Magyar · Română · English

Főoldal / Konferenciák, rendezvények /

Jog a gyakorlatban - 2. hallgatói jogesetmegoldó szakmai tábor

Hol: Sapientia EMTE JTI, Kolozsvár, Tordai út 4

Mikor: 2019. május 3-5.

A 2019. évi verseny tematikája:

1. Polgári jog: elévülés és jogvesztés, bírói szerződésmódosítás, adásvétel

2. Büntetőjog: a bűncselekmény alanyi elemei, a bűncselekmény elkövetői, a bűncselekmény megvalósulási stádiumai, bűncselekményegység és halmazat, személy, vagyon elleni bűncselekmények, korrupciós és hivatali bűncselekmények

 

TUDNIVALÓK A VERSENYRŐL

  1. A versenyen jogász szakos, nappali vagy levelező tagozatos hallgatók vehetnek részt, 2 vagy 3 fős csapatban. A versenyben egyéni indulásra nincs lehetőség. Bármely résztvevő jogi kar két csapatot nevezhet a versenyre, egy csapatot polgári jog, egy csapatot büntetőjog területen. A nevezési határidő: 2019. március 15.
  2. A versenyzőknek a verseny kezdetén a helyszínen írásban megadott, minden versenyző számára azonos - egy vagy több - jogeset (versenyfeladat) megoldását kell írásban kidolgozniuk és benyújtaniuk. A jogesetek megoldása során kizárólag a Polgári törvénykönyv, illetve a Büntető törvénykönyv használható. Magyarországi résztvevőknek a magyar jog, romániai résztvevőknek a román jog alapján kell a jogesetet megoldaniuk.
  3. A jogeset írásos megoldására 3 (három) óra áll a csapat rendelkezésére.
  4. A megoldást magyar nyelven, terjedelmi korlát nélkül kell elkészíteni.
  5. A megoldást szóban is meg kell védeni a zsűri előtt. A szóbeli bemutatás sorrendjét a zsűri sorshúzás során határozza meg. A szóbeli bemutatáson csak azon csapatok behetnek részt, amelyek a saját bemutatójukat már megtartották.
  6. A zsűri a résztvevő egyetemek oktatóiból áll fel. A saját egyetemről származó csapatok pontozásában az érintett oktatók nem vesznek részt.
  7. A pontozás kritériumai: a tényállásban megjelenő jogi problémák felismerése; helyes állásfoglalás a felismert kérdésekben, ennek indokolása; a megoldás szerkezete, felépítése, koherenciája; az érvelés minősége, kreativitás.

PROGRAM

2019. május 3, péntek
15.00-18.00 Résztvevők megérkezése, szállások elfoglalása
18.00 Vacsora (Protestáns Teológia, Bocskai tér 13. sz.)
19.00 Fakultatív program: Kolozsvári Állami Magyar Színház, William Shakespeare, A velencei kalmár

2019. május 4, szombat
9.00 Köszöntő - Dr. Veress Emőd egyetemi tanár, a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézetének igazgatója (Sapientia EMTE, Hunyadi Mátyás Aula, Tordai út 4. szám)
9.15 Jogesetek átadása (zárt borítékban)
9.30-12.30 Jogesetek írásbeli kidolgozása (minden egyes csapat számára kijelölt teremben a Sapientia EMTE Tordai út 4. szám alatti épületében), megoldások leadása
13.00 Ebéd (Sapientia EMTE, Tordai út 4. szám, A torony, 4. emelet)
14.00 Vezetett városnézés (indulás a Sapientia EMTE Tordai út 4. szám alatti épületétől) és szabad program
19.00 Vacsora (Protestáns Teológia, Bocskai tér 13. sz.)

2019. május 5, vasárnap
9.00-11.00 A jogesetmegoldások szóbeli megvédése (Sapientia EMTE, Tordai út 4. szám)
12.30 Díjátadó ünnepség
13.30 Ebéd (Protestáns Teológia, Bocskai tér 13. sz.)
14.00 Résztvevők hazautazása

Támogatók: Magyarország Igazságügyi Minisztériuma, Dr. Lupán Ernő Alapítvány, Forum Iuris Egyesület, BGA

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro