Magyar · Română · English

Főoldal / Díjazottak /

2012.06.21.

Lupán Ernő

Tiszteletbeli egyetemi tanár

Dr. Lupán Ernő egyetemi tanár laudációja

Dr. Lupán Ernő Kézdivásárhelyen született, középiskolai tanulmányait Nagyváradon végezte. Kolozsváron előbb filozófiai tanulmányokat folytatott, de egy büntetőjogi egyetemi előadás hatására szakot váltott, és 1953-ban jogász államvizsgát tett. Nem sokkal ezt követően a tehetséges fiatal jogászt ösztöndíjjal az akkori Szovjetunióba küldték doktori tanulmányokat folytatni, és ott szerezte meg 1956-ban tudományos doktori fokozatát. Rövid ideig Bukarestben tanított, majd a kolozsvári jogtudományi egyetemi képzésnek lett meghatározó személyisége, sok generáció szigorú, de elismert oktatója.

A rendszerváltás után részt vett a romániai magyar jogászképzés létrehozását célző erőfeszítésekben. Így szerepet vállalt a Sulyok István Református Főiskolán rövid ideig működő jogászképzés elindításában. Ez a terv, a jogászképzés kibontakoztatása Nagyváradon nem valósulhatott meg. A körülmények csak 2010-re változtak, amikor a Sapientia EMTE keretében végre elindulhatott a kétnyelvű, román-magyar jogászképzés. Lupán Ernő a Sapientia EMTE jog szakjának szakmai támogatója és aktív oktatója volt az elmúlt két évben. És most már anyagi támogatója is: a 70.000 lejes adományból létrejött, a professzor úr nevét viselő és általa létrehozott alapítvány fő célja a legtehetségesebb joghallgatóink támogatása ösztöndíjakon keresztül.

Dr. Lupán Ernő a polgári jog és a szövetkezeti jog neves szakértője. Több száz publikációja jelent meg. A publikációinak a jegyzéke, felsorolása 12 apróbetűs oldal a 2012-ben Assentio mentium címmel megjelent tisztelgő kötet mellékletében. 45 könyvet írt. A polgári jog általános részének és a személyek jogának kutatása mellett szakmai úttörő tevékenységet is végzett: nagy szerepe volt a környezetvédelmi jog kutatásának, oktatásának Romániai meghonosításában.

Dr. Lupán Ernő jelenleg is aktív, kutat, publikál, résztvevője a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézete által kezdeményezett projekteknek, például annak a programnak, melynek célja a polgári jog egészét átfogó román-magyar magyarázó jogi szótár elkészítése.

Petőfi Sándor írta, hogy haza csak ott van, hol jog is van. Kissé tréfásan azt is mondhatjuk, hogy haza csak ott van, ahol jogászképzés is van, mert jog nem létezhet felkészült jogászok nélkül. A Sapientia EMTE jogászképzésének a kimondott, felvállalt célja, hogy szakmaiság és a szellemiség szempontjai szerint is jó jogászokat képezzünk. Ennek a célnak az elérést támogató Lupán Ernő professzort, elismerve munkásságát és a kar érdekében kifejtett tevékenységét, a Kari Tanács a Sapientia EMTE kolozsvári karának tiszteletbeli egyetemi tanárává választotta. Köszönjük a professzor úr eddigi és jövőbeni támogatását, kívánunk neki egészséget és munkakedvet terveinek megvalósításához.

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro