Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

3 éve

Dr. Nótári Tamás elnyerte az MTA doktora tudományos fokozatot

Nótári Tamásnak, a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara egyetemi docensének a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa 2016. december 16-án odaítélte "A kora középkori jogrendszer a Lex Baiuvariorum tükrében" című, 2016. november 15-én megvédett (megjelent: Szeged, Lectum Kiadó, 2014) disszertációja alapján az MTA doktora címet.

A disszertációról a bírálóbizottság az alábbi értékelést adta: "Nótári Tamás akadémiai doktori értekezése a Bajor Népjog (Lex Baiuvariorum) alapján vizsgálja a kora középkori bajor jogrendszert, módszere jogtörténeti és filológiai. Fontos megállapítása a korábbi kutatás 737-747 közötti datálásával egyetértve a keletkezési helyszín Regensburgba való helyezése. Ugyanilyen fajsúlyos megállapítása, hogy a vizigót és az alemann jogrendszerek egy közös, Meroving-kori forráson át hatottak a kollekcióra.

A disszertáció bő terjedelemben tárgyalja a népjogi gyűjtemény büntetőjogát, magánjogát, e két utóbbi aspektusból a szolgaság kérdését, filológiai elemzést nyújt a germán nyelvi elemekről, majd esettanulmányként a sírrablás összehasonlító elemzését végzi el. Értékes az orvoslás, sérülés, betegség jogi vonatkozásainak vizsgálata. A következőkben pedig egy későbbi kánonjogi kollekció, Benedictus Levita, majd a Szent István-i dekrétumok és a Lex Baiuvariorum kapcsolatát veszi górcső alá.

Ez utóbbinál pontosítja a korábbi megállapításokat, megerősítve a két jogi textus szoros kapcsolatát, a népjog mintaadó szerepét. A disszerens megbízható fordítást is készített a jogforrásról. A bírálóbizottság nagyra értékelte a jelöltnek a vita során elhangzott kérdésekre adott meggyőző és kimerítő válaszadását."

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro