Magyar · Română · English

Főoldal / Konferenciák, rendezvények /

A szellemi tulajdonjog új kihívásai a 21. században

Sapientia EMTE, Kolozsvár, Tordai út, 4 sz

2016. november 3-4.

2016. november 3., csütörtök
Regisztráció
19:00 Vacsora
2016. november 4., péntek
10:00 Megnyitó
10:15 Fézer Tamás (Debreceni Egyetem): Do the Math! - Copyright infringements and damages
10:55 Mezei Péter (Szegedi Tudományegyetem): Most recent developments in sampling - a new way of balancing copyright and fundamental rights
11:35 Kávészünet
11:55 Johann Stan (Európai Szabadalmi Hivatal, Hága): Patents matter! An introduction to the European Patent Convention
12:35 Marius Harosa (Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): The computer code - an intellectual property or a real property?
13:15 Nótári Tamás (Sapientia EMTE, Kolozsvár): The History of the Codification of Copyright Law in Hungary - An Overview
14:00 Ebédszünet
Szekcióülések
Román nyelvű szekció Magyar nyelvű szekció
16:00 Ciprian Păun (Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Cesiunea drepturilor de autor. Aspecte fiscale [A szerzői jogok átruházása. Adójogi szempontok] Balogh Zsolt György (Corvinus Egyetem, Budapest): A gazdasági adatok védelme
16:25 Ligia Cătuna, Teodora Blidariu (Ligia Cătună és Társai ügyvédi iroda): Proprietarul proprietatii intelectuale. Cateva consideratii pentru transferul mortis causa [A szellemi tulajdon tulajdonosa. Néhány gondolat a mortis causa célból való átruházásról] Vallasek Magdolna  (Sapientia EMTE, Kolozsvár)A zenei művek színpadi felhasználásának kérdései a román jogban
16:50 Fábián Gyula (Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Acțiunile în domeniul mărcilor în fața tribunalului UE [A védjegyekre vonatkozó keresetek az Európai Unió Törvényszékén] Barta Judit (Miskolci Egyetem)Az építészeti alkotások és tervek szerzői jogi kérdései a 21. századi Magyarországon
17:15 Kávészünet
17:30 Eugen Crișan (Sapientia EMTE, Kolozsvár): Rolul percheziției informatice în probarea infracțiunilor contra drepturilor de proprietate intelectuală [Az információs rendszerek átkutatásának szerepe a szellemi tulajdon megsértéséből fakadó bűncselekmények bizonyításában]
Harkai István (Szegedi Tudományegyetem): Rekonstruált műemlékek szerzői jogi aspektusból
17:55 Kádár Hunor  (Sapientia EMTE, Kolozsvár): Consecințele pe planul dreptului penal ale utilizării aplicațiilor de tip „BitTorrent” [A BitTorrent típusú applikációk használatának büntetőjogi következményei] Szalai Péter (Széchenyi István Egyetem, Győr): A védjegy fogalmának változása az Európai Unió jogában
18:20 Kokoly Zsolt  (Sapientia EMTE, Kolozsvár): Cauza C-484/14 (Mc Fadden v Sony Music) - răspunderea furnizorilor wi-fi pentru încălcarea drepturilor de autor de către utilizatori. [A 484/14 (Mc Fadden v Sony Music) ügy – a wi-fi szolgáltatók szerepe a szellemi tulajdonjogok megsértésében] Kis Réka (Sapientia EMTE, Kolozsvár): A linkelés szerzői jogi drámája az EU-ban
19:00 Állófogadás

 

Dr. Harkai István beszámolója a konferenciáról: Élménybeszámoló a kolozsvári szellemi tulajdonvédelmi konferenciáról

SZERVEZŐK:

FORUM IURIS EGYESÜLET

 

TÁMOGATÓK:

 

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro