Magyar · Română · English

Főoldal / Hallgatói élet /

2 hónapja

Erasmus+ hallgatói mobilitás jog szakosok számára

Rövid vegyes tanulmányi mobilitáson való részvétel vegyes intenzív program (BIP) keretében

 

 

Pályázati felhívás jog szakosok számára:

 

A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara pályázatot hirdet jog szakos hallgatók számára az Európai Unió Erasmus+ Programjának támogatásával rövid vegyes tanulmányi mobilitáson való részvételre vegyes intenzív program (BIP) keretében.

1. A pályázat célja alapképzős és mesteris jog szakos hallgatók részvételének támogatása a németországi Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) által szervezett vegyes intenzív programban, amelynek címe German, Hungarian, and Romanian Private, Commercial, and Company Law in Comparison.

A részvétel formája: rövid vegyes mobilitás, amely virtuális komponenssel kiegészülő 5 napos fizikai mobilitásból áll, mindkét komponens teljesítése kötelező, azonban ösztöndíj csak a fizikai mobilitás periódusára jár.

A BIP nyelve az angol, a megszerezhető kreditek száma 4 ECTS kredit.

A fizikai mobilitás periódusa: 2023. február 21-25., ebbe az utazási napok nem számítanak bele. Utazási napok: 2023. február 20. és 26.

A fizikai mobilitás fogadó intézménye: Justus-Liebig-Universität Gießen, helyszíne a Rauischholzhausen kastély (Ebsdorfergrund, Németország).

Megpályázható helyek száma: 7 hallgatói hely.

2. A pályázattal elnyerhető ösztöndíj

Ÿ A résztvevők a fizikai mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesülnek a 2021-es KA131 mobilitási projektből. Az ösztöndíj folyósításának pénzneme az euró. Az ösztöndíj megélhetési támogatásból, és esetenként (kiegészítő) utazási támogatásból áll. A kiutazáskor kapott előleg mértéke 80%, a maradék összeg elszámolás után kerül utalásra.

Ÿ Megélhetési támogatás: 70 EUR/nap, azaz 5 napra összesen 350 EUR. Zöld utazás* esetén plusz két napra jár megélhetési támogatás mindazoknak, akik nem jogosultak utazási támogatásra, hanem csak kiegészítő utazási támogatást (zöld utazási top-up) kapnak. Hátrányos helyzetű**, illetve roma származású*** résztvevők további, egyszeri 100 EUR kiegészítő megélhetési támogatásra (megélhetési top-up) jogosultak.

Ÿ Utazási támogatásra jogosultak a hátrányos helyzetű**, illetve roma származású*** hallgatók, a támogatás mértéke egyszeri 275 EUR, zöld utazás* esetén egyszeri 320 EUR.

Ÿ Kiegészítő utazási támogatásra (top-up) jogosultak mindazok, akiknek nem jár utazási támogatás, de zöld utazást* választanak, a top-up mértéke egyszeri 50 EUR, egyéni nyilatkozat alapján.

Az utazás megtörténését minden esetben igazolni kell, akkor is, hogyha a résztvevő nem jogosult kiegészítő utazási támogatásra. További információk az EMTE hallgatói mobilitási szabályzatában.

*Zöld utazás („green travel”): az az utazás, amely az utazás fő részéhez (tehát több, mint feléhez) alacsony károsanyag-kibocsátású közlekedési eszközöket – úgymint buszt, vonatot vagy közös autóhasználatot – vesz igénybe.

**Hátrányos helyzetű hallgató: szociális ösztöndíjban részesülő, vagy a 3392/2017 sz. tanügyminisztériumi rendelet 6. cikkelyének 2. paragrafusában (https://www.edu.ro/sites/default/files/ORDIN%203392-2017.pdf) felsorolt kritériumok szerint szociális ösztöndíjra jogosult hallgató.

***Roma származású hallgató az, aki erről valamely törvényesen bejegyzett romániai roma szervezet által kiállított román nyelvű igazolást tud felmutatni.


Összefoglalva:

Résztvevő kategória

Ösztöndíj

Ösztöndíj összetevői

Nem hátrányos helyzetű, nem zöld utazást választó résztvevő

350 EUR

- megélhetési támogatás: 70 EUR x 5 nap

Nem hátrányos helyzetű, zöld utazást választó résztvevő

540 EUR

- megélhetési támogatás: 70 EUR x 5 nap;

- megélhetési támogatás 2 utazási napra: 70 EUR x 2 nap;

- zöld utazási top-up: 50 EUR

Hátrányos helyzetű ill. roma származású, nem zöld utazást választó résztvevő

725 EUR

- megélhetési támogatás: 70 EUR x 5 nap;

- megélhetési top-up:100 EUR

- utazási támogatás: 275 EUR

Hátrányos helyzetű ill. roma származású, zöld utazást választó résztvevő

770 EUR

- megélhetési támogatás: 70 EUR x 5 nap;

- megélhetési top-up:100 EUR

- zöld utazási támogatás: 320 EUR

Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, de előfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért – esetenként – szükség lehet egyéni vagy más anyagi hozzájárulásra is. Megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele, és nyertes pályázat esetén nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó a mobilitás ideje alatt nem részesül más uniós támogatásban.

3. Általános pályázati feltételek

Ÿ Adott képzési ciklusban a hallgató összesített mobilitási időtartama nem haladhatja meg az Erasmus+ ösztöndíj-kalkulátorral számolt 12 hónapot, azaz 360 napot a megpályázott mobilitás időtartamával együtt (beleértve a zero grantos periódusokat is), ebbe beleszámít a korábban LLP-ben teljesített Erasmus mobilitási idő is.

Ÿ A pályázó olyan alapképzésben vagy mesteri képzésben részt vevő jog szakos hallgató lehet, aki:

– aktív hallgatói jogviszonyban van a Sapientia EMTE-vel, vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben és Tanulmányi szerződést kötött a szakkoordinátorral való egyeztetés szerint;

– román állampolgár vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik;

– legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik angol nyelvből, és ezt igazolni is tudja;

– nyilatkozza, hogy ismeri és elfogadja a Sapientia EMTE Erasmus+ hallgatói mobilitás és BIP szabályzatát, amelyek elérhetők az egyetem honlapján ezen a helyen;

– eleget tesz a kari Erasmus bizottság által meghatározott egyéb pályázati követelményeknek.

Ÿ Nem pályázhat:

– a 2022/23-as tanévben újra beiratkozott hallgató;

– az a hallgató, aki valamely korábbi, azonos ciklusban megvalósított Erasmus+ mobilitása alatt nem teljesítette az előírt kreditszámot vagy más szerződéses kötelezettségét.

Ÿ Aki a megpályázott mobilitás fizikai részével egyidőben más Erasmus+ fizikai mobilitáson is részt vesz, az csak akkor mehet adott BIP-hez kapcsolódó rövid vegyes mobilitásra, hogyha a másik mobilitást a BIP fizikai tevékenységének idejére megszakítja.

Ÿ A kari Erasmus Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges. A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában a finanszírozást biztosító projektre érvényes hallgatói Erasmus+ szabályzat szerint fog történni.

Ÿ Ha a pályázást követően vagy a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a pályázat, illetve a támogatási szerződés érvényét veszíti.

4. A pályázat beküldésének módja

· A pályázati űrlap és nyilatkozatok kitöltése és benyújtása, valamint a szükséges kötelező és opcionális iratok csatolása kizárólag a Neptun webes felületén, a kérvény modulon keresztül történik. Ennek használatához segédlet a Neptun belépő felületén a Letölthető dokumentumok között található, címe NEPTUN_Kérvények_HWEB.pdf.

Ÿ A Neptun ETR-be azonosítóval (Neptun kód) történő belépést követően a Sapientia EMTE eljárásaiban feltételezi, hogy az azonosító tulajdonosa járt el, ugyanakkor nem vizsgálja a jelszó kiadásából származó panaszokat, kifogásokat.

Ÿ Kérjük a pályázat beküldésének folyamatában fokozottan figyelni az alábbiakra:

– csak PDF csatolmány tölthető fel;

– egy adott típusú melléklethez szükség esetén több PDF is feltölthető;

egy azonosítóval egy képzéshez kapcsolódóan csak egy pályázat küldhető be, ezért ha úgy gondolja, hogy a már beküldött pályázata javításra szorul, akkor pályázati határidőn belül kérje meg kari Erasmus+ koordinátorát, hogy küldje vissza javításra a pályázatot;

– a pályázat (kérvény) kitöltését bármikor meg lehet szakítani a Kitöltés felfüggesztése gombbal, a kitöltés ezután bármikor folytatható;

– a pályázatot a Kérvény leadása gomb megnyomásával lehet beküldeni;

– elkészített, de be nem küldött pályázatokat nem fogunk figyelembe venni;

– fontos a benyújtott pályázat (kérvény) státusának napi szintű követése a Neptun felületen, mivel hiányos vagy hibás pályázatok esetén a javításra visszaküldésről szóló határidős üzenetek kizárólag a Neptunban fognak megjelenni;

– a Neptun felületén csak a beküldött pályázatnak a szakkoordinátor általi jóváhagyása, valamint a pályázat befogadása történik meg, az ún. döntés következtében megjelenő Elfogadva státus ezt jelzi; a pályázat tartalmáról szóló pontozás és döntéshozatal a Neptun felületén kívül történik, és a Kari Erasmus Bizottság végzi.

5. A pályázat anyaga (a csatolmányok PDF-ben tölthetők fel):

1. Pályázati űrlap (Fişa candidatului): kizárólag a Neptun webes felületén tölthető ki.

2. Kötelező csatolmány: érvényes személyi igazolvány másolata; nem román állampolgárok esetén szükséges az érvényes tartózkodási/letelepedési engedély másolata is (Certificat de înregistrare).

3. Kötelező csatolmány: ajánlólevél a Jogtudományi Tanszék tanszékvezetőjétől.

4. Kötelező csatolmány: Curriculum Vitae – angol nyelven, Europass modell szerint (https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en ).

5. Kötelező csatolmány: Motivációs levél – max. 2000 leütés, angol nyelven.

6. Kötelező csatolmány: angol nyelvtudás igazolása (pl. nyelvvizsga igazolás, érettségi oklevél vonatkozó melléklete, saját angoltanár által kiállított igazolás, vagy regisztráción alapuló ingyenes online nyelvteszt az EU Academy platformon, amelynek eljárását a kari Erasmus+ koordinátor küldi kérésre, e-mailben).

7. Opcionális: kari román nyelvű igazolás a szociális ösztöndíjra való jogosultságról vagy román nyelvű igazolás a roma származásról valamely törvényesen bejegyzett romániai roma szervezettől.

A Neptun csak akkor engedi a pályázat beküldését, hogyha minden kötelező csatolmány fel van töltve!

A hiányzó iratok pótlására a javításra visszaküldésről szóló üzenetben megjelölt határidőn belül van lehetőség.

A helyek elfoglalása a pályázatra kapott pontszámok csökkenő sorrendjében történik.

A pályázatok beküldésének időszaka: 2023. január 19-29.

A pályázatokat a Kari Erasmus Bizottság bírálja el.

További információk a kari Erasmus+ koordinátortól (Zöld Zsuzsa, kv.erasmus@kv.sapientia.ro ), illetve a BIP akadémiai kapcsolattartójától (dr. Veress Emőd, emod.veress@icloud.com) igényelhetők.

Kolozsvár, 2023. január 18.Az Erasmus+ programon belül minden hónap egységesen 30 naposnak számít.

 

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro