Magyar · Română · English

Főoldal / Konferenciák, rendezvények /

Korábbi rendezvényünk: Az európai jog aktuális kérdései

Nemzetközi konferencia

Kolozsvár, 2011. május 6–7.

REGISZTRÁCIÓRÓL INFORMÁCIÓK AZ OLDAL ALJÁN!

PROGRAM

2011. május 6., péntek

14:00-15:00 Regisztráció (Sapientia EMTE, Mátyás király u. 4)

15:00–16:15 MEGNYITÓ ÉS PLENÁRIS ÜLÉS

Megnyitó (Dr. Veress Emőd)

Egység a sokféleségben? Common Frame of Reference, mint az európai szerződési jog megteremtésének opcionális eszköze (Dr. Király Miklós, tszv. egyetemi tanár, dékán, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)

Recent case-law of the Court of Justice in the field of Public Procurement /Az Európai Bíróság aktuális esetjoga a közbeszerzések területén/ (Dr. Jonathan Tomkin, Trinity College Dublin, Irish Center for European Law, igazgató)

16:15–16:30 Kávészünet

16:30–17:30 Szekcióülések

EURÓPAI KÖZJOG ÉS KISEBBSÉGI JOGOK SZEKCIÓ (magyar nyelvű) EURÓPAI POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI SZEKCIÓ (magyar nyelvű) EURÓPAI GAZDASÁGI JOGI SZEKCIÓ (román nyelvű)

Az Unió kormányközi aspektusának vezetésében bekövetkezett változások hatása az Unió működésére (Dr. Kende Tamás, egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)

Szlovák nyelvtörvény kontra belső piac: a provincializmus az üzletnek sem jó (Dr. Nagy Csongor István, egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

Nemzeti kisebbségek és kulturális autonómia (a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezetről) (Dr. Varga Attila, egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE)

A jogérvényesítést segítő kiegészítő eljárások az európai polgári eljárásjogban (Dr. Kapa Mátyás főiskolai tanár, rektorhelyettes, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest)

A tisztességtelen szerződési feltételek európai szabályozásának hatása a nemzeti polgári eljárásjogokra (Dr. Nemessányi Zoltán, egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem)

Procedurile transfrontaliere de insolventa - aspecte practice /A határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások - gyakorlati kérdések/ (Dr. Veress Emőd, tszv. egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE)

Dreptul la libera stabilire a societăților comerciale în dreptul european /A gazdasági társaságok szabad letelepedéshez való joga az európai jogban/ (Lajos Imre, ügyész, PhD hallgató, Bukarest)

17:30–18:00 Kávészünet

18:30–19:30

Romák a kibővített Unióban - jogi szemmel (Dr. Tóth Judit Mária, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem)

A Lisszaboni Szerződés és a kisebbségi jogok kérdése (Czika Tihamér, Ph.D. hallgató, Pécsi Tudományegyetem)

18:30–19:30

A határon átnyúló végrehajtás fejlesztési lehetőségei az Európai Unióban (Dr. Harsági Viktória, tszv. egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest)

Az európai polgári eljárásjog jövője és annak hatása az EU tagállamok jogrendjére (Pantilimon Rikhárd, társult egyetemi oktató, Sapientia EMTE, ügyvéd)

18:30–19:30

Contribuţia dreptului fiscal la realizarea obiectivelor Uniunii Europene /Az adójog szerepe az Európai Unió céljainak megvalósításában/ (Dr. Radu Bufan, egyetemi tanár, Temesvári Nyugati Tudományegyetem)

Finanțarea Uniunii Europene. Opțiunea României relativ la dezbaterile asupra Taxei Unice Europene /Az Európai Unió finanszírozása. Románia opciója az egységes európai adó vonatkozásában/ (Dr. Ciprian Păun, egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem)

20:00 ÁLLÓFOGADÁS (ELŐADÓK ÉS REGISZTRÁLT RÉSZTVEVŐK RÉSZÉRE), AMELYET ZENÉS-TÁNCOS MULATSÁG KÖVET (KLAUSEN CAFE, Sextil Puscariu (Bocskai) u. 1).

2011. május 7., szombat

9:00–10:00 PLENÁRIS ÜLÉS 2

Uniós alapjogok strasbourgi mérlegen - remények és kétségek (Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem)

Development of Hungarian Copyright Law in the Perspective of Tendencies in the EU Legislation (Dr. Nótári Tamás, egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem/Sapientia EMTE)

10:00–10:30 Kávészünet

EURÓPAI BÜNTETŐJOGI SZEKCIÓ (magyar nyelvű) EURÓPAI GAZDASÁGI JOGI SZEKCIÓ (magyar nyelvű) KISEBBSÉGI JOGOK ÉS POLITIKÁK SZEKCIÓ 2 (magyar nyelvű)

10:30–11:30

Az EU büntetőjoga a Lisszaboni Szerződés után (Dr. Fábián Gyula, egyetemi docens, Babes-Bolyai Tudományegyetem)

Az európai elfogató parancs (Dr. Nánási László, Bács-Kiskun megyei főügyész)


 

10:30–11:30

Az EU állami versenyjogának aktuális kérdései (Dr. Tóth Tihamér, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

A letelepedés szabadságának dimenziói a VALE-ügy fényében (Dr. Metzinger Péter, egyetemi adjunktus, Károli Gáspár Református Egyetem, ügyvéd)

10:30–11:30

Szórvány - értelmezések - politikák (Dr. Bodó Barna, egyetemi docens, Sapientia EMTE)

Kisebbségi magyar civil társadalom Romániában és Szlovákiában (Székely Tünde, egyetemi gyakornok, Sapientia EMTE)

11:30–12:00 Kávészünet

12:00–13:00

A tanú- és sértettvédelemre vonatkozó európai jogi szabályozás és az új román Bűntetőeljárási törvénykönyv (Kádár Hunor, PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem)

 

12:00–13:00

A származási ország elve és jelentősége az európai médiaszabályozásban (Kokoly Zsolt, egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE)

12:00–13:00

Oktatáspolitika és annak dilemmái az erdélyi magyar felsőoktatásban (Dr. Tonk Márton, egyetemi docens, dékán, Sapientia EMTE)

Kommunista kisebbségi kultúrpolitika az erdélyi magyar képzőművészeti oktatás tükrében 1944-1950 (Dr. Murádin János Kristóf, egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE)

13:00–14:00 Ebéd (előadók részére, Bulgakov Café)

14:00 – Borkóstolóval egybekötött kirándulás előadók részére (Tordai sóbánya, Torockó, Nagyenyed)

Szervezők: Sapientia EMTE Jogtudományi Tanszék, Sapientia EMTE Európai Tanulmányok Tanszék, Hargita Megye Tanácsa – Hargita Megyei Kulturális Központja, Forum Iuris Egyesület

Támogatók: Bethlen Gábor Alap (a Szülőföld Alap jogutódja), Erdélyi Gondolat Egyesület, Communitas Alapítvány, Veress és Schulleri Ügyvédi Társaság

Regisztráció résztvevőknek: 2011. április 4-május 3 között (letölthető regisztrációs űrlap). A visszaigazolás a jelentkezések sorendje szerint történik (a konferencia termek befogadó képessége korlátozott). A részvételi díj 50 lej gyakorló jogászok és 10 lej egyetemi hallgatók számára, az összeget a konferencia előtti regisztráció alkalmával lehet kifizetni. A részvételi díj tartalmazza a konferencia mappa anyagait, a péntek esti állófogadáson való részvétel költségét, a szünetekben felszolgált kávét, illetve a belépőt a pénteki esti zenés-táncos mulatságra.

Szállás foglalási lehetőség itt.

Dr. Kapa Mátyás
Dr. Nagy Csongor István
Dr. Varga Attila
Dr. Varga Attila
Dr. Nótári Tamás
Dr. Nótári Tamás
Dr. Bodó Barna
Dr. Bodó Barna
Dr. Fábián Gyula
Dr. Fábián Gyula
Dr. Tóth Tihamér
Dr. Tóth Tihamér

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro