Magyar · Română · English

Főoldal / Konferenciák, rendezvények /

COLLEGIUM IURIDICUM: Fekete Balázs - Jogi írásmódszertan képzés

Hol: Collegium Iuridicum. Résztvevők: Collegium Iuridicum szakkollégistái.

Mikor: 2018. november 7-9.

A kurzus célja - a hagyományos, irodalom-orientált középiskolai képzésben elsajátított tudástól eltérő képességeket igénylő - jogászi íráskészség alapjainak kialakítása és fejlesztése. Ennek érdekében interaktív szeminárium foglalkozások keretében a jogi szöveg egyedi jellemzőinek vizsgálatától az esszéírás alapjaiig jutunk el, remélve azt, hogy a hallgatók a kurzust követően könnyebben és sikeresebben készíthetik el különféle írásbeli feladataikat.

A kurzus felépítése

 

délelőtti óra délutáni óra
Első nap - bevezetés a jogi szöveg sajátosságai az írás előkészítése és utómunkálatai
Második nap - az esszé az esszé az egyetemi írás műfajai
Harmadik nap - a tartalom a hivatkozás az érvelés és a bizonyítás

A kurzus a következő módszertani füzeten alapul:

Fekete Balázs: Írásmódszertan jogászoknak. ELTE-Eötvös Kiadó, Budapest, 2017.
On-line elérhető: http://www.eltereader.hu/media/2017/08/MF5_Fekete_READER1.pdf

További irodalom:
Rezsőházy Rudolf: Bevezetés a társadalomtudományok módszertanába. Typotex, Budapest, 2016.
Fekete Balázs-Jakab András: A jogtudományi munka alapjai. In: Jakab András-Menyhárd Attila (szerk.): A jog tudománya. Tudománytörténeti és tudományelméleti írások, gyakorlati tanácsokkal.HVG-ORAC, Budapest, 2015. 685-721.

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro