Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

4 éve

A család - országos polgári jogi konferencia

2020. december 11-12-én a Revista de Dreptul Familiei az Universul Juridic Könyvkiadóval együttműködve országos polgári jogi konferenciát szervez „A család" témakörben. Intézetünket dr. Sztranyiczki Szilárd egyetemi docens fogja képviselni.

Dr. Sztranyiczki Szilárd előadásának címe: Posibile considerații contributive privind necesitatea instituționalizării concubinajului în România (Lehetséges hozzárulások az együttélés intézményesítésének szükségességével kapcsolatban Romániában).

Az online konferencia teljes leírása a Conferința națională de drept civil. Familia. Ediția a III-a, ONLINE felületen olvasható.

Sztranyiczki Szilárd szerint "Romániában az 1989-es forradalom után az együttélés lehetőségét nem intézményesítették, habár több sikertelen próbálkozás is történt ez ügyben. A mindennapi életben az együttélésnek ezt a modern formáját a párok egyre inkább előnyben részesítik a házasság klasszikus formája helyett. Bár az élettársi viszonyt (még) nem ismerte el a törvény, semmi sem akadályozza meg a feleket abban, hogy közösen folytassák életüket és együtt szerezzenek vagyont, adósságot halmazzanak fel vagy gyermeket nemzenek. Jogi szempontból azonban problémák merülhetnek fel az élettársak viszonyában, így továbbra is dilemma marad: Romániában hogyan és mikor szabályozzák ezeket a kapcsolatokat?

Munkámban rámutattam arra, hogy a tényleges együttélés nemcsak a párok jogainak és kötelezettségeinek felismerésében, hanem az élettársi viszony bizonyításában is nehézségeket okoz. Először is a jogalkotónak el kell határoznia azokat a kritériumokat, amelyek alapján két személy kapcsolata joghatásokat okozhat és élettársi viszonynak tekinthető. Ugyanakkor fontos az együttélést választó párok közös javainak sorsát rendezni. A jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik, hogy az együttélésben élő párok a közös javakat résztulajdonban birtokolják. Ellenben a házasságban ‒ a közös vagyon tekintetében ‒ lehetőség van az osztatlan közös tulajdonforma lehetőségét (is) választani. Habár a törvény lehetővé teszi az élettársi viszonyban levő párok esetében jogügyletek megkötését, ezek a szerződések nem fedik teljes mértékben a de facto együttélésből származó jogokat és kötelezettségeket.

Következésképpen a vagyonközösségre és az öröklésre vonatkozó szabályok bevezetése indokolt az élettársi viszonyban élő párok esetében. Az élettársi viszony vagy a de facto együttélés szabályozásának szükségessége a Ptk. 4. cikk („A nemzetközi emberi jogi szerződések elsőbbségi alkalmazása"), és az 5. cikk („Az Európai Unió jogának elsőbbségi alkalmazása") alkalmazása céljából is nélkülözhetetlen."

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro