Magyar · Română · English

Főoldal / Konferenciák, rendezvények /

Büntetőügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködés (román nyelvű konferencia)

Hol: Sapientia EMTE JTI, Kolozsvár, Tordai út 4, B302-es terem
Mikor: 2018. március 23

A büntetőügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködésról szóló 2004. évi 302. törvény az európai büntetőjogi és büntető eljárásjogi jogharmonizációs folyamat következtében állandó módosításnak és kiegészítésnek van alávetve. Kiemelkedő fontossága ellenére, a büntetőjogi témájú rendezvények, csakúgy mint a román szakirodalom keveset foglalkozik az említett témával (igen kevés szakmai tanulmány és kötet jelent meg a témában és többségüket nem a részletesség igényével dolgozták ki).

A büntetőügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködés aktualitása és fontossága napjainkban vitathatatlanná vált, tekintettel az Európai Unió határian belül, keletről nyugat felé folyó személy és munkaerő áramlásra. Az alapvető uniós szabdságjogok gyakorlása azonban egyértelműen akadályokat gördít a büntetőeljárás és a büntetés-végrehajtás megvalósításának útjába. Számos esetben a bűncselekmények elkövetői, gyanúsítotti minőségük közlésének pillanatáig már az Európai Unió valamely tagállamában tartózkodnak vagy dolgoznak. Ezekben az esetekben az idézési eljárás akadályokba ütközik, az elkövető - akinek sok esetben tényelegesen nincs tudomása az ellene folyó büntetőeljárásról - nem tud megfelelően védekezni. Ugyanakkor, a bírósági tárgyalás időpontjára sokszor már a tanúk is külföldön dolgoznak. A tisztességes eljárás körébe tartozó garanciák biztosítása megköveteli, hogy ezekben az esetekben az eljáró igazságügyi hatóság a nemzetközi együttműködés különböző formáit vegye igénybe, mint pl. a nemzetközi jogsegély, zártcélú távközlő hálózat (videokonferencia) útján történő kihallgatás, európai elfogatóparancs kibocsátása, stb.

A Schengeni Információs Rendszer (SIS) használata szinte nélkülözhetetlenné vált az igaszságügyi hatóságok, különösen a nyomozó hatóságok mindennapi munkája során.

Részletek a konferencia román nyelvű honlapján.

 

A rendezvény támogatói: Magyarország Igazságügyi Minisztériuma, Forum Iuris Egyesület, Lupán Ernő Alapítvány

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro