Magyar · Română · English

Főoldal / Felvételi / Jogász alapképzés felvételi /

Felvételi információk

Alapadatok - 2019. évi nyári felvételi:

Felvételi iratkozás időpontja: 2019. július 13-21 (szombaton és varárnap is), 9-16 óra között
Felvételi vizsga (képességvizsga) időpontja: 2019. július 22, hétfő, 9,00 óra
Helyek száma: 20 tandíjmentes és 10 költségtérítéses hely
Helyek visszaigazolása: 2019. július 29 - augusztus 2 (csak munkanapokon).

Helyszín: Sapientia EMTE, Jogtudományi Intézet, Kolozsvár, Tordai út (Calea Turzii) 4

Beiratkozási díj: 70 lej

Felvételi kritérium:

A 2019-as felvételi eredményét 50% arányban az érettségi vizsga átlaga, 50%-ban pedig a képességfelmérő teszten elért eredmény teszi ki.

Felvételi mappa

1. A felvételire való beiratkozáshoz a következő iratok szükségesek:

a) beiratkozási űrlap (román és magyar nyelven), amely a beiratkozáskor igényelhető;
b) érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetije és másolata. A 2017-ben érettségizettek az oklevéllel egyenértékű iskolai bizonylatot nyújthatnak be, amely igazolja az érettségi vizsga átlagát, az egyes érettségi vizsgatárgyakból kapott jegyeket, és tartalmazza az érvényességet, meg azon megjegyzést, miszerint az érettségi diploma nincs még kibocsátva. A sikeresen felvételizők az egyetemre való beiratkozáskor kötelesek benyújtani eredeti érettségi oklevelüket a kar dékáni hivatalának, illetve – amennyiben a jelentkező egyidejűleg valamely másik felsőoktatási intézmény diákja és eredeti oklevelét ott tárolják –az érintett intézmény által kiállított igazolást.
d) háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;
e) 2 db. 3 x 4-es fénykép;
f) születési bizonyítvány eredeti példánya és fénymásolata;
g) személyi igazolvány fénymásolata;
h) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat;

i) irattartó.

2. Esetenként még szükségesek a következők:

a) házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat eredeti példánya és fénymásolata;
b) egyetemi oklevél (vagy azt helyettesítő igazolás) eredetije és másolata a másoddiplomás képzésre jelentkezők esetében;
c) a tantárgyversenyeken és más versenyeken elért I., II. és III. helyezést igazoló oklevél, valamint az eredmények elismertetése érdekében a kar vezetőségéhez írt kérvény;
d) a felvételi díj befizetésének kötelezettsége alóli felmentésre való jogosultságot igazoló iratok.

3. A felvételi beiratkozási díj befizetésének kötelezettsége alól mentesülnek a következő jelentkezők:

a) félárvák és árvák;

b) akik gyermekotthonban nevelkedtek;

c) oktatási intézményben dolgozó tanszemélyzet és segédtanszemélyzet gyermekei (beleértve nyugdíjas szülőket is);

d) az alapító egyházak lelkipásztorainak gyermekei;

e) a Sapientia Alapítvány és a Sapientia EMTE főállású alkalmazottai és ezeknek gyermekei.

4. A beiratkozási kérelemben a jelentkező megjelöli a felvételi vizsga nyelvét és azt, hogy igényli-e a költségtérítéses helyet abban az esetben, ha tandíjmentes helyre nem nyer felvételt. Amennyiben egy képzési ágon belül több szakra szerveznek felvételit, illetve több képzési ágra azonosak a felvételi kritériumok, a beiratkozási lapon kell a jelentkezőnek kiválasztania a szakokra/ képzési ágakra való bejutás sorrendjét. A megjelölt opciókon a beiratkozások lezárulta után nem lehet változtatni.

5. Beiratkozáskor felvételi igazolványt állítanak ki azon szakokra jelentkezőknek, akik szóbeli és/vagy írásbeli felvételi vizsgát tesznek, amellyel a felvételiző a felvételi teljes időtartama alatt igazolhatja magát. A vizsgákon való részvételkor a személyazonossági igazolvány is szükséges a felvételiző azonosításához.

6. Sikertelen felvételi vagy a felvételitől való visszalépés esetén a felvételi dosszié a személyazonossági és a felvételi igazolvány felmutatása alapján személyesen vagy megbízott útján vehető át.

7. A felvételi dossziénak a vizsga megkezdése előtt történő visszavonása esetén a jelentkező a beiratkozási díj 75%-át visszaigényelheti.

Felvételire hozni: személyazonossági igazolvány, felvételi vizsgaigazolvány, kék színű írószer.

További információk: csikivanda@kv.sapientia.ro

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro