Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

5 éve

Indul a mesteri (LLM) képzés!

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával együttműködésben angol nyelvű, európai és nemzetközi üzleti jogi mesterképzés (LLM) indul Kolozsváron.

A jogászképzés nyelvi helyzete bonyolult a Sapientia EMTE rendszerében: amíg más szakok alapvetően magyar nyelven oktatnak, nálunk kiemelt oktatási nyelv a román is. A szak indításakor döntöttünk így, mert a végzett hallgatóknak ismerniük, sőt, magas szinten használniuk kell a román (szak)nyelvet. Nyilván, magyar nyelvű tárgyak is szép számban vannak. A mesterképzés tovább bonyolítja ezt a nyelvi helyzetet: az LLM program angol nyelvű lesz. Ennek legalább három oka van.

Az első, hogy a Babeș-Bolyai Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem közötti együttműködésnek köszönhetően létezik Kolozsváron magyar nyelvű jogi mesterképzés, amivel szemben nem akarunk fellépni, sőt, szeretnénk, ha saját hallgatóink egy része is ott tanulhatna tovább. Ezt a mesteri képzést megerősíteni kell, nem pedig értelmetlen versenyt kialakítani vele szemben.

A második, hogy az üzleti jog igen jelentős mértékben szupranacionális jellegűvé vált, és ez "a nemzetközi helyzet egyre fokozódik" (ahogy Virág elvtárs mondta Pelikán elvtársnak A tanu című, zseniális filmben). Üzleti jogi szakjogászoknál az angol nyelv ismerete ma már minimális alapkövetelmény, a gazdasági fejlődéshez pedig elengedhetetlen a megfelelő jogászi háttérmunka. Nemzetközi együttműködésekre képes, külföldi befektetések esetén a már említett jogi háttérmunkát elvégezni tudó, külföldi kollégáikkal együttműködésre képes jogászokra van szükség, és ezt a tudásszintet az alapképzésnek nem feladata nyújtani (ott a cél a elsősorban a klasszikus, szakvizsgákra szükséges tárgyak, a polgári jog, a büntetőjog, az eljárásjogok elsajátítása).

A harmadik, hogy a Sapientia EMTE-s jogászképzést nem szabad elszigetelt, elzárt, légüres térben folyó oktatásként elképzelni, ami sajnos sok kisebbségi kezdeményezés sajátja. Az angol nyelvű mesteri programmal az egyetem valóban megnyílik a román anyanyelvű és a külföldi hallgatók előtt is. Az téved a legnagyobbat, aki ezt a nyitást az egyetem sajátos kisebbségi céljaitól való eltérésként értékeli. A román anyanyelvű és a külföldi hallgatók együtt fognak dolgozni a romániai magyar hallgatókkal. Így ez a nyitás pontosan azt a célt szolgálja, amit el akarunk érni és el kell érjünk: tudatni a többséggel és nemzetközi szinten is, hogy itt komoly szakmai munka folyik, megismertetni, hogy nagy feladatok legyőzésére vagyunk képesek, és a velünk való együttműködés minden résztvevő számára értéket teremt. És ez is legitim kisebbségi cél.

Részletek az LLM programról itt.

Dr. Veress Emőd,

tanszékvezető egyetemi docens

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro