Magyar · Română · English

Főoldal / Díjazottak /

2016.09.23.

Papp Tekla

Tiszteletbeli egyetemi tanár

Papp Tekla a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára. A Sapientia EMTE keretében - a nagy múltú kolozsvári jogászképzés hagyományainak szerves folytatásaként - 2010-ben került sor a jogászképzés alapítására, vagy, a különböző előzmények figyelembe vételével, újraalapítására.

Papp Tekla a szakindítás pillanatától kezdve elkötelezett barátunk és támogatónk. Első kolozsvári előadását 2010. december 3-án tartotta a Bocskai-házban, Atipikus szerződések a magyar magánjogban címmel. Azóta évente akár többször is a vendégünk, konferenciáink aktív résztvevője, gyakran tart órákat hallgatóinknak is, előmeneteli bizottságainkban is fontos szakmai szerepet vállalt. A Kolosváry Bálint emlékkonferenciánkon is előadást tartott 2014-ben, Kolosváry Bálint magánjogi szemlélete a jogi személyek kapcsán címmel.

Szakterülete a társasági jog, az atipikus szerződések joga, a fogyasztóvédelem, az európai gazdasági jog. A Magyar Tudományos Művek Tárában 217 publikációja szerepel. Ki szeretném emelni az ő vezető szerzőségével elkészített, tankönyvként is használható, több kiadást megért két kézikönyvet. Az egyik a magyar társasági jogot dolgozza fel, a másik az atipikus szerződéseket.

Öt fiatal kolléga szerzett PhD fokozatot az irányítása alatt, jelenleg is négy PhD hallgató témavezetője.

Papp Tekla karunkkal kiemelkedő tudományos együttműködést folytat. Két közös projektünket szeretnénk kiemelni:

- Két éve, 2014 októbere óta fáradozunk és nem eredménytelenül, hogy kelet-közép-európai társasági jogi kutatóhálózatot hozzunk létre. A Societas kutatóhálózatnak Papp Tekla az alelnöke, elnöke pedig Martin Winner professzor Bécsből. A kutatóhálózat alapító ülésére pontosan Kolozsváron került sor. Reményeink szerint jövő év őszén Kolozsvár fog otthont adni a társaságcsoportok tagjai által egymásnak nyújtott biztosítékok jogi problémáit boncolgató konferenciának. De most budapesti konferenciánkra készülünk, amelynek főszervezője szintén Papp Tekla, témája pedig nagyon aktuális: az állami vállalatok vállalati kormányzásáról lesz szó, kelet-közép-európai kitekintéssel.

- Jelenlegi közös tervünk, és remélem be szabad jelentenem legújabb projektünket, egy társasági jogi kislexikon elkészítése.

Köszönjük Papp Teklának, hogy önéletrajzában a Kolozsvár és a Sapientia szavak a leggyakrabban előforduló kifejezések között vannak. Papp Tekla az egyetemünkkel fenntartott szoros szakmai kapcsolataiért, a folyamatos és tartalmas együttműködésért nyerte el a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tiszteletbeli egyetemi tanára címet.

Veress Emőd

 

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro