Magyar · Română · English

Főoldal / Hallgatói élet /

3 éve

Az intézmény feladata a szolgálat

Prof. Dr. Trócsányi Lászlónak, Magyarország igazságügyi miniszterének köszöntő levele a Collegium Iuridicum avató ünnepségére

Mélyen tisztelt Rektor Úr, Oktatói Kar, Hallgatók! Kedves Kollégák, Barátaim!

Sajnálom, hogy nem tudok személyesen jelen lenni a kolozsvári jogász szakkollégium és benne a Kolosváry Bálint Jogtudományi Kutatókönyvtár felavatásán. Szeretnék azonban mégis e levél útján bekapcsolódni az ünnepségbe, kifejezve örömömet, amiért ez a fontos intézmény létrejöhetett.

Egy effajta intézmény feladata a szolgálat. A jelen esetben szolgálni fogja az erdélyi magyarságot, az egész magyar nemzetet, a tanulni vágyó fiatalságot, mert szolgálni fogja a jogtudomány, a jogászi műveltség nagy ügyét. Egyszóval az új jogász szakkollégium és jogtudományi könyvtár nemzeti és egyetemes értékek szolgálatában áll.

Büszke vagyok rá, hogy a kutatókönyvtár létrehozását az általam vezetett igazságügyi tárca támogatja. A magyar Igazságügyi Minisztérium 2016 óta folyamatosan és általában is támogatja az erdélyi magyar jogászképzést, annak megerősítését, társadalmi és szakmai elismertségének növelését és az oktatás minőségi fejlesztését. Olyan kezdeményezések valósulhatnak meg ennek köszönhetően, mint a Moór Gyula Program és Ösztöndíj, az Erdély jogtörténetét feltáró kutatás és kötet, vagy éppen a hallgatói jogesetmegoldó szakmai tábor, de lehetne sorolni a különböző szakmai konferenciák sorát és tananyag fejlesztési eredményeket.

Tudom, hogy a magyar állam, a minisztérium minden segítsége mellett is a kolozsvári Collegium Iuridicum létrejötte elképzelhetetlen lett volna az Erdélyi Református Egyházkerület tevőleges hozzájárulása nélkül. Ezért hadd köszöntsem különleges tisztelettel és szeretettel nagytiszteletű Kató Béla püspök urat. Erdély, és benne annak nem hivatalos fővárosa, Kolozsvár évszázadokon át a szellemi pezsgés földje volt, amelynek fiai és lányai mai napig gazdagítják a magyar és az európai tudományt és műveltséget. Az egyház pedig a legnehezebb időket is túlélte és segített sokaknak túlélni, mert birtokában van annak a bölcsességnek, hogy hit és értelem, fides et ratio, kultusz és kultúra együtt növekednek vagy csökkennek.

Ezt a szinergiát testesítette meg az új kutatói könyvtár névadója, a nevében és illetőségében egyaránt Kolosváry Bálint. Ő nem csak kiváló magánjogász, egyetemi tanár, dékán, rektor, akadémikus, igazságügyi tisztviselő, majd egy rövid ideig felsőházi tagként törvényhozó, hanem református egyházában nagylelkűen szolgáló, hivatalt viselő keresztény is volt. Mint sok kor- és pályatársát, a II. világháború utáni kommunista rezsim őt is félreállította, idős korában méltatlanul bánt vele. Így ez a mostani névadás kései elégtételt, főhajtást jelent neki és nemzedékének. Az igazi jóvátételt azonban az jelenti majd, ha a tudomány szépsége által lelkesített fiatalok töltik meg e termeket, folyosókat, forgatják e könyvtár köteteinek lapjait, hogy majd sikerrel, magas tudományos és erkölcsi színvonalon álljanak helyt a jogászi pályák valamelyikén.

Kívánok ehhez sok erőt, jó egészséget, sikert és boldogulást!

Megtisztelő figyelmüket megköszönve, maradok őszinte hívük,

Prof. Dr. Trócsányi László

 

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro