Magyar · Română · English

Főoldal / Felvételi / Jogász alapképzés felvételi /

Képességvizsga minta

A felvételin a jog szakra jelentkező hallgatóknak képességfelmérő vizsgát kell tenniük. Ez nem az előzetes ismeretek ellenőrzését szolgálja, hanem a jogászi pályához szükséges készségek meglétét méri. Az alábbiakban egy ilyen felmérés mintát nézhettek meg, a (lehetséges) megoldásokkal együtt.

I. Szövegértés

Koch berlini író első és elvált feleségével kell kezdenem. Ez az asszony egy Samuele Annibale Ridolfi nevű autótulajdonos olasszal élt együtt elég jól. Ridolfi úr különben elég nyájas ember is volt, és szép fogai voltak, ismertem. Ez tehát az első pár: Kochné és Ridolfi, s ezek a tengerparton laktak. S ezekhez azon év Szilveszter éjszakáján egy skandináv (norvég? svéd?) házaspár jött látogatóba, akik, bár gyerekkoruk óta ismerték egymást, és szerelmi házasságot kötöttek - egy év óta tartó házasságukban nem éltek jól. S ez az asszony itt, vagyis látogatóban Kochnénál és a nyájas Ridolfi úrnál, Szilveszter éjjelén vakbélrohamot kapott, s még akkor éjjel kórházba kellett szállítani, mikor pedig onnan kijött, ugyancsak a barátnőjéhez ment üdülni a tengerpartra...

- Vagyis kihez? Az első számú Kochnéhoz, a Ridolfi szeretőjéhez, megérti ön ezt, édes uram? - kérdezte tőlem a házigazdám, a kotnyeles öregúr.
- Már hogy az ördögbe ne érteném? Csak mért nevezi elsőszámúnak a Kochnét?
- Mindjárt meghallja, édes uram. Sőt, vegyük talán ezt a papírszeletkét is ide, s erre rajzolok én most magának három kis szerelmi személyt, hogy el ne tévesszük a sorrendet - idenézzen. Sőt, egy negyediket is, most jut csak eszembe, s ennél meg is nyálazom egy kicsit a ceruzámat, mert ez jelképezi a kis Úriélt, aki nagyon ügyes és fürge fiúcska, magam is kedvelem őt...
- De micsoda Úriél? És mért nyálazza meg a szegényt?
- Mindjárt meghallja, édes uram - ismételte végeláthatatlan mosolyával. - Mert most következik a bonyodalom. Lévén ez az északsarki Gerda különben is nagyon rózsaszínű teremtés, e lábadozásában meg éppenséggel olyan lett, mint a korai paradicsom, nagyon természetes tehát, hogy megnyerte a nyájas modorú Annibale szívét - a vad-olasz beleszeretett. Koch berlini író első, elvált feleségének tehát távoznia kellett a háztól - idenézzen, rajzolom is. És honnan ment el? Még egyszer megmondom, a tengerpartról. Méghozzá nem is egyedül ment - és most könyörgök, ne türelmetlenkedjen azonnal -, mert vele volt még valaki... No, látja, hogy kitalálta, persze hogy a kis Úriél volt az, édes uram...
- És most megint megnyálazom egy kicsit a ceruzámat - folytatta kajánul. - Mert meg kell végül is mondanom, ki az az Úriél, no nem igaz? Ez a sokágazatú Koch ugyanis másodszor is megnősült - mit csináljunk? S innen származott e fürge fiúcska. S hogy aztán ettől a nőtől is elvált, beláthatjuk, erről se tehet a világ. Ez olyan ember volt. És ki volt ez az ember? A Koch. A gyereke viszont megint csak nem az anyjánál volt, ezért se tehetünk senkit felelőssé, mert egyáltalán nem ott volt, hanem az elsőszámú Kochnénál élte világát, tehát szintén távoznia kellett - és honnan, édes uram? Még egyszer hangsúlyozom, a tengerpartról.

(Füst Milán: A feleségem története. Störr kapitány feljegyzései)

Kérdések:

1. Ki Úriél édesanyja?
2. Kivel lakott Úriél?
3. Mit tudsz meg Samuele Annibale Ridolfiról a szövegből?
4. Jellemezd két mondatban Koch-ot.
5. Mi történt Gerdával?

Válaszok:

1. Úriél édesanyja Koch második felesége.
2. Úriél Koch első feleségével lakott.
3. Autótulajdonos, Koch elvált első feleségének a szeretője, olasz, nyájas, beleszeret Gerdába, amiért is barátnője, Koch elvált első felesége távozásra kényszerül.
4. A szöveg alapján annyi derül ki Koch berlini íróról, hogy kétszer nősült és vált el. Az elmesélő irodalmi alak ezért nem igazán ítéli el: erről nem tehet a világ. Erkölcsi megítélése nyilván lehet szigorú, de ez nézőpont kérdése.
5. Gerda vakbélrohamot kapott szilveszter éjjelén. Mivel házasságában problémák voltak, visszament Ridolfiékhoz lábadozni, ahol Ridolfi beleszeretett. A szövegből nem derül ki, hogy ez mennyire volt kölcsönös, de következményeként, ahogy korábban is jeleztem, Koch elvált első felesége távozásra kényszerül.

II. rész: A lejátszott filmrészlet alapján válaszadás a látottakkal kapcsolatos kérdésekre.

SOK SIKERT!

 

© 2011 Jog Szak, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Készítette a Weblap.ro