Magyar · Română · English

Főoldal / Konferenciák, rendezvények /

Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen (1945-1959). Film- és könyvbemutató

Helyszín: Sapientia EMTE, Aula Magna

Időpont: 2016. október 20, csütörtök, 18 óra

Rendkívüli vendégeink: Dr. Lőrincz Ernő, a Bolyai Egyetem Jog- és Közgazdaságtudományi Karának egykori tanára, Buzeskó György és Müller Vilmos egykori joghallgatók)

Másfél évtized. Ennyi ideig működött a Bolyai Tudományegyetem Kolozsváron, Ro­mániában. 1945-ben alapították, rögtön a második világ­háború után. A Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelvű jogász­képzés is folyt. Kötetünk tanulmányai és az egykori hallgatókkal  készí­tett inter­júk ennek a képzésnek kívánnak emléket állítani.
A Bolyai Egyetem hosszú távú, elfogadott és jó megoldás lehetett volna a romániai magyarság felsőoktatási képzési igényeire. Azonban az 1956-os magyar forradalom után egyre erőteljesebb nacionalista politikát követő párt- és államvezetés a kolozsvári román Victor Babeș Egyetem­mel tör­ténő összevonás mellett döntött. Az 1959-es egyetemegyesítés a magyar nyelvű jogászképzés végét jelentette.
Nem szeretnénk idealizált képet festeni a Bolyai Egyetemről. Romá­niá­ban 1945-től kezdődően totalitárius diktatúra épült ki. A jogi oktatás­nak politikai céljai voltak: az új rendszer szellemében nevelt jogászokkal kellett lecserélni a régi „kádereket”, elsősorban a bírákat és ügyészeket. Ennek ellenére a Bolyai Egyetem kisugárzó ereje megkérdőjelez­hetet­len. A Bolyai jogász végzettjei a legutóbbi időkig az erdélyi magyarság egyik legfontosabb értelmiségi csoportját alkották.
A Bolyai bizonyítéka az anyanyelvű oktatás hatékonyságának, még egy olyan érzékenay területen is, mint a jogászképzés. A Bolyai Tudomány­egyetemen végzett hallgatók a legkülönbözőbb jogi pályákon nyújtottak kiemelkedő, a román nyelven végzett hallgatókhoz viszonyítva semmi­vel sem kisebb szakmai teljesítményt.

A kötetről bővebben ezen a linken olvashatnak.

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro