Magyar · Română · English

Főoldal / Díjazottak /

2016.09.22.

Nótári Tamás

Kolosváry Bálint emlékérem

Nótári Tamás felsőfokú tanulmányokat a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatott, ahol 2000-ben jogi diplomát, továbbá az egyetem Bölcsészettudományi Karán 2001-ben klasszikafilológusi diplomát szerzett. 2005-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogtudományi PhD-t, majd 2006-ban a SZTE Bölcsészettudományi Karán történettudományi PhD-t szerzett, mindkét fokozatot summa cum laude minősítéssel. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2009-ben habilitált.

Nótári Tamás a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, valamint 2010-től a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem jogtudományi intézetének oktatója. Egyetemünkön római jogot, összehasonlító magánjogot és jogtörténetet oktat. Oktatási tevékenységét 2011-ben a a Károli Gáspár Református Egyetem Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégiuma az év oktatója címmel díjazta.

Főbb kutatási területei: jogtudomány és retorika az ókori Rómában, antik és kora középkori államelmélet, középkori és humanista historiográfia, középkori jogtörténet, civilisztika, szerzői jog. Több mint 380 publikációja (monográfia, könyv, könyvrészlet, tanulmány, recenzió) jelent meg magyar, latin, német, angol, francia, spanyol, román és szerb nyelven bel- és külföldön, továbbá több mint 80 külföldi és belföldi római jogi, jogtörténeti, ókortudományi, középkortörténeti és jogtudományi konferencián tartott előadást.

Fontosabb monográfiái és önálló kötetei közül emelnék ki néhányat: Hogyan nyerjük meg a választásokat? Quintus Tullius Cicero: A hivatalra pályázók kézikönyve (Németh György társszerzővel, Szeged, 2006). A kötet egy ókori kampánystratégiai kézikönyv, melyben Marcus Tullius Quintus, az antikvitás legkiválóbb szónokának, Marcus Tullius Cicerónak szolgál tanácsokkal ahhoz, hogy Marcus miképpen nyerheti meg a consuli választásokat.

A Marcus Tullius Cicero összes perbeszédeiben (Szeged, 2010) először olvashatjuk az ókor legnagyobb szónokának összes perbeszédét magyar nyelven. A kötet a perbeszédeken kívül egy részletes tanulmányban foglalkozik Cicero életével, munkásságával, de betekintést enged az olvasó számára a kései köztársaság büntetőbíráskodásába is.

Fontos kiemelnem a 2011-ben Kolozsváron megjelent Római köz- és magánjog c. tankönyvet, mely egyfelől rendhagyó, másfelől hagyománykövető módon mutatja be a római köz- és magánjogot. A tankönyv, ahogy a szerző is megfogalmazta egy vele készült intrejú-beszélgetésen, nemcsak szigorúan vett római jogi tananyagot, hanem ókori kultúrtörténetet is közvetít. Nem lehet elvitatni a kötet hiánypótló, nagy űrt betöltő jellegét, hiszen Erdélyben közel 60 éve nem jelent meg magyar nyelvű római jogi tankönyv és nem hangzottak el magyar nyelvű római jogi előadások sem.

Több kutatási projektben vett és vesz részt. Ilyen megvalósult projekt például a 2015-ben kötetben is megjelent: A jog tudománya. Tudományelméleti és -történeti írások, gyakorlati tanácsokkal című, mely célja egyrészt a jogtudomány általános módszertani problémáit és megközelítési módjait bemutatni, másrészt a magyar jogtudomány helyzetével számot vetni és ennek fényében azonosítani a legfontosabb teendőket. Részt vesz a Sapientia EMTE Jogtudományi Tanszékének több kutatási/szakmai projektjében, így például a román Polgári törvénykönyv magyar nyelvre történő fordításának lektori munkáját végzi.

Számtalan más érdekes dolgot megtudhatunk a docens úrtól a Római Birodalomban élő emberek mindennapjairól is. Így például megtudhatjuk tőle a rómaiak általános borfogyasztási szokásait, azt, hogy mit ittak vagy pontosabban mit nem ihattak a nők, vagy azt, hogy mit ittak a rabszolgák.

Nótári Tamás a Sapientia EMTE tudományos folyóiratának, az Acta Universitatis Sapientiae, 2012-ben alapított Jogtudományi sorozatának főszerkesztője. A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara, Kari Tanácsi döntése alapján Dr. Nótári Tamást, az Acta Jogtudományi sorozatának főszerkesztői feladatainak eredményes ellátása végett, kiemelve azt, hogy vezetése alatt a lapot felvették a jegyzett jogtudományi szakfolyóiratok közé, Kolosváry Bálint emlékéremmel tünteti ki, megköszönve neki eddigi és jövőbeni munkáját, támogatását.

Fegyveresi Zsolt

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro