Magyar · Română · English

Főoldal / Tudományos élet /

3 éve

10 éves a román Polgári törvénykönyv - publikációs és konferencia felhívás

A Sapientia EMTE a román Polgári törvénykönyv (Rptk.) hatályba lépésének tízéves évfordulójára publikációs és konferencia felhívást tesz közzé, az alábbiak szerint.

1. Publikációs felhívás:

1.1. Az Erdélyi Jogélet című folyóirat 2021/2. tematikus száma a tízéves román Polgári törvénykönyvről szóló tanulmányokat kíván közölni. Az Rptk. a romániai magyarság szempontjából is kulcsfontosságú jogszabály: a családjogi, tulajdonjogi, szerződési, öröklési jogviszonyainak jogi kerete. Ezért is fontos az Rptk.-ról nem csak román, hanem erdélyi szemszögből is vitázni.

1.2. A fő témán belül további tematikus megkötés nincs, az Rptk. által szabályozott bármely részterület értékelését el lehet végezni, összehasonlító jogi módszert lehet alkalmazni, kritikus nézeteket  vagy de lege ferenda javaslatokat is meg lehet fogalmazni. Fontos a szabályozás bírósági gyakorlatának elemzése. Jogelméleti megközelítésű tanulmányokat is szívesen befogadunk, amennyiben a téma az Rptk. szervesülése, a külföldi minták átvétele és befogadása.

1.3. Szándéknyilatkozat és a tanulmány munkacímének megküldése a  fegyveresi [kukac] gmail.com címre 2021. február 16-ig. A tanulmány javaslat befogadásáról február hónap végéig értesítést küldünk.

1.4. Végleges tanulmány leadásának határideje: 2021. május 31, a fenti e-mail címre.

1.5. A tanulmányok formai követelményei a www.jogelet.ro weboldalon megtalálhatóak.

2. Konferencia felhívás:

2.1. 2021. október 1-én, pénteken a tízéves Rptk.-ról szóló konferenciára kerül sor. A konferencia helyszíne Székelyudvarhely.

2.2. A konferencia tematikájára a fenti 1.2. pontban leírtak érvényesek.

2.3. Részvételi szándéknyilatkozat és a tanulmány munkacímének megküldése a  fegyveresi [kukac] gmail.com címre 2021. február 16-ig.

2.4. Az Erdélyi Jogélet 2021/2. számának bemutatójára a konferencián belül sor kerül. A konferenciára megjelenik a román Polgári törvénykönyv magyar változatának 3. javított és aktualizált kiadása.

A rendezvény támogatói: Magyarország Igazságügyi Minisztériuma, Forum Iuris Könyvkiadó, Lupán Ernő Alapítvány.

A szervezőbizottság nevében:

Dr. Fegyveresi Zsolt

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro