az ügyben eljárni elsőként hatáskörrel rendelkező bírói fórum, mely a bírói szervezet bármely szintjén álló bíróság lehet, polgári tárgyú ügyekben a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék kivételével. Nem tévesztendő össze a helyi bíróság (konkrét értelmű) fogalmával.

instanță de fond = érdemben eljáró bíróság

A jogvitát a maga teljességében, érdemében vizsgáló bíróság, amely eljárhat elsőfokon vagy másodfokon (fellebbezésben).

judecătorie = helyi bíróság

A kifejezés helytelenül, illetve régiesen az erdélyi magyar köznyelvben és szaknyelvben a bíróság (átfogó értelemben vett) kifejezésével, valamint a járásbíróság a romániai bírói szervezetben jelenleg nem ismert megnevezésével is él. Nem azonos az elsőfokú bíróság fogalmával, amely a vonatkozó hatásköri szabályok értelmében a bírói szervezet bármely szintjére vonatkozhat.

tribunal = törvényszék
tribunal specializat = szaktörvényszék
curte de apel = ítélőtábla

A kifejezés a téves táblabíróság formájában is él.

Înalta Curte de Casație și Justiție = Legfőbb Semmítő- és Ítélőszék
secție = kollégium

A kifejezés tévesen a részleg néven is él.

complet (de judecată) = bírói tanács
președinte (al completului de judecată) = tanácselnök
grefă (grefa instanței) = a bírósági jegyző hivatala

A kifejezés tévesen az iktató formában is él.

grefier = bírósági jegyző

A kifejezés tévesen az írnok formában is él.

judecător = bíró
asistent-judiciar = ülnök

A kifejezés tévesen, és időszerűtlenül a népülnök formában is feltűnik.

magistrat-asistent = segédbíró
Curtea Constituțională = Alkotmánybíróság

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro