Magyar · Română · English

Főoldal / Oktatók /

Dr. Nagy Csongor István

egyetemi tanár

Kutatási terület:

• EU gazdasági jog
• Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
• Nemzetközi kereskedelmi jog
• Nemzetközi magánjog, nemzetközi polgári eljárásjog
• Piacszabályozás, piaci liberalizáció joga
• Versenyjog

Legfontosabb publikációk:

Több mint 100 publikáció magyar, angol, német, román és (fordításban) spanyol nyelven.

Könyvek (5 legfontosabb):
1. (2012): EU and US Competition Law: Divided in Unity? Ashgate Publishing, pp. 220.
2. (2012): Nemzetközi magánjog. Második, átdolgozott és bővített kiadás. HVG-Orac. pp. 304.
3. (2012): Private international law in Hungary. Kluwer Law International. pp. 190.
4. (2008): A közösségi és a magyar kartelljog kézikönyve. HVG-Orac, pp. 787.
5. (2006): Az Európai Unió nemzetközi magánjoga. HVG-Orac, pp. 482.

Tanulmányok (25 legfontosabb az elmúlt 5 évből):
1. Aplicarea temporală a regulamentului de insolvență în noile state membre după hotărârea Curții Europene în cauza Erste/BCL: aplicare imediată cu efecte retroactive? In: Revista Română de Drept al Afacerilor (megjelenés alatt)
2. The law and economics of collective redress in Europe: without risk there is no reward! In: Columbia Journal of European Law (megjelenés alatt)
3. Das zeitliche Anwendungsbereich der Europäischen Insolvenzverordnung nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Erste / BCL: rückwirkende Kraft oder sofortige Wirkung? In: Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht (megjelenés alatt)
4. Grenzüberschreitende Umwandlung in einem rechtlichen Vakuum: die Folgeentscheidung des ungarischen Obersten Gerichtshofs im Fall VALE. In: IPRAX (megjelenés alatt)
5. Slowakisches Sprachengesetz gegen Binnenmarkt - oder wie der Provinzialismus den Handel schädigt. In: Der Donauraum in Europa. Szerk.: András Masát, Ellen Bos, Martina Eckardt, Georg Kastner, David R. Wenger. 2013. pp. 402-412.
6. What Functions May Party Autonomy Have in International Family and Succession Law? An EU Perspective. In: Nederlands Internationaal Privaatrecht, 4/2012, pp. 576-586.
7. Commitments as surrogates of civil redress in competition law: the Hungarian perspective. In: European Competition Law Review, 33. évf. 11/2012, pp. 531-536.
8. The Word is a Dangerous Weapon : Jurisdiction, Applicable Law and Personality Rights in EU Law : Missed and New Opportunities. In: Journal of Private International Law, 8. évf., 2/2012, pp. 251-296.
9. A versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatos versenyjogi tilalom szerkezete. In: Jogtudományi Közlöny, LXVII. évf., 9/2012, pp. 321-330.
10. Time Limited Interests in Land (Hungary). In: Time Limited Interests in Land. Editors: Cornelius Van Der Merwe - Alain-Laurent Verbeke. Cambridge University Press
11. Regulile acordurilor verticale în Uniunea Europeană: chestiuni de interpretare şi oportunităţi ratate. In: Revista Română de Drept European, 3/2012, pp. 74-90.
12. A viszonteladási ár rögzítésének megítélése az amerikai, az EU és a magyar versenyjogban: kihasznált és kihagyott lehetőségek. In: Verseny és Szabályozás 2011. Szerk.: Valentiny Pál - Kiss Ferenc László - Nagy Csongor István. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, pp. 58-101.
13. Recognition and enforcement of US judgments involving punitive damages in Europe. In: Nederlands Internationaal Privaatrecht, 1/2012, pp. 4-11.
14. El derecho aplicable a los aspectos patrimoniales del matrimonio: la ley rectora del matrimonio empieza donde el amor acaba. In: Anuario Espanol de Derecho Internacional Privado. Tomo X. Iprolex, 2010. pp. 511-529. (A tanulmány eredeti szövege angol nyelven készült, az Anuario megbízásából spanyolra fordította Prof. Clara Isabel Cordero Álvarez.)
15. Az egyetemes szolgáltatás metamorfózisai. In: Verseny és szabályozás 2010. Eds: Nagy, Csongor István - Kiss, Ferenc László - Valentiny, Pál. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, pp. 120-144-
16. New Hungarian rules on damages in competition matters. In: European Competition Law Review, 2/2011, pp. 63-67.
17. Das ungarische Verfassungsgericht zur persönlichen Haftung von Geschäftsführer und Vorstandsmitglied. In: Osteuropa-Recht 1/2011, pp. 60-64.
18. Rome II Regulation and traffic accidents: uniform conflict rules with some room for forum-shopping - how so? In: Journal of Private International Law, 1/2010, pp. 93-108.
19. Schadensersatzklagen im Falle kartellrechtlicher Rechtsverletzungen in Ungarn: neue Schadensersatzvorschriften des ungarischen Kartellgesetzes, In: Wirtschaft und Wettbewerb, 9/2010, pp. 902-911.
20. Közgazdasági kérdések a mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozatok felülvizsgálata során, különös tekintettel a versenyügyekre. In: Verseny és szabályozás 2009. Szerk.: Kiss Ferenc László - Valentiny Pál. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, pp. 108-148.
21. Csoportos igényérvényesítés összehasonlító jogi modelljei I. Az amerikai class action. In: Külgazdaság Jogi Melléklete vol. LIV, 9-10/2010, pp. 89-110.
22. A csoportos igényérvényesítés összehasonlító jogi modelljei II. A csoportos igényérvényesítés európai modelljei és az összehasonlító jogi modellek tanulságai. In: Külgazdaság Jogi Melléklete vol. LIV, 11/2010, pp. 121-152.
23. The judicial application of competition law in Hungary. In: FIDE XXIV Conference, Madrid, 2010.
24. Enforcement of contracts in Hungary (szerzőtárs: Oláh, Zsófia). In: The Case Law of Central and Eastern Europe. Enforcement of Contracts. Volume I. Eds.: Messmann, Stefan és Tajti, Tibor. European University Press. 2009. pp. 215-315.
25. Az egységes fogalomértelmezés követelménye a formálódó közösségi nemzetközi magánjogban, különös tekintettel a polgári és kereskedelmi ügy, a szerződés és a szerződésen kívüli kötelem fogalmára. In: Európai Jog, 2/2008, pp. 3-12.


Végzettség:
• jogász (dr. jur.), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (2003) (summa cum laude)
• vendéghallgató, Erasmus Universiteit, Rotterdam (2002)
• vendéghallgató, Karls-Ruprecht Universität, Heidelberg (2002-2003)
• LL.M., Central European University Budapest/New York (2004) (Lovells Award: évfolyam-második)
• vendéghallgató, Cornell University, New York (2003)
• Course on World Law, World Law Institute & Central European University (2004)
• Central European University Diploma in Advanced European Union Legal Practice (2005) (magna cum laude)
• jogi szakvizsga, Jogi Szakvizsga Bizottság (2007) (jeles)
• Ph.D., Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (2009) (summa cum laude)
• S.J.D., Central European University Budapest/New York (2010) (summa cum laude)


Hosszabb (három hónap vagy azt meghaladó) külföldi kutatóutak:
• London - British Institute of International and Comparative Law (2013): Visiting Fellow
• Edinburgh - University of Edinburgh (2012): MacCormick Fellowship
• Hamburg - Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht (2011): DAAD
• München - Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht (2006-2007): DAAD
• München - Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht (2006): Magyar Ösztöndíj Bizottság, Állami Eötvös Ösztöndíj
• Hága - T.M.C. Asser Instituut (2005): intézeti kutatási ösztöndíj


Beszélt nyelvek:
• angol (felsőfok)
• francia (alapfokú olvasás)
• magyar (anyanyelv)
• német (felsőfok)
• román (társalgási szint)


Szerkesztőbizottsági, szervezeti tagság:
• Versenyjogi Kutatóközpont, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, tag (2006-)
• Jogi Szakvizsga Bizottság, cenzor (vizsgáztató) (2008-)
• www.concurrences.com, national reporter (2008-)
• Európai Jog Nemzetközi Szövetsége (FIDE), magyar tagozat (2008-)
• MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Verseny és Szabályozás c. kiadvány szerkesztőbizottságának tagja (2008-)
• Budapesti Ügyvédi Kamara tagja (2008-)
• Magyar Versenyjogi Egyesület (2009-)
• MTA, köztestületi tag (2009-)
• „Pro Futuro - A jövő nemzedékek joga" c. folyóirat tudományos tanácsadó testületének tagja (2011-)
• Tribuna Juridică (Bukarest) tanácsadó testületének tagja (2012-)
• Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (2012-)

Kapcsolat:
6722 Szeged, Rákóczi tér 1., tel/fax: +36 (62) 343-179, nagycs@juris.u-szeged.hu

 

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro