Magyar · Română · English

Főoldal / Hallgatói élet /

3 éve

Kárpát-Medencei Nyári Egyetem

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem huszonharmadik alkalommal rendezi meg a határon túli magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók számára az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem programot 2018. július 10. és július 15. között. A jogász nyári egyetem tematikája: UNIÓS ÉS NEMZETI JOG – VONZÁSOK ÉS VÁLASZTÁSOK. Jelentkezési határidő: 2018. május 21!

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lehetőséget kíván biztosítani, hogy a hazánk határain kívül élő magyar ajkú egyetemisták az anyaországban anyanyelvükön képezhessék tovább magukat, szaktárgyuk egy-egy speciális területén. A szervezők várják Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Muravidék és Őrvidék magyar ajkú hallgatóit Magyarország legnagyobb és első számú kutatóegyeteme által kifejezetten nekik szervezett kurzusaira. A szakmai képzésen túl széles körű kulturális programok szervezésével biztosítjuk, hogy a résztvevők megismerhessék a város nevezetességeit, valamint bepillantást nyerhessenek a pezsgő budapesti diákéletbe. A nyári egyetem munkanyelve a magyar.

A Nyári Egyetemnek külön jogtudományi szekciója is van, sőt, az egész kezdeményezés a jogász nyári egyetemből fejlődött ki. A jogtudományi szekció tematikája: UNIÓS ÉS NEMZETI JOG – VONZÁSOK ÉS VÁLASZTÁSOK.

Az Európai Unió joganyaga egyre erőteljesebben szövi át a tagországok hazai jogrendszerét. A törvényalkotásban, a különböző eljárásokban és a konkrét jogesetek megoldásában nem hagyhatóak figyelmen kívül azok a szabályok, melyeket az Unió akár kötelezően alkalmazandóként, akár iránymutatásként alkot meg. Milyen hatást fejt ez ki a különböző jogterületek, jogágak szabályozásában? Hogyan alakítható a joganyag az Unió elvárásainak megfelelően? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a különböző jogterületek oktatóinak segítségével.

A program részletes tudnivalói itt érhetőek el.

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro