Magyar · Română · English

Főoldal / Tanulmányi információk /

Tanrend

 

A 2023–2024-es tanévre érvényes tanrend

Jogász alapképzés

 

Tantárgy

Kredit

Heti óraszám

Számonkérés

Általános jogelmélet (HU)

5

2e + 1sz

Vizsga

Római jog (HU)

6

3e + 1sz

Vizsga

Alkotmányjog és politikai intézmények I. (HU)

6

2e + 2sz

Vizsga

Polgári jog I. Általános rész (RO)

6

2e + 2sz

Vizsga

Testnevelés I.

1

1lab.

Időszakos
felmérés

Választható tantárgycsomag I.
- Összehasonlító jog és jogrendszerek (HU)
- Kisebbségi jog (HU)

4

2e + 1sz

Kollokvium

Választható tantárgycsomag II.
- Angol I.
- Német I.

3

3lab.

Időszakos
felmérés

Szabadon választható (fakultatív)
Kultúrtörténet I. (HU)

Etika és akadémiai integritás


2


2e

1e


Kollokvium

TantárgyKredit

Heti óraszám

Számonkérés

Alkotmányjog és politikai intézmények II. (HU)

6

2e + 2sz

Vizsga

Polgári jog II. Személyek (RO)

5

2e + 2sz

Vizsga

Közigazgatási jog I. (RO)

6

2e + 2sz

Vizsga

Állam és jogtörténet (HU)

6

3e+1sz

Vizsga

Testnevelés II.

1

1l

Időszakos
felmérés

Választható tantárgycsomag III.

- Személyiségi jogok (HU)
- Retorika (HU)

4

2e + 1sz

Kollokvium

Választható tantárgycsomag IV.
- Angol II.
- Német II.

3

3lab.

Időszakos
felmérés

Szabadon választható (fakultatív)
Kultúrtörténet II. (HU)


2


2e


Kollokvium

 

Tantárgy

 

Kredit

 

Heti óraszám

 

Számonkérés

Polgári jog III. Dologi jogok (RO)

5

2e + 2sz

Vizsga

Közigazgatási jog II. (RO)

5

2e + 2sz

Vizsga

Büntető jog I. Általános rész 1. (RO)

5

2e + 2sz

Vizsga

Nemzetközi közjog (HU)

5

2e + 1sz

Vizsga

Gyakorlat I. (RO)

3

3lab.

Kollokvium

Testnevelés III.

1

1lab

Időszakos
felmérés

Választható tantárgycsomag V.

- Szellemi tulajdonjog (HU)
- Az emberi jogok nemzetközi védelme (HU)
- Kriminológia (HU)

4

2e + 1sz

Kollokvium

Választható tantárgycsomag VI.
- Angol III.
- Német III.

3

3lab.

Időszakos
felmérés

Szabadon választható (fakultatív)

- Jogi kultúrtörténet I. (HU)


2


2e


Kollokvium

- Francia I.

3

2lab.

Tantárgy


Kredit

Heti óraszám

Számonkérés

Polgári jog IV. Családjog (RO)

5

2e + 1sz

Vizsga

Polgári jog V. Kötelmek (RO)

6

3e + 2sz

Vizsga

Büntető jog II. Általános rész 2. (RO)

5

2e + 2sz

Vizsga

Az Európai Unió joga (HU)

4

2e + 1sz

Vizsga

Testnevelés IV.

1

1lab.

Időszakos
felmérés

Gyakorlat II.

3

3lab.

Kollokvium

Választható tantárgycsomag VII.
- Összehasonlító alkotmányjog (HU)
Európai eljárásjog (HU)

4

2e + 1sz

Kollokvium

Választható tantárgycsomag VIII.
- Angol IV.
- Német IV.

3

3lab.

Időszakos
felmérés

Szabadon választható (fakultatív)
- Jogi kultúrtörténet II


2


2e


Kollokvium

- Francia II.

3

2lab.

Tantárgy

Kredit

Heti óraszám

Számonkérés

Polgári jog VI. Szerződések (RO)

6

3e + 2sz

Vizsga

Büntető jog III. Különös rész 1. (RO)

6

2e + 2sz

Vizsga

Büntető eljárásjog I. (RO)

5

2e + 2sz

Vizsga

Polgári eljárásjog I.  (RO)

6

3e + 2sz

Vizsga

 

 

 

 

Választható tantárgycsomag IX.
- Média, kommunikációs és új technológiák joga (HU)
- Ingatlan-nyilvántartási jog

4

2e

Kollokvium

Választható tantárgycsomag X.
Angol V.
Német V.

3

2lab.

Időszakos
felmérés

Tantárgy

Kredit

Heti óraszám

Számonkérés

Polgári jog VII. Örökösödés (RO)

4

2e + 2sz

Vizsga

Büntető eljárásjog II. (RO)

5

2e + 2sz

Vizsga

Polgári eljárásjog II. (RO)

5

3e + 2sz

Vizsga

Kereskedelmi jog I. Társasági jog (HU)

4

2e + 2sz

Vizsga

Büntető jog IV. Különös rész 2. (RO)

5

2e + 2sz

Vizsga

 

 

Választható tantárgycsomag XI.
- Biztosítási jog
- Pénzügyi és adójog

4

2e + 1sz

Kollokvium

Választható tantárgycsomag XII.
- Angol VI.
Német VI.

3

2lab.

Időszakos 
felmérés

Tantárgy

Kredit

Heti óraszám

Számonkérés

Kereskedelmi jog II. (RO)

6

2e + 2sz

Vizsga

Európai üzleti jog (HU)

6

2e + 2sz

Vizsga

Munkajog és társadalombiztosítási jog (RO)

5

2e + 2sz

Vizsga

Versenyjog (RO)

5

2e + 2sz

Vizsga

Választható tantárgycsomag XIII.

Sportjog (RO)
- Fogyasztóvédelmi jog (HU)

4

2e

Kollokvium

Szakmai gyakorlat I. (bíróságok, törvényszékek, ügyészségek, ügyvédi és közjegyzői irodák, társaságok, polgármesteri hivatalok, minisztériumok, stb.)

3

6x5x2 hét

Kollokvium

Tantárgy

Kredit

Heti óraszám

Számonkérés

Nemzetközi magánjog (HU)

2

2e + 1sz

Vizsga

Nemzetközi kereskedelmi jog (HU)

4

2e + 2sz

Vizsga

Kriminalisztika (RO)

2

2e + 2sz

Vizsga

Munkajog és társadalombiztosítási jog (HU)

5

2e + 2sz

Vizsga

Választható tantárgycsomag XIV.

Európai munkajog (HU)

Fuvarjog (RO)

 

 

2

 

2e + 1sz

 

 

Kollokvium

Szakmai gyakorlat II. (bíróságok, törvényszékek, ügyészségek, ügyvédi és közjegyzői irodák, társaságok, polgármesteri hivatalok, minisztériumok, stb.)

3

6x5x2 hét

Kollokvium

Államvizsga előkészítés

10

4x5x2 hét

Kollokvium

 

Jogász életpályák mesterképzés

 

Tantárgy

Kredit

Heti óraszám

Számonkérés

Polgári jogi tanok 1: általános szerződéselmélet és különös szerződések

5

2e + 1sz

Vizsga

A büntetőjog intézményei 1: általános rész - elméleti és gyakorlati kérdések

4

2e + 1sz

Vizsga

A büntetőeljárási jog intézményei - elméleti és gyakorlati kérdések

5

2e + 1sz

Vizsga

Polgári jog, büntetőjog és büntetőeljárási jog - jogi szakterminológia magyarul

4

1e + 1sz

Vizsga

Etika és tudományos integritás

4

1e

Kollokvium

Választható tantárgycsomag I.

- Közigazgatási perek joga

- Munkaviszonyok joga  

4

1e + 1sz

Kollokvium

Gyakorlat

4

6

Kollokvium

Szabadon választható (fakultatív)
Jogi kultúrtörténet I.

2


2e


Kollokvium

Tantárgy

Kredit

Heti óraszám

Számonkérés

A polgári eljárásjog aktuális kérdései

6

2e + 3sz

Vizsga

A büntetőjog intézményei 2: különös rész - elméleti és gyakorlati kérdések

6

2e + 2sz

Vizsga

Polgári jogi tanok 2: a tulajdonjog, a szerződésen kívüli felelősség és az öröklés aktuális problémái

4

2e + 1sz

Vizsga

Polgári eljárásjog és büntetőjog - jogi szakterminológia magyarul

4

1e+1sz

Vizsga

Választható tantárgycsomag II.

- Munkajogi perek

- Közbeszerzési jog

5

2e + 1sz

Kollokvium

A disszertáció elkészítése

5

4 óra x 5 nap x 2 hét

Kollokvium

Szabadon választható (fakultatív)
Jogi kultúrtörténet II.


2


2e


Kollokvium

 

e - előadás; sz - szeminárium; lab - labor; RO - az oktatás nyelve román; HU - az oktatás nyelve magyar; EN - az oktatás nyelve angol.

 

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro