Magyar · Română · English

Főoldal / Konferenciák, rendezvények /

Magyar Tudomány Napja Erdélyben: Erdély, mint jogtörténeti tér

Hol: Sapientia EMTE Jogtudományi Intézet, Kolozsvár, Tordai út 4, B301-es terem
Mikor: 2017. október 27, péntek, 9 óra

Október 26, csütörtök

Előadók érkezése

16,00-19,00 - Erdély jogtörténete c. egyetemi tankönyv belső kéziratvitája (zárt esemény, dékáni tárgyaló)

19,00 Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen 1945-1959 - filmvetítés (Hunyadi Mátyás Aula)

20,00 Vacsora (előadóknak)


Október 27, péntek (B301-es terem)

09,00-9,30 Megnyitó


9,30-10,10

Szeredai Norbert: A légiók szerepe Dácia közjogi berendezkedésének alakulásában

Nótári Tamás: Munkabérleti szerződések a dáciai viaszostáblákon


10,10-10,30 Kávészünet


10,30-11,30

Gáll Erwin: "Bajántól Omurtagig". A VI-IX. század jogszokásrendjéről szóló adatok

Szabados György: Az utolsó steppe-állam Európa közepén. Magyar Nagyfejedelemség (850 k.-1000)

Mezey Barna: Egység és különállás: Erdély közjogi státusa


11,30-11,45 Kávészünet


11,45-12,45

Kisteleki Károly: Az Erdélyi Fejedelemség államiságának kérdései

Domokos Andrea: Az Erdélyi Fejedelemség büntetőjogáról

Horváth Attila: Egyes magánjogi intézmények sajátosságai az Erdélyi Fejedelemségben


13,00-14,00 Ebédszünet (előadóknak ebéd helyszíne: A. épület, 4. emelet)


14,00-15,00

Egyed Ákos: A székely örökség (siculica haereditas) mint birtokjog és a jobbágyfelszabadítás Erdélyben

Homoki-Nagy Mária: Egyes magánjogi intézmények átalakulása az 1848. évi erdélyi törvények és az OPTK hatására

Stipta István: Unió vagy unifikáció? Az erdélyi bírósági szervezet egységesítése 1867-1872 között


15,00-15,30 Kávészünet


15,30-16,30

Fegyveresi Zsolt: Erdély közjogi berendezkedése (1918-1937)

Kádár Hunor: Erdély büntetőjogi integrálása Romániába

Nánási László: Észak-Erdély büntetőjoga 1940-44

16,30-17,00 Kávészünet


17,00 -18,00

Veress Emőd: Magánjog-történeti törésvonalak a XX. századi Erdélyben

Ámán Ildikó: A kolozsvári jog- és államtudományi kar történetének vázlata az oktatói kar kiválóságainak tükrében (1872-1919)

Kokoly Zsolt: A romániai magyar jogtudomány (újra)szervezése 1919-1940 között


18,00 Bónis György portréjának felavatása a Kolozsvári Jogászprofesszorok Arcképcsarnokában (B. épület, 3. emelet)


20,00 Vacsora (előadóknak)


Szervezők: Erdélyi Múzeum Egyesület, SAPIENTIA EMTE JTI

Támogatók: Magyarország Igazságügyi Minisztériuma, Forum Iuris Egyesület.

Szeredai Norbert
Nótári Tamás
Gáll Erwin
Mezey Barna
Domokos Andrea
Egyed Ákos
Homoki-Nagy Mária
Stipta István
Fegyveresi Zsolt
Kádár Hunor
Nánási László
Veress Emőd
Ámán Ildikó
Kokoly Zsolt

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro