Magyar · Română · English

Főoldal / Hallgatói élet /

1 éve

Útmutató a felsőoktatási intézményekben a járvány idejére vonatkozó egészségbiztonsági intézkedéseket illetően

Kivonat a tanügyminiszter 5487/1494/2020 sz. rendeletéből, és a vonatkozó szabályzatokból. Hatályos 2020. szeptember 2-tól.

Mivel nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden egyetemi munkatárs és hallgató kellő módon tájékozott legyen arról, hogy:

- milyen előírások vannak érvényben,
- miért fontos betartani az előírásokat,
- a tünetekkel rendelkezők miért ne vegyenek részt a fizikai jelenlétet igénylő oktatási tevékenységeken,
kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi (kivonatolt) tudnivalókat.
1. Az egyetem épületeibe történő belépés szabályai:
A hallgatóknak tiszteletben kell tartaniuk a közölt érkezési időpontokat a bejáratnál keletkező torlódások elkerülése érdekében.
Ha mégis várakozni kell, akkor a sorban és a továbbiakban is, a Campus teljes területén az egymás közötti 2 m-es távolságot be kell tartani.
Ne lépjen be az épületbe, ha bármely, fertőzésre utaló jelet észlel magán: köhögés, torokfájás, láz, gyengeség, hasmenés, hányinger, légzési nehézség, stb. hívja telefonon családorvosát!!!
Belépni csak az erre kijelölt ajtókon engedélyezett.
Épületeken belül szájat és orrot eltakaró maszkviselés kötelező.
Belépés után közvetlenül kézfertőtlenítés és (kézi vagy automata) hőmérsékletmérés kötelező.
A kézfertőtlenítés után a hallgatóknak azonnal azokba a termekbe kell menniük, ahol az oktatási tevékenységek zajlanak.
Be kell a tartani a beltéren kihelyezett közlekedési irányokat, egyes lépcsőkön csak felfelé, vagy csak lefelé szabad közlekedni.
2. A szünetekre vonatkozó megelőző intézkedések:
Minden tanulmányi csoport számára az oktatási tevékenységek közötti szüneteket, lehetőség szerint, lépcsőzetesen kell meghatározni.
A szünetekben kerülni kell a különböző tanulmányi csoportok hallgatóinak találkozását.
A szünetekben a hallgatók be kell tartsák a 2 m-es fizikai távolságot egymás között.
A hallgatók nem fogyaszthatnak közösen ételeket vagy italokat, és nem cserélhetik egymás között a személyes használatú tárgyaikat (telefonok, táblagépek, írószerek, stb.).
3. A labortevékenységek megszervezése és lebonyolítása:
Minimálisra kell csökkenteni a közösen használt eszközöket és fertőtleníteni kell ezeket.
Az eszközök felváltva való használatának elkerülése érdekében, egyéni tevékenységeket kell szervezni.
Az eszközöket használat után tisztítani és fertőtleníteni kell.
A hallgatók nem cserélhetnek helyet.
Ha különböző hallgatói csoportok követik egymást a laboratóriumokban, minden csoport után meg kell tisztítani, valamint fertőtleníteni kell azokat a felületeket, berendezéseket és anyagokat amelyekkel a hallgatók érintkezésbe kerülnek; Ezt a takarítószemélyzet (padló, ajtók, kilincsek,…) és labortechnikusok (eszközök, gépek, stb.)  közösen végzik.
A helyiségeket óránként legalább 10 percig szellőztetni kell.
4. Egyéni óvintézkedések:
Gyakran mosson kezet!
Köhögés vagy tüsszentés esetén használjon zsebkendőt vagy a könyökhajlatot!
Használjon egyszer használatos zsebkendőt, amelyet dobjon a szemétbe, majd azonnal mosson kezet!
Kerülje a kézfogást és az egyéb jellegű testi érintkezést (pl. ölelés)!
Tartsa be a 2 m-es fizikai távolságot, kerülje a zsúfoltabb helyeket!
Viseljen szájat és orrot eltakaró maszkot az intézmény területén!
A használt maszkot a szelektív hulladékgyűjtők sorában elhelyezett, „veszélyes hulladék” jelzésű, fedeles kukába kell bedobni.
a) Kézmosás / fertőtlenítés
Az egyetem minden hallgatójának és oktatójának meg kell mosnia / fertőtlenítenie kell a kezét:
közvetlenül az épületbe való belépés után, valamint abba a terembe való belépés előtt, ahol az oktatási tevékenység zajlik;
étkezés előtt és után;
a vécé használata előtt és után;
köhögés vagy tüsszentés után;
valahányszor szükséges.
A hatékony kézmosás tudnivalói a bejáratoknál és a vizes blokkoknál ki vannak függesztve.
Kézfertőtlenítők a bejáratoknál, a lépcsőfordulók környékén / folyosókon és a termekben is találhatók.
b) A védőmaszk viselése
Az egyetem épületeiben a maszk viselése mindenkinek kötelező. A maszk helytelen / szabálytalan viselete, valamint a hiánya büntetést von maga után, ami szélsőséges esetben kicsapáshoz, vagy akár börtönbüntetéshez is vezethet.
Szabadtéren is kötelező a maszk viselése, ha a személyek közötti legalább 2 méteres távolság nem biztosított;
Tilos az védőmaszk személyek közötti cseréje.
Viselje helyesen a maszkot:
Így IGEN:
- Mielőtt megfogná a maszkot, mossa meg alaposan szappannal és / vagy fertőtlenítse a kezét;
- Ellenőrizze a maszkot, hogy nincs-e elszakadva vagy nem lyukas-e;
- Ha sebészi maszkot visel, győződjön meg arról, hogy melyik a felső része – a sebészi maszkok felső részében általában egy vékony fémszál található;
- Amennyiben a felvenni kívánt maszk egyszer használatos és az egyik oldala fehér, a másik oldala pedig színes, akkor a színes oldala legyen kifelé;
- Ha a maszk rendelkezik orrmerevítővel (ez főként az egyszer használatos maszkoknál fordul elő), azt helyezze rá az orrára;
- Takarja el az orrát, a száját és az állát;
- Győződjön meg arról, hogy a maszk megfelelően az arcához simul-e;
- Kerülje az arcával és a maszkkal történő bármilyen érintkezést;
- Levételkor hátulról fogja meg maszkját a rögzítőpántnál és úgy emelje le arcáról;
- A maszkot tartsa távol magától és a felületektől miközben eltávolítja;
- Az egyszer használatos maszkot használat után azonnal dobja zárt, erre a célra kihelyezett szeméttárolóba; ezek a szelektív tárolók sorában vannak, és megfelelő jelzéssel vannak ellátva.
- A maszk eldobását követően azonnal tisztítsa meg kezét alkoholos fertőtlenítővel, vagy mossa meg szappanos vízzel.
Így NE:
- Ne használjon szakadt vagy nedves maszkot;
- Ne használja csak a szája felett vagy az álla alatt a maszkot;
- Ne használjon túl bő maszkot;
- Ne érjen a maszk külső feléhez;
- Ne távolítsa el a maszkot ha beszél valakivel;
- Tartsa maszkját mások elől elzárva;
- Ne használja újra az egyszer használatos maszkot;
- Ne használja más után a maszkot.
Ne érintse meg a szemét, az orrát és a száját piszkos kézzel;
Zsebkendőbe tüsszentsen, köhögjön, ha erre nincs lehetősége, akkor a könyökhajlatba. Ezt követően dobja ki a használt zsebkendőt;
Tisztítsa meg vagy fertőtlenítse a gyakran használt tárgyakat vagy a megérintett felületeket;
Forduljon telefonon a háziorvoshoz, ha olyan tüneteket tapasztal, mint láz, köhögés, gyengeség, torokfájás, hasmenés, illetve légzési nehézség, vagy a betegség egyéb tüneteit észleli;
Beszéljen az oktatókkal, ha kérdései vagy aggályai vannak.
c) Távolmaradásról / értesítésről:
A hallgató köteles távol maradni és erről értesíteni az egyetemet, az alábbi helyzetekben:
ha betegségre utaló tünetei vannak (például, de nem csak: köhögés, torokfájás, láz, gyengeség, hasmenés, hányinger, légzési nehézség, stb.);
SARS-CoV-2-vel (korábbi nevén COVID-19) diagnosztizálták;
közvetlen kapcsolatban állt vagy áll egy SARS-CoV-2-vel diagnosztizált személlyel és emiatt karanténban van.
5. A veszélyeztetett korcsoportba tartozó vagy krónikus betegségekben szenvedő oktatókra / hallgatókra vonatkozó intézkedések:
A kockázati csoportokhoz tartozó személyek (például idősek, cukorbetegek vagy más krónikus betegségben szenvedők, csökkent immunitásban szenvedők) a munkaorvos engedélyével térhetnek vissza az intézménybe.
A kockázati csoportokba tartozó hallgatók (krónikus betegek, cukorbetegek, csökkent immunitásban szenvedők, stb.) a kezelőorvosuk jóváhagyásával és ajánlásaival térhetnek vissza az intézménybe.
A veszélyeztetett csoportba tartozó személlyel egy lakásban élő hallgatók visszatérhetnek az oktatási intézménybe. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az adott személy betegségének és a SARS-CoV-2-vel való megfertőződés kockázatának konkrét és egyedi értékelése után az orvos javasolhatja, hogy a hallgató egy meghatározott időre fizikailag ne vegyen részt az oktatási tevékenységeken.
6. Napi szűrésről:
A napi szűrést a hallgatók és az oktatók otthon végzik a testhőmérséklet mérésével és saját egészségi állapotuk felmérésével, ezt követően mindegyikük döntést hoz a fizikai jelenlétet igénylő oktatási tevékenységeken való részvételéről.
Nem vehetnek részt a fizikai jelenlétet igénylő oktatási tevékenységeken a következő helyzetekben levő hallgatók vagy oktatók:
akiknek testhőmérsékletük 37,3 ° C-nál magasabb és / vagy a SARS-CoV-2 fertőzésre jellemző tünetei vannak (köhögés, légzési nehézségek, hasmenés, hányás, torokfájás);
akiket SARS-CoV-2 fertőzéssel diagnosztizáltak és otthoni elkülönítésben vannak;
akik szoros kapcsolatban voltak vagy vannak egy SARS-CoV-2 fertőzött személlyel, és otthoni / intézményesített karantén időszakában vannak.
A hallgatók vagy oktatók részt vehetnek a fizikai jelenlétet igénylő oktatási tevékenységeken amikor:
nem áll fenn a felsorolt helyzetek egyike sem;
ha egy negatív COVID-19 teszteredménnyel rendelkeznek, abban az esetben ha az egyik családtagjuk légúti fertőzéses tüneteket mutat;
Ha a hallgatók a fizikai jelenlétet igénylő oktatási tevékenységen vesznek részt és lázasak vagy a SARS-CoV-2 fertőzésre jellemző tünetek jelentkeznek, azonnali elkülönítést kell alkalmazni.
A hallgató azonnali elkülönítése: a hallgató és környezete beltéren is, kültéren is maszkot kell viseljen, el kell különíteni a tanulmányi csoport többi tagjától / szobatársaitól, és felügyelet alatt kell tartani, amíg az egyetem épületét elhagyja. Az egyéni óvintézkedéseket szigorúan be kell tartani. A helyiségben szellőztetni kell.
Azok a hallgatók akiknek egészségügyi problémái voltak, csak egy, a diagnózist feltüntető orvosi igazolás alapján térhetnek vissza a közösségbe. Az igazolást az első oktatási tevékenység alkalmával kell leadni a titkárságra.
7. Bentlakásról:
Belépéskor kézfertőtlenítés és (kézi vagy automata) hőmérsékletmérés kötelező.
A bentlakásban a szobaváltoztatás határozottan tilos, és kerülni kell a zsúfoltabb helyeket;
A közös helyiségekben a maszk viselése kötelező;
A bentlakók kötelesek a szobákat tisztán tartani, fertőtleníteni és rendszeresen szellőztetni.
Amennyire csak lehetséges, a hallgatók a tevékenységeiket végezzék a saját szobájukban és kerüljék a közös helyiségeket.
A közlekedési útvonalakat be kell tartani.
Napi szűrés elvégzése minden reggel a 6. pont szerint kötelező. Hőmérő a bentlakás igazgatójától vagy a kapustól igényelhető, de fontos a fertőtlenítése.
Ha betegségre utaló tünetei vannak (például, de nem csak: köhögés, torokfájás, láz, gyengeség, hasmenés, hányinger, légzési nehézség, stb.) nem hagyhatja el a szobát, azonnal értesíti a bentlakás vezetőjét. Ha a tünetek nagyon súlyosak értesíteni kell a 112-es segélyhívót.
Ha az elszigeteltség ideje alatt a tünetekkel rendelkező hallgató a mosdót használja, ezt engedélyezett tisztítószerekkel tisztítani és fertőtleníteni kell, mielőtt bárki más használná;
Az elszigetelt hallgatót segítő személynek kerülnie kell a fizikai kapcsolatot vele, (telefonon tartani a kapcsolatot, a csomagot kívül az ajtóban kell hagyni, bekopogni, eltávolodni amíg beveszi), maszkot kell viselnie és utána legalább 20 másodpercig alaposan meg kell mosnia a kezét;
Az egyéni óvintézkedéseket szigorúan be kell tartani.
A helyiségben szellőztetni kell.
A bentlakás igazgatója dönt az elszigetelt hallgatóval esetlegesen közös mosdót használó bentlakó garzonba költöztetéséről, amennyiben ez megoldható.
Az elszigetelt hallgató, csak egy, a diagnózist feltüntető orvosi igazolás alapján térhet vissza a közösségbe.

A hibrid oktatási rendszer bevezetésével kapcsolatos intézkedési terv teljes szövege ITT olvasható.

 

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro