Magyar · Română · English

Főoldal / In memoriam /

2013.01.14.

Dr. Lupán Ernő (1929-2013)

egyetemi tanár

Dr. Lupán Ernő Kézdivásárhelyen született, középiskolai tanulmányait Nagyváradon végezte. Kolozsváron előbb filozófiai tanulmányokat folytatott, de egy büntetőjogi egyetemi előadás hatására szakot váltott, és 1953-ban a Bolyai Tudományegyetemen jogász államvizsgát tett. Nem sokkal ezt követően a tehetséges fiatal jogászt ösztöndíjjal az akkori Szovjetunióba küldték doktori tanulmányokat folytatni, és ott szerezte meg 1956-ban tudományos doktori fokozatát. Rövid ideig Bukarestben tanított, majd a kolozsvári jogtudományi egyetemi képzésnek lett meghatározó személyisége, sok generáció szigorú, de elismert oktatója.

A rendszerváltás után részt vett a romániai magyar jogászképzés létrehozását célzó erőfeszítésekben. Így szerepet vállalt a Sulyok István Református Főiskolán rövid ideig működő jogászképzés elindításában. Ez a terv Nagyváradon végül nem valósulhatott meg. A körülmények csak 2010-re változtak, amikor a Sapientia EMTE keretében végre elindulhatott az egyidejűleg román és magyar nyelvű előadásokat nyújtó jogászképzés. Lupán Ernő a Sapientia EMTE jog szakjának szakmai támogatója és két évig aktív oktatója is volt. És anyagi támogatója is: 70.000 lejes adományból jött létre, a professzor úr nevét viselő és általa létrehozott alapítvány, amelynek fő célja a legtehetségesebb joghallgatóink támogatása ösztöndíjakon keresztül.

Dr. Lupán Ernő a polgári jog és a szövetkezeti jog neves szakértője volt. Több száz publikációja jelent meg. A publikációinak a jegyzéke, egyszerű felsorolása 12 apróbetűs oldal a 2012-ben, Assentio mentium címmel megjelent tisztelgő kötet mellékletében. 45 könyvet írt. A polgári jog általános részének és a személyek jogának kutatása mellett szakmai úttörő tevékenységet is végzett: nagy szerepe volt a környezetvédelmi jog kutatásának, oktatásának romániai meghonosításában. A Sapientia EMTE tiszteletbeli egyetemi tanárának választotta.

Prof. dr. Lupán Ernőt az Egyetemiek Házából kísértük utolsó útjára, 2013. január 9-én 12,00 órakor. Tudományos munkássága és az általa létrehozott alapítvány mellett tanítványai és kollégái is őrzik nevét és emlékét.

Legfontosabb publikációi

Lupan Ernest, Tratat de dreptul protecţiei mediului. Bucureşti: C. H. Beck, 2009
Motica Radu I., Lupan Ernest, Teoria generală a obligaţiilor civile. Bucureşti: Lumina Lex, 2008
Lupan Ernest, Sabău-Pop Ioan, Tratat de drept civil român. Vol. 2: Persoanele. Bucureşti: C. H. Beck, 2007
Lupan Ernest, Sabău-Pop Ioan, Tratat de drept civil român. Bucureşti: C. H. Beck, 2006-2007
Lupan Ernest, Introducere în dreptul civil. Cluj-Napoca: Argonaut, 2003
Lupan Ernest, Dreptul mediului. Bucureşti: Lumina Lex, 2001
Lupan Ernest, Drept civil - persoana juridică. Bucureşti: Lumina Lex, 2000
Lupan Ernest, Dreptul mediului. Cluj-Napoca: Argonaut, 1998
Lupan Ernest, Marga Amalia, Minea Mircea Ştefan, Dreptul mediului. Vol. 2: Partea specială: tratat elementar. Bucureşti : Lumina Lex, 1997
Lupan Ernest, Minea Mircea Ştefan, Marga Amalia, Dreptul mediului. Bucureşti: Lumina Lex, 1996-1997

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro