Magyar · Română · English

Főoldal / Konferenciák, rendezvények /

VII. Jog és irodalom szimpózium

Hol: Sapientia EMTE JTI, Kolozsvár, Tordai út 4, B301-es terem

Mikor: 2019. szeptember 20.

Szervezők: Sapientia EMTE Jogtudományi Intézete (Kolozsvár), MTA TK JTI Interdiszciplináris jogi kutatások csoportja

A rendezvény tematikája: (i.) a 20. század nagy társadalmi, politikai és jogi átalakulásainak megjelenése a magyar és külföldi irodalomban, különös tekintettel arra, hogy az irodalom hogyan járulhat hozzá a jog e folyamatokban játszott szerepének megismeréséhez és megértéséhez; (ii.) a 2018-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt Nagy Tamás - a magyar jog és irodalom mozgalom egyik alapítója és meghatározó személyisége - munkásságának megvitatása, értékelése.

PROGRAM

9.00-9.15 Megnyitó

9.15-10.45 Első szekció - Nagy Tamás munkássága
Levezető elnök: Fegyveresi Zsolt

H. Szilágyi István (PPKE ÁJK): Franci, Tomi és a selyem bika

Falusi Márton (MMA MMKI): A jog és irodalom kutatások módszertani kérdései - Nagy Tamás munkássága alapján

Matyasovszky-Németh Márton (ELTE ÁJK): Jogi történetmesélés Nagy Tamás munkásságában és a narratív jogi szemléletmód felhasználásának további lehetőségei

Fekete Balázs (TK JTI, ELTE ÁJK): Egy arkangyal viszontagságai a posztszocializmusban. Kontextualizáció, dekontextualizácó, és rekontextualizáció

10.45-11.00 Kávészünet

11.00-13.00 Második szekció
Levezető elnök: Kokoly Zsolt

Varga Attila (Sapientia EMTE): Erdélyi sakkfigurák", avagy Kós Károly transzilvanizmusának hatása a jogra és irodalomra

Fazakas Zoltán József (KRE ÁJK): Egy századelői képviselő rajza. A dualizmus megjelenése, problémái, majd annak végórái Bánffy Miklós műveiben

Veress Emőd (Sapientia EMTE): Erdélyi sorsfordulók Fekete Andor marosvásárhelyi ügyvéd emlékirataiban

Tóth J. Zoltán (KRE ÁJK): Jog és irodalom, utópia és disztópia: egy „terhelt" politikai filozófiai paradigma hasznosíthatósága a jogi oktatásban

Sipos Ferenc (DE ÁJK): Szegénység a társadalomban - szegénység a jogban. A szociográfia kérdései és a büntetőpolitika válaszai

Munkácsi Péter (IM): Adalékok a jog és irodalom kapcsolatának hazai történetéhez Balás P. Elemér Jog és irodalom című munkája kapcsán

13.00-14.00 Ebédszünet (előadóknak A torony, IV. emelet)

14.00-15.45 Harmadik szekció
Levezető elnök: Fekete Balázs

Pethő Nóra (ELTE BTK): „Mérd föl, hogy mennyi hitelt kaphatok." A jog hitelessége A velencei kalmárban

Pápai-Tarr Ágnes (DE ÁJK): Zárt ajtók mögött. Családon belül megvalósuló bűncselekmények Móricz Zsigmond munkássága nyomán

Tóth Katinka (ELTE ÁJK): Küzdelem a jogért? A „Kohlhaas-dilemma" parafrázisai az 1945 utáni német és magyar nyelvű irodalomban

Izsák-Somogyi Katalin (ELTE BTK): Az Egy piaci nap margójára. A tanúság mint traumanyelv az eltávolítás céljaként Závada Pál azonos című regényében

Molnár András (SZTE ÁJK): A szerződés mint a társadalmi stabilitás eszközének szubverziója Stephen King Hasznos holmik című regényében

15.45-16.00 Kávészünet

16.00-17.00 Könyvbemutató

Falusi Márton: Jog és irodalom. Haza és haladás a magyar eszmetörténetben (Budapest, MMA MMKI, 2018) - bemutatja H. Szilágyi István (PPKE ÁJK)

Bodnár Kriszta-Fekete Balázs (szerk.): Iustitia meghallgat. Tanulmányok a „jog és irodalom" köréből (Budapest, MTA TK JTI, 2018) - bemutatja Munkácsi Péter (Igazságügyi Minisztérium)

Fekete Balázs: Az európai alkotmánypreambulum (Budapest, ELTE Eötvös, 2019) - bemutatja - Varga Attila (Sapientia EMTE Jogtudományi Intézet)

17.00-18.30 Kerekasztal-beszélgetés

Résztvevők: Demény Péter író, Láng Zsolt író, Visky András író, dramaturg, moderátor: Fekete Balázs

20.00 Vacsora az előadóknak, meghívottaknak (találkozó 19:45-kor a Fő téren, a Mátyás király szoborcsoportnál)

 

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro