Magyar · Română · English

Főoldal / Konferenciák, rendezvények /

Korábbi rendezvényünk: Könyvbemutató: Varga Attila, Román alkotmányjog

2014. május 22, csütörtök, 18,30 óra, Magyarország Főkonzulátusának rendezvényterme (Kolozsvár, Főtér 23, a belső udvarban). A vendégeket Magdó János főkonzul, dr. Tonk Márton dékán és dr. Horváth István igazgató, az est házigazdái köszöntik. A könyvet a szerző és dr. Veress Emőd intézetigazgató egyetemi docens mutatják be.

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kiadásában, Kolozsváron jelent meg Dr. Varga Attila egyetemi docens új könyve, melynek címe Román alkotmányjog. Alkotmányjogi alapismeretek és kisebbségjogi vonatkozások. A kötetet Magyország kolozsvári Főkonzulátusának és a Sapientia EMTE  kolozsvári karának közös szervezésében mutatják be csütörtökön, május 22-én.

A kötet előszavát Dr. Veress Emőd írta. Kedvcsinálónak ezt az előszót közöljük.

ELŐSZÓ

Az érvényesülő alkotmány, a megvalósuló jogállam az emberi kultúra és fejlődés kiemelkedő vívmányai. Ennek az alkotmányosságnak mindannyian kedvezményezettjei vagyunk, mert az alkotmányosság teremti meg az emberi társadalom értékelvű működésének az alapjait. Lehetővé teszi a kormányzatok békés leváltását, keretet teremt arra, hogy a politikai csatákat a lehető legcivilizáltabb módon lehessen megvívni és a gazdaság fejlődhessen.

Az alaptörvény biztosítja az egyén vagy akár a különböző közösségek alapvető jogait, meghatározza alapvető kötelezettségeit.

Az alkotmány, mint a legerősebb norma, a jogrendszer egészét áthatja, sokszor részletekbe menően meghatározza. Fontosságát mi sem mutatja jobban, mint az hogy a kommunista diktatúrák is létrehoztak, a látszat fenntartása végett, nem valódi, hanem látszat-alkotmányokat, az alkotmányjog Patyomkin-falvait. Így próbálták álcázni a diktatórikus valóságot, mintha nem lehetne a hamis alkotmányt megkülönböztetni az igazitól. Meg lehet.

Annak érdekében, hogy az alkotmányosság vívmányai fenntarthatóan működjenek, részleteiben meg kell ismernünk azokat. Mert ezeket az értékeket meg kell tanulni megőrizni, használni és megvédeni. Az alkotmányosságot le lehet rontani, korlátozni lehet, és sajnos ilyen trend, ártó szándék bármikor megjelenhet a demokratikus társadalmakban is. Ez ellen védekezni csakis úgy lehet, ha ismerjük az alkotmány értékeit és azonosítani tudjuk a nyílt vagy burkolt korlátozási szándékokat. Ellenállni nem lehetséges az alkotmányjog megfelelő ismerete nélkül.

Kertész Imre Nobel-díjas író írta: „Az állam... nem egyéb, mint titokzatos és rettentő lehetőségeket magában rejtő hatalom, amit néhol jobban, néhol kevésbé lepleznek vagy mérsékelnek, hatalom, amely ritka kivételként és múló időszakra akár üdvös szerepet is betölthet, de mindenekelőtt és mindenekfölött csakis hatalom, amellyel szembe kell szegülnünk, amelyet – ha a politikai berendezkedés ezt megengedi – palléroznunk kell, visszaszorítanunk, ellenőriznünk, és mindenkor megakadályoznunk, hogy azzá legyen, ami természetéből következik: puszta hatalommá, államhatalommá, totális államhatalommá.” A hatalom pallérozásának, visszaszorításának, ellenőrzésének az alapvető eszköze nem más, mint az alkotmány. Az alkotmány valósítja meg a hatalom korlátozását, a hatalom joghoz kötöttségét. Nélkülözhetetlen.

Dr. Varga Attila egyetemi docens új kötete, a román alkotmányjogot magyar nyelven tárgyaló egyetemi tankönyv sokban hozzájárul az  alkotmányjog megismertetéséhez, az alkotmányosság értékeinek bemutatásához, és szükség esetén ismereteket és eszközöket nyújt az alkotmányosság védelméhez. A releváns alkotmányjogi szakirodalmat feldolgozó, önálló kutatásokon is alapuló kötetet haszonnal forgathatják a viszgákra készülő joghallgatók, jogászok, politológusok, történészek, vagy bárki, akit a román alkotmányjog és az alkotmányosság jelenlegi állapota érdekel. Romániában a tervezett alkotmánymódosításról közvita is folyik, és  ez a kötet segíthet megérteni ennek a vitának az alapkérdéseit.

Az egykori nagymúltú kolozsvári magyar jogtudományi iskola az utóbbi években újraéled, Kolozsvár újra szellemi otthona a magyar nyelven is kutató, oktató, publikáló jogászoknak. Ez a kötet is jelzi, hogy itt újra európai színvonalon folyik jogtudományi munka.

Dr. Veress Emőd, intézetigazgató egyetemi docens, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jogtudományi Intézet

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro