Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

8 éve

Felhívás: Bíró Gáspár emlékkötet

Az év elején érkezett a szomorú hír, hogy dr. Bíró Gáspár egyetemi tanár, partnerintézményünk, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar oktatója, életének 56. évében, 2014. február 16. napján elhunyt.

Tisztelt Kollégák!

Az erdélyi és magyarországi jogászok és politológusok nagy veszteségként fogtuk fel dr. Bíró Gáspár korai halálát és elhatároztuk, hogy emléke iránti mély tiszteletünket egy emlékkötet kiadásával juttatjuk kifejezésre. Ebben a tervünkben szakmai és anyagi segítséget kaptunk a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézet, valamint a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet részéről. Az utóbbi intézet tudományosan elismert könyvkiadója vállalta a kiadói teendőket is.

Azzal a felkéréssel fordulok mindenkihez aki elhunyt kollégánk munkásságát, műveit és segítőkész emberségét ismerte, hogy egy tanulmánnyal járuljon hozzá a kötet összeállításához és kiadásához. A beküldött tanulmányok a mellékelt szerkesztési standardoknak megfelelően kell elkészüljenek, míg tartalmilag nemzetközi jogi, kisebbségi jogi vagy kisebbségi politikai témát kell tárgyaljanak.

Publikálási szándékukat kérem jelezzék 2014 augusztus 20-ig, a kéziratokat 2014 december 15-ig várjuk. A kötetet 2015 február 16-ig szeretnénk kiadni. A tanulmányokat, kérdéseket, javaslatokat, kérjük küldjék a fabian_gy[@]yahoo.com e-mail címre.

A koordinációs és szerkesztői munkát jómagam, a felhívás tolmácsolója, valamint Jakab Albert Zsolt (a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója), vállaljuk magunkra.

Tisztelettel,
Dr. Fábián Gyula egyetemi docens

 

Bíró Gáspár (1958-2014)

1958-ban született a romániai Tenkén (Tinca). Középiskolai tanulmányait Temesváron folytatta, majd 1982-ben szerzett diplomát a kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetem jogi karán. Ezt követően ügyvédként dolgozott Kézdivásárhelyen és Brassóban. A nyolcvanas évek végén a Bibó István Szakkollégium nevelőtanára volt, és emellett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán kezdett tanítani. 1989 és 1990 között a Minisztertanács Nemzeti és Etnikai Kisebbségekkel foglalkozó hivatalában dolgozott, 1990-től 1991-ig pedig a Miniszterelnöki Hivatal Kormányfőtanácsosa volt. 1991-ben szakértőként részt vett az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának ad hoc csoportjában, amely a kisebbségekhez tartozók jogainak deklarációját dolgozta ki. A kilencvenes évektől szakértőként részt vett az Európa Tanács kisebbségvédelmi bizottságában is. 1992-től 1998-ig ő volt az ENSZ különleges jelentéstevője Szudánban, ahol munkáját széleskörű nemzetközi figyelem kísérte. Emellett aktívan részt vett a magyarországi kisebbségi törvény kidolgozásában is, amelyért 1995-ben megkapta a Kisebbségekért kitüntetést a kormánytól.

1998-tól 2004-ig, majd 2008-tól 2012-ig az Európa Tanács a Nemzeti Kisebbségek Keretegyezményének végrehajtását felügyelő tanácsadó bizottság szakértője volt (az első terminusban az elnökhelyettesi posztot is betöltötte). 2004 és 2006 között pedig az ENSZ emberi jogokat védelmező és előmozdító albizottság szakértője volt.

1997-ben szerzett doktori fokozatot, majd 2004-ben nevezték ki egyetemi tanárnak. Az ELTE mellett számos külföldi egyetemen is tartott előadásokat a nemzetközi politikai viszonyokról és a kisebbségvédelemről Srí Lankától Szkopjéig. Három könyve jelent meg: Az identitásválasztás szabadsága, Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába, Demokrácia és önrendelkezés, ezek mellett számos tanulmány szerzője.

Szerkesztési irányelvek

Figyelem! Kérjük figyeljenek a hivatkozott szakirodalmi tételek és források feltüntetésére!

1. Szövegközi hivatkozás

• szövegközi utalásokat kérünk, a következő formában: „idézett szöveg" (Yeoh 2005: 205).
• kettőnél több szerző esetében az et al. rövidítés is használható
• több szerző esetén nagy kötőjel használatos (-) a vezetéknevek között,
pl.: (Neculau-Ferreol 1996)
• ha több hasonló vezetéknevű szerzőtől idéznek, meg kell adni a személynév kezdőbetűjét is, pl.: Kiss T.-Barna 2002; Kiss D. 2001)
• ha egy szerzőtől több azonos évszámú munkát idéznek, a következőképpen kell eljárni: 1999a, 1999b stb.
• a szövegközi hivatkozások (szerző, kiadás éve, oldalszám) teljes adatsorának meg kell jelennie a szakirodalomi jegyzékben.

2. Idézetek

• Az idézeteknek idézőjelek között kell megjelennie. Zárójelben vagy lábjegyzetben meg kell hivatkozni a forrást. Abban az esetben, ha az idézetek hosszabbak vagy példaként szolgálnak, ki kell emelni (s Dacă citatele sunt ample şi mai ales atunci când funcţionează ca exemple, se evidenţiază (retras, centrat - versuri -, corp de literă mai mic).

3. Idézőjel
• Az idézet szövegnek kerek idézőjelpár között kell megjelenniük: „________" (kezdő idézőjel lent, kifele, záró idézőjel fent, befele); az idézetben szereplő idézetek jelölésére belső idézőjel (lúdláb) használatos: »________« (két-két kis nyilacskából áll, melyek egyaránt befelé, az idézett rész felé mutatnak).

4. Jegyzet

• kérjük, hogy a kéziratban ne szövegvégi, hanem lábjegyzetet használjanak! A lábjegyzet jelölése felső indexben szereplő számjegy. Fontos, hogy a lábjegyzetelés használata következetes legyen a tanulmányban.
• a jegyzetek ne tartalmazzanak biblográfiai adatokat! A hivatkozásoknak a szövegbe kell kerülniük!

5. Bibliográfia

• A szakirodalmi jegyzék elkészítésének alapelve, hogy minden adatnak meg kell jelennie. A kötetcím eredeti nyelven és dőltve (kurzív).

• kötetnél:

szerző (VEZETÉKNÉV, személynév)
Megjelenés éve kötetcím. (Sorozatcím, ha van.) Kiadó, hely.

Pl.:
HEELAS, Paul - LASH, Scott - MORRIS, Paul (eds.)
1996 Detraditionalization. Critical Reflections on Authority and Identity. Centre for the Study of Cultural Values at Lancaster Univeristy, Cambridge.

• Könyvfejezet, tanulmány:

szerző (VEZETÉKNÉV, személynév)
Megjelenés éve Tanulmánycím/fejezetcím. In: (ed./szerk./hrsg.): Kötetcím. (Sorozatcím.) Kiadó, hely, oldalszámok.

Pl.:
NASTASĂ, Lucian
2001 Studiu introductiv. In: NASTASĂ, Lucian - VARGA Andrea (ed.): Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Ţiganii din România (1919-1944). (Diversitate Etnoculturalã în România.) Ethnocultural Diversity Center, Cluj-Napoca, 9-24.

• Periodikák (folyóiratok, újságok, , évkönyvek, értesítők, stb).:

szerző (VEZETÉKNÉV, személynév)
Megjelenés éve Tanulmánycím. Periodika neve évf. (sz.) oldalszámok.

Pl.:
VOIGT-GRAF, Carmen
2005 The Construction of Transnational Spaces by Indian Migrants in Australia. Journal of Ethnic and Migration Studies 31. (2) 365-384.

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro