Magyar · Română · English

Főoldal / Konferenciák, rendezvények /

Korábbi rendezvényünk: Dr. Jakab András előadása: Az új magyar Alaptörvény

2012. február 29-e, szerda, 19 óra, Sapientia EMTE, Kolozsvár, Bocskai Ház (Mátyás király u. 4), Óváry terem

Jakab András (Budapest, 1978. március 2.) magyar jogtudós, egyetemi oktató. Kutatási területe az összehasonlító alkotmányjog, az alkotmányelmélet és a jogi érveléstechnika. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Alkotmányjogi Tanszékének egyetemi docense.

2008-2010 között a spanyol miniszterelnöki hivatal kutatóintézetének (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales) tudományos munkatársa, ahol összehasonlító alkotmányjogi érveléstechnikával foglalkozik. 2006-tól 2008-ig a Liverpooli Egyetemen jogi módszertant és érveléstechnikát, valamint jogelméletet oktatott. 2004-től 2006-ig Nottinghamben EU-jogot és brit alkotmányjogot, 2001-től 2003-ig a Károli Gáspár Református Egyetemen közigazgatási jogot tanított; 2003-tól 2004-ig a heidelbergi Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht tudományos munkatársa volt.

Jogi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és Salzburgban végezte, Heidelbergben LLM, Miskolcon PhD fokozatot szerzett. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen filozófiát, a Nyugat-magyarországi Egyetemen közgazdaságtant hallgatott. Az Alkotmányjogászok Nemzetközi Társaságának legutóbbi, athéni világkongresszusán a társaság fődíjának nyertese. A William and Mary Law School (Williamsburg, U.S.) madridi nyári egyetemének rendszeres meghívott oktatója.

Hét különféle nyelven több mint száz publikációja jelent meg alkotmányelméleti, EU-jogi, jogbölcseleti és összehasonlító alkotmányjogi témákban. A Jogesetek Magyarázata című folyóirat alapító főszerkesztője.

Főbb publikációi

  • Az Alkotmány kommentárja (Budapest: Századvég, 2. bővített és javított kiadás 2009) I-II. kötet, pp. xlviii + 3007
  • Az Alkotmány kommentárja (Budapest: Századvég 2009) I-III. kötet, pp. 2821
  • The Transformation of the Hungarian Legal Order 1985-2005 (The Hague e.a.: Kluwer Law International 2007) (társszerkesztók: Allan F. Tatham és Takács Péter) pp. 673
  • A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990-2005 (Budapest: Gondolat - ELTE ÁJK 2007) I-II. kötet, pp. 1187 (társszerkesztő: Takács Péter)
  • A magyar jogrendszer szerkezete (Budapest - Pécs: Dialóg Campus 2007) pp. 296
  • Oktatásügyi igazgatás (Budapest: BKÁE, 2. kiadás 2004) pp. 52 (társszerző: György István)
  • A jogszabálytan főbb kérdéseiről (Budapest: Unió 2003) pp. 220
  • Oktatásügyi igazgatás (Budapest: BKÁE 2002) pp. 52 (társszerző: György István)
  • Jogérvényesítés - jogalkalmazás (Budapest: KGRE 2002) pp. 155

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro