Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

6 éve

Elhunyt dr. Balogh András

Életének 80. évében csendesen elhunyt dr. Balogh András jogász, közigazgatási jogi szakértő. Temetése március 1-jén, pénteken 15 órakor lesz az aranyosgyéresi református temetőben. Nyugodjon békében!

Balogh András Kolozsvárott született, 1932. szeptember 4-én. Középiskoláit szülővárosában, felsőfokú tanulmányait a Bolyai Tudományegyetem jogi karán végezte. 1956-tól tanársegéd az egyetemen, 1960-tól jogtanácsos, 1968-tól tudományos, majd főkutató az Akadémia Társadalomtudományi Központjánál Kolozsvárt.

A Korunk, valamint bel- és külföldi jogtudományi, pénzügyi, közigazgatási folyóiratok munkatársa. A Studia Napocensia gyűjteményes kötetben (1974) jogösszehasonlító tanulmánnyal szerepel. Társszerzője több román nyelvű államtudományi munkának. A román-magyar jogi terminológia népszerűsítésében is szerepet vállalt.

Önálló kötete: A tudományos-műszaki forradalom és a jog (Kv. 1978).

Közreműködései (válogatás):

  • Studia Napocensia, I, Seria Drept, Edit. Academiei, Bucureşti, 1974, 244 p. (autori: A. Ionaşcu - coord., A. Balogh, M. Banciu, G. Chivu, M. Costin, M. Mureşan, R. N. Petrescu, C. Surdu, V. Şotropa, V. Ursa);
  • Ilie Iovănaş, Andrei Balogh, Rodica Narcisa Petrescu, Organizarea şi funcţionarea organelor locale ale puterii şi administraţiei de stat , Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979;
  • Dinamica relaţiilor sociale reglementate de lege oglindită în teoria şi practica dreptului, I, Cluj-Napoca, 1988, 316 p. (autori: M. Mureşan - coord., A. Balogh, M. Banciu, D. Chirică, G. Chivu, V. Marian, M. Şt. Minea, R. N. Petrescu).

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro