Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

2 éve

Brendus Réka megnyitó beszéde a Kárpát-Medencei Magyar Ügyvédek II. találkozóján

Egyetemünk ad otthont a Kárpát-Medencei Magyar Ügyvédek II. Találkozójának. Brendus Réka, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője május 5-én este, a rendezvény megnyitóján köszöntötte a résztvevőket.

Tisztelt Igazgató úr, kedves meghívottak!

Kicsit furán érzem magam, bölcsész végzettségű kormánytisztviselőként ennyi jogász és ügyvéd között, úgy, hogy szerencsére még megoldandó jogi problémám sincs.

De félretéve a humort, nagy tisztelettel köszöntöm a találkozón megjelent magyar ügyvéd hölgyeket és urakat! És azt hiszem a hangsúly pont a „magyar ügyvédek"-en van. Ez az a pont, ahol remélem, értelmet kap az én jelenlétem, hisz egy olyan körről beszélünk, amelyről elmondható, hogy sajnos még mindig hiánycikk az erdélyi és általában a határon túli magyar közösségek jogérvényesítési piacán.

Nem meglepő, hisz az elmúlt száz évben itt, az erdélyi magyar nyelvű jogászképzés hiányában - a mindössze tizennégy évig működő Bolyai Egyetem jogi karát leszámítva - lakosságarányosan nagyon kevés magyar fiatal választotta a jogi pályát. Ennek eredményeként az a kevés magyar fiatal is, aki a román nyelvű jogi képzést választotta, abba a nehézségbe ütközött, hogy bármennyire is sikerült jól elsajátítani a román jogi terminológiát, ez vagy nem tudta felülírni az anyanyelvű gondolkodást, vagy teljesen háttérbe szorította azt. De ez még a kisebb probléma, hisz a román nyelven tanult ügyvédnek, az anyanyelvén értelemszerűen jobban kommunikáló magyar ügyfél jogi gondjait is mindig le kellett fordítania román jogi nyelvezetre.

Mindezek alapján elmondható, hogy Erdélyben is, akárcsak a többi külhoni régióban ritka a magyar ügyvéd. És e hiányt leginkább akkor érezzük, amikor saját közösségi ügyeinkről esik szó. Ám szerencsénkre már vannak olyan lelkes, fiatal ügyvédek, akik érzelmileg is másképpen közelítenek közösségünk dolgaihoz, legyen szó akár a magyar történelmi egyházak vagy magánszemélyek restitúciós pereiről, a kolozsvári táblaperről vagy az Úz-völgyi telekkönyvi perről. A nagy médianyilvánosságot is szerzett ügyek mellett nyilván számtalan más esetben is fontos, hogy bennünket - egyénenként és közösségként egyaránt - olyanok képviseljenek, akikhez anyanyelvünkön szólhatunk, és akik anyanyelvünkön is értik az adott jogvita vagy jogi helyzet lényegét.

Amikor 2010-ben beindult a kétnyelvű, magyar-román jogász alapképzés a Sapientián, akkor a történelmi igazságtétel szándéka mellett épp ezen megfontolások vezérelték a döntéshozókat. Mert bármennyire is jó egy román nyelvű jogi kar, szükség van arra, hogy a jogtudomány iránt érdeklődő magyar fiatalok anyanyelvükön is közel kerüljenek a jog világához, ugyanis ezáltal maradnak közel a magyar közösséghez is.

Ha a közösség szempontjából nézzük a kérdést, akkor nyilvánvaló, hogy azon cél szolgálatában kell állnunk, amely elvezet a régóta hangoztatott „óvodától egyetemig" jelmondat megvalósulásához, azaz minden szinten és a teljes spektrumban tudjunk anyanyelvű képzést biztosítani a magyar fiataloknak.

Tudjuk, hogy e feladat nem könnyű. A jogi nyelvezet egyik sajátossága az, hogy egyetlen nyelven is meglehetősen nehéz elsajátítani. Sokszor épp ezen ellenérvvel szembesülünk akkor, amikor azt hangoztatják, a jogászi pályán a hivatalos és szaknyelvi sajátosságok miatt nem indokolt a magyar nyelvű képzés. Ám az elmúlt 12 év bebizonyította, hogy igenis többet ér az a jogász, aki a román szaknyelv mellett magyar nyelven is megtanulja az alapokat.

A minőségi és eredményes jogi képviselet mellett e nyitásban, e munkában is nagy szükség van Önökre, magyar ügyvédekre. Mert épp a közösségi ügyek bizonyítják, hogy mindez sokkal több, mint puszta jogi képviselet.

Mi minden erőnkkel azon vagyunk, hogy megteremtsük a legjobb körülményeket. Közös munkánk lesz majd az, hogy élvezzük ennek gyümölcseit, az emberek és a közösség szolgálatában.

Köszönettel tartozunk tehát azoknak, akik felvállalták e konferencia megszervezését, és mindazoknak akik előadóként vagy a hallgatóság soraiban jelen vannak e hiánypótló szakmai rendezvényen.

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro