Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

11 éve

Hatályba lépett az új Polgári törvénykönyv: hét fontos probléma

A hatályba lépés elhalasztását kérő hangok és a hatályba lépés elhalasztásában bízók várakozásai ellenére megtörtént: október 1-én hatályba léptett az új Polgári törvénykönyv. Korábban már írtam róla, hogy ez akkora méretű reform, változás és átalakulás a román jogrendszer szempontjából, hogy ahhoz csak az 1991. évi alkotmány elfogadása mérhető.

 

Persze, ez a hatályba lépés nem problémamentes. Én hét problémát látok fontosnak:

  1. Elégtelen a gyakorló jogászok felkészítése a változásokra, annak ellenére, hogy a Polgári törvénykönyvet már 2009-ben elfogadta a parlament. Csak az utolsó hónapban, 2011. szeptemberében indult be az állami gépezet, hogy felkészítse a bírókat az új Polgári törvénykönyv alkalmazására. A megfelelő időtartamú és mélységű felkészítő programok elmaradásának az a következménye, hogy rövid távon számos jogalkalmazási problémával fognak szembenézni a bíróságok.
  2. A főként anyagi jogi szabályokat tartalmazó Polgári törvénykönyv párja, a perekre vonatkozó normákat tartalmazó új Polgári eljárási törvénykönyv hatályba lépésének időpontját még mindig nem tudjuk biztosan. Az új Polgári törvénykönyvet legkevesebb pár hónapon át a régi Polgári eljárási törvénykönyvvel együtt kell alapozni: biztos recept a bonyodalmakra.
  3. Az új Polgári törvénykönyv abból a szempontból sem jól indul, hogy a 2009-ben elfogadott törvényszöveget még a hatályba lépése előtt, 2011-ben, pontosan a hatályba léptető törvénnyel alaposan módosították. Normális esetben a hatályba léptető törvény kizárólag átmeneti rendelkezéseket és a korábbi jogszabályok hatályon kívül helyezésére vonatkozó normákat tartalmaz. Itt és most nem: magát az akkor még hatályba nem lépett Polgári törvénykönyvet módosítja, sokszor alapvetően (bizonyítva, hogy a 2009-es szöveg nem volt megfelelően kiérlelt). Jogbiztonság? Eddig is ingatag volt Romániában, nincs amiért ezen csodálkozni.
  4. Teljesen új Polgári törvénykönyvről van szó. Léteznek olyan szakmai álláspontok, amelyek szerint nem kellett volna új Polgári törvénykönyvet elfogadni, hanem a hagyományok tisztelete, a folytonosság, a bevált jogintézmények megőrzése végett elégséges lett volna a régi, 1864-es Polgári törvénykönyv alapvető reformja. Ebben az álláspontban, el kell ismernünk, van némi igazság.
  5. E bejegyzésnek nem témája a Polgári törvénykönyv tartalma, annak elemzése. Csak annyit: annak ellenére, hogy általánosan jó minőségű jogszabály született, amelyre valóban szükség van, az egyes jogintézmények kidolgozottsági foka, a fogalmazás pontossága, részletessége nem egyforma, nem egyenletes. Látszik, hogy több jogász dolgozott a szövegen, és nem megfelelően hangolták össze a munkát. Hogy ez szintén problémákhoz fog vezetni, az bizonyos.
  6. Hosszú időszak kezdődik, amely megkeseríti a gyakorló jogászok életét. Akár évtizedekig párhuzamosan kell alkalmazni a két, a régi és az új Polgári törvénykönyvet. Ha szeptember 30-án valaki banki hitelszerződést kötött 25 éves lejáratra és kapcsolódó ingatlan jelzálogszerződést, akkor ezeknek a szerződéseknek az alkalmazása, értelmezése, hatásai, megszűnése, a velük kapcsolatos jogviták a korábbi szabályok szerint történik. Tehát teljesen természetes módon lesznek 20 év múlva is olyan perek, amelyekben még a régi Polgári törvénykönyv eltérő szabályait kell alkalmazni!
  7. Szintén sok időbe fog telni, amíg  az új Polgári törvénykönyvnek a megfelelő szakmai feldolgozása a jogászok rendelkezésére fog állni. Évtizedes bírósági gyakorlat kell, hogy az új jogintézmények alkalmazásának irányai letisztázódjanak. Csak ekkor lehet majd komoly szakkönyveket írni. A most következő időszakban megnő annak az esélye, hogy azonos ügyeket különböző bíróságok egymástól eltérően kezeljenek, pontosan azért, mert sok jogalkalmazási kérdés megfelelő megoldása nem kevés időt igényel.

Nehézségek mindenképpen vannak, de ez nem jelenti azt, hogy az új Polgári tövénykönyv elfogadása ne lett volna helyes lépés. Az volt. A jelentősége még nagyobb, mint a korábbi Polgári törvénykönyvvé, hiszen az új Polgári törvénykönyv a korábbi Kereskedelmi törvénykönyvet is felváltja. Az új Polgári törvénykönyv tartalmazza a gazdasági, üzleti életre vonatkozó alapvető szabályokat is (például a szerződésekről szóló joganyagot). Nem vár a jogászokra könnyű időszak, de a fejlődés sosem problémamentes. A fenti hét, sajnos valós gond ellenére: fogadjuk szeretettel és megbecsüléssel az új Polgári törvénykönyvet.

Mindenkit, akit érdekel az új Polgári törvénykönyv alkalmazása, a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézete szeretettel vár Kolozsváron, 2011. október 5-én, szerdán 18 órától a Bocskai ház Óváry termébe (Mátyás király u. 4), “A régi Polgári törvénykönyvről az új Törvénykönyvre való áttérés. Átmeneteti rendelkezezések a kötelmi jog területén” c. előadásra.

Dr. Veress Emőd írása a www.penzcsinalok.ro erdélyi gazdasági portálon jelent meg.

 

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro